เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

1. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Click : ภาษาอังกฤษ [by Mahidol]

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLYbHecbpdP2tpUipTbXTrnv3qbl-phbIR

2. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCGeAC_Cv1xB5ZTsw9PkiKBA
Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLA6D38545D6D6602C

3. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast – Just Ask

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL2414DB1245FE5CAC

4. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ อิงลิช ดีลิเวอรี่ (English Delivery)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL7CpFvIS6ahhtCqdX9hXt1F-fBjcewy2W

5. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Adam Bradshaw

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/jadambrad/playlists

6. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษติดล้อ (English on wheels)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC3ZJUUqe0hnvk7Fecej82cw

7. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Wow English 

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLHEh98tE475FcNl_Q1ScIEG8xQbQHpmd-

8. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ครูสมศรี

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/KrusomsriStation

9. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ KruYing Onsutee

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCv_b5uwQhdFQ7-wl_ORNobA

10. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Talk American

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCpbB8LHOqFkHU3C22r_BJLQ

11. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ  English by Chris

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano

12. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Genius Gen Asia

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/GeniusGenAsia/playlists

13. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Loukgolf’s English Room

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLltnDy2l71JLveAyTHbn5F37eu6pEhhJD

14. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ครูเชอรี่ English Bright

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCNNtdvfZ8Yom0hAKB5GBdYA

15. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Yooyeeschannel

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC29qlRSPwWvAAX6ClJAPkYg

เรียบเรียง www.learningstudio.info

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

รวมแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)
 Oxford University Press

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

 2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
www.starfall.com

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก www.neok12.com/Phonics.htm


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

4. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก

5. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
English Singsing

6. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
Hooplakidz

7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
KidsTV123

8. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
PreschoolPrep

9. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก และรู้จักประเทศสิงคโปร์

10. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
LF Kids Videos

11. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
 aireenglishschool

12. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
phonicbooks

13. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Phonics

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC
Continue Reading →

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่มา: http://larryferlazzo.edublogs.org/2011/09/19/the-best-beginner-intermediate-advanced-english-language-learner-sites

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
address ad·dress /əˈdres, ˈaˌdres [VT] ปราศรัย Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
affiliate af·fil·i·ate /əˈfilēˌāt [N] บริษัทในเครือ
attend at·tend /əˈtend [VT] เข้าร่วม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
attract at·tract /əˈtrakt [VT] ดึงดูดความสนใจ
cancellation can·cel·la·tion /ˌkansəˈlāSHən [N] การยกเลิก
gather gath·er /ˈgaT͟Hər [VT] รวมความคิด [VI] ชุมนุม
hold hold /hōld [VT] จัดเตรียม [N] การควบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
location lo·ca·tion /lōˈkāSHən [N] ตำแหน่งที่ตั้ง
productive pro·duc·tive /prəˈdəktiv/ [ADJ] ที่อุดมสมบูร
session ses·sion /ˈseSHən [N] การประชุม

เรียบเรียง: Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดหมวด ธุรกิจ เกี่ยวกับ การเจรจา ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การเจรจา

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
accommodate ac·com·mo·date /əˈkäməˌdāt [VT] จัดที่อยู่ให้ [VI] บรรลุข้อตกลง
afford af·ford /əˈfôrd [vi,vt] พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
aggressive ag·gres·sive /əˈgresiv [ADJ] ก้าวร้าว [ADJ] มั่นใจ
apprehensive ap·pre·hen·sive /ˌapriˈhensiv [ADJ] สามารถเข้าใจได้เร็ว [ADJ] ประหวั่น
bargain bar·gain /ˈbärgən [N] การต่อรอง,[VT] แลกเปลี่ยน
compromise com·pro·mise /ˈkämprəˌmīz [N] การประนีประนอม[VI] ประนีประนอม
concede con·cede /kənˈsēd [VT] ยอมรับ, ยินยอม
consider con·sid·er /kənˈsidər [VT] พิจารณา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
delicate del·i·cate /ˈdelikət [ADJ] ละเอียดอ่อน
offer of·fer /ˈôfər [VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา [N] ข้อเสนอ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
offset off·set /ˈôfˌset [N] สิ่งชดเชย [VT] ชดเชย
strong strong /strôNG [ADJ] แข็งแรง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การตลาด

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
commercial com·mer·cial /kəˈmərSHəl [N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ,[ADJ] เกี่ยวกับการค้า
compare com·pare /kəmˈpe(ə)r [VI] เปรียบเทียบ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Direct marketing dir¦ect mar¦ket|ing [N]การตลาดขายตรง
distribution dis·tri·bu·tion /ˌdistrəˈbyo͞oSH(ə)n [N] การแจกจ่าย
distributor dis·trib·u·tor /dəˈstribyədər [N] ผู้ค้าส่ง
fair trade fair trade [N] การค้าขายโดยขอบธรรม
hook hook /ho͝ok [N] ที่เกี่ยวกับ [VT] เกี่ยว
market mar·ket /ˈmärkət [N] ตลาด [VT] ขาย Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
merchandising mer·chan·dis·ing /ˈmərCHənˌdīziNG [N] การขายสินค้า
merchandise mer·chan·dise /ˈmərCHənˌdīz [N] สินค้า [VT] ค้าขาย
primarily pri·ma·ri·ly /ˌprīˈmerəlē [ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน
reputation rep·u·ta·tion /ˌrepyəˈtāSH(ə)n [N] ชื่อเสียง
satisfaction sat·is·fac·tion /ˌsadəsˈfakSH(ə)n [N] ความพอใจ
strategy strat·e·gy /ˈstradəjē [N] แผนการ Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ สัญญา

 เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation  ความหมาย
acceptance ac·cept·ance /əkˈsɛpt(ə)ns [N] การตอบรับ
agreement a·gree·ment /əˈgriːm(ə)nt [N] การเห็นพ้อง,ข้อตกลง Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
amend amend /əˈmɛnd [VT] ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ถูกต้อง
amendment a·mend·ment /əˈmen(d)mənt [N] การแก้ไข,การพัฒนาขึ้น
bind bind /bʌɪnd [ADJ] ที่สัมพันธ์
breach breach /brēCH [VT] ทำให้แตก
[N] รอยแตก
clause clause /klôz [N] อนุพากย์ ข้อตกลง ข้อกำหนด
contractual con·trac·tu·al /kənˈtrak(t)SH(əw)əl [ADJ] ที่เกี่ยวกับสัญญา
currently cur·rent·ly /ˈkərən(t)lē [ADV] ในปัจจุบัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
obligate ob·li·gate /ˈäbləˌɡāt [VT] ผูกมัด
obligation ob·li·ga·tion /ˌäbləˈɡāSH(ə)n [N] สัญญาผูกมัด
oblige o·blige /əˈblīj [VT] บังคับ
persuasion per·sua·sion /pərˈswāZHən [N] การชักชวน
protect pro·tect /prəˈtekt [VT] ป้องกัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
sign sign /sīn [N] สัญลักษณ์ [VT] ติดต่อกันด้วยสัญญาณ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง Learningstudio.info