ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation

advertisements

สื่อการสอนระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป  (National Taipei University)

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation

advertisements

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation 3

ดาวน์โหลดทั้งหมด >> ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation
Source : http://web.ntpu.edu.tw/~language/sound/text.pdf