Link

advertisements

ความรู้ทั่วไป

-ห้องสมุดออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ ) archive.org/index.phpwww.flickr.com/photos/internetarchivebookimages

-เรียนฟรี จากที่บ้าน โดย The Open University (ภาษาอังกฤษ) www.open.edu

-กองทุนเพื่อการศึกษา เดอะจอร์จ ลูคัสเอดดูวเคชันแนลฟาวเดชัน (The George Lucas Educational Foundation) โดยจอร์จ ลูคัส ผู้อำนวยการสร้าง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ชาวอเมริกัน เรื่อง สตาร์ วอร์ส และอินเดียน่า โจนส์ (ภาษาอังกฤษ) www.edutopia.org

-เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลสิงคโปร์ www.schoolbag.sg/

-OKMD บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ www.okmd.or.th

-Mahidol Channel สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ “Education” (การศึกษา) + “Entertainment” (ความบันเทิง) www.mahidolchannel.com

-วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com

-facts and details เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ) factsanddetails.com

-แหล่งข้อมูลดอกไม้ในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin

-ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ www.fungdham.com

-Super Green Studio ที่ก่อตั้งโดยวรพันธ์ Klampaiboon สถาปนิกได้รับรางวัลจากการแข่งขันจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อม Emerging Architecture Award จากสถาปัตยกรรม Review Journal London ในปี 2001 supergreenstudio.wordpress.com

-ความรู้โซล่าเซลล์ www.tct-thai.comwww.facebook.com/tctsolarcell

-แหล่งความรู้ BBC (ภาษาอังกฤษ) www.bbc.co.uk/education

-ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร www.foodnetworksolution.com

-ความรู้เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งยั่งยืนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ รายได้ อาชีพ (ภาษาอังกฤษ) www.thebookoflife.org

-มูลนิธินโยบายสุขภาวะ healthypublicpolicy.com

– ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathemetics) www.stemedthailand.org

-แหล่งดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกและแบบเรียน (ภาษาอังกฤษ) bookboon.com

-สรุปเนื้อหาหนังสือ (ภาษาอังกฤษ) www.kimhartman.se

– ช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม www.teachforthailand.org/TH

-bout 400 doctors, nurses, researchers, and designers who tackle solutions to shared healthcare issues hackingmedicine.mit.edu

– ความรู้เกี่ยวกับประเทศอเมริกาจากสถานทูต photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/

-เรียนฟรีออนไลน์ www.open2study.com/courses

-รวบบทเรียนออนไลน์ http://www.howtogeek.com/117674/the-best-websites-for-free-online-courses-certificates-degrees-and-educational-resources/

-สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ academic.obec.go.th

-รวมธรรมเทศนาหลวงปู่สิม สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่อง  https://th-th.facebook.com/luangpoosim, เกิดมาได้อะไร www.youtube.com/watch?v=1n6_2JEDzQI

www.weareteachers.com , www.everydayfamily.com

 

บทเรียนออนไลน์

-เรียนออนไลน์ Khanacademy.org (ภาษาอังกฤษ) www.khanacademy.org

-เรียนออนไลน์ Skillshare (ภาษาอังกฤษ) www.skillshare.com

-1,300 free online courses from the world’s leading universities  www.openculture.com/freeonlinecourses

 

มหาวิทยาลัย (University)

-มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Universtiy www.ntu.edu.tw/english

-National Taiwan University of Science and Technology www-e.ntust.edu.tw

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2015/2016 ของ QS World University Ranking www.topuniversities.com
1. Massachusetts Institute of Technology web.mit.edu

2. Harvard University www.harvard.edu

3.University of Cambridge www.cam.ac.uk

4. Standford www.stanford.edu

5. California Institute of Technology (CALTECH) www.caltech.edu

6.University of Oxford  www.ox.ac.uk

7. UCL (University College London) www.ucl.ac.uk

8. Imperial College London hwww.imperial.ac.uk

9. Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) www.ethz.ch/en.html

10. University of Chicago www.uchicago.edu

 

ความรู้สำหรับอาจารย์

-รวมเนื้อหาความรู้ต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ www.sahavicha.com

-สถาบันอบรมอาจารย์แห่งชาติสิงคโปร์ the National Institute of Education (NIE) Singapore www.nie.edu.sg

-อาจารย์แห่งศตวรรษที่ 21 www.nie.edu.sg/about-nie/teacher-education-21

 

สื่อ (Media)

– The National Media Museum www.nationalmediamuseum.org.uk, –www.nationalmediamuseum.org.uk/Collection.aspx

-รายการโทรทัศน์ไต้หวัน eng.pts.org.tw

-Free colection of 1,5 million Video Footage stock-footage.org

-แจกฟรีภาพถ่าย เวกเตอร์ pixabay.com

 

หนังสือ แมกกาซีน
minimore.com/f
www.asiacity.com

 

ความรู้วิทยาศาสตร์

-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th

-ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. learningspace.ipst.ac.th

-ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออนไลน์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) www.sciencemuseum.org.uk/online_science.aspx

-วารสารความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) journal.sciencemuseum.ac.uk

-Ronald Laboratory indica.ucdavis.edu

-ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.stkc.go.th

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย klc.tistr.or.th

-ภาพจากคำนวณด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แสดงกระแสลม : ทิศทาง & ความเร็ว ที่ระดับความสูงต่างๆ (ใช้ค่าความกดอากาศ) ข้อมูลมหาสมุทร : กระแสน้ำ อุณหภูมิผิวน้ำ และคลื่นองค์ประกอบของอากาศ : องค์ประกอบทางเคมี & อนุภาค earth.nullschool.net/

-สื่อการเรียนรู้ ชุดวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ พัฒนาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/index.html,  portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/media.html

-บล็อกความรู้วิทยาศาสตร์ scienceisbeauty.tumblr.com

-ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS-Science and Technology Knowledge Services สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ stks.or.th

– ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน en.ntsec.gov.tw/User/index.aspxactivity.ntsec.gov.tw/lifeworld/open.html?a=129

 

ความรู้ดาราศาสตร์
http://is-universe.com, –https://www.facebook.com/AstrophysicsAndAstronomy?_rdr=p

 

ความรู้สำหรับเด็ก
-ความรู้สำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) www.e-learningforkids.org

-Videos For Kids http://abckidsinc.com/videos-for-kids/

-รวมความรู้สำหรับเด็กจากเว็บห้องสมุดสาธารณะ ไต้หวัน (ภาษาอังกฤษ) kids.tpml.edu.tw/lp.asp?ctNode=292&CtUnit=88&BaseDSD=7&mp=100

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี www.childrenhospital.go.th/html/2014/th

-พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาล BNH และ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ www.facebook.com/pages

-ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://www.e-child-edu.com/youthcenter/home.html

-แนวทางการดูแลเด็ก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org/html/slidedetail_news.php?nid=e46de7e1bcaaced9a54f1e9d0d2f800d&head=childtopic

-การ์ตูนภูมิคุ้มกันหรรษา https://www.facebook.com/ImmunoCartoon

 

สื่อสำหรับเด็ก 

https://www.commonsensemedia.org (ภาษาอังกฤษ)

http://www.pbs.org/parents/ (ภาษาอังกฤษ)

-หนังสือสำหรับเด็ก สมาคมไทสร้างสรรค์ http://www.taiwisdom.org/  https://www.facebook.com/taiwis?ref=hl

– นักวาดภาพประกอบสำหรับเด็กชาวอังกฤษที่มีผลงานยอมรับทั่วโลก http://www.jacquelinewilson.co.uk

-Taroko National Park http://www.taroko.gov.tw/KidzEn/Index.aspx

-สตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) http://www.nausicaa.net/wiki/Main_Page

-Minnesota Children’s Museum http://www.mcm.org

-Children’s Museum of Houstion http://www.cmhouston.org

-Boston Children’s Museum 100 Years http://www.bostonchildrensmuseum.org

-Children’s Museum Indianapolis https://www.childrensmuseum.org

-Children Cultural Center  http://children.moc.gov.tw

-ความรู้เกี่ยววิทยาศาตร์สำหรับเด็ก http://activity.ntsec.gov.tw/lifeworld/open.html?a=129#

– ความรู้ Taroko National Park สำหรับเด็ก http://www.taroko.gov.tw/KidzEn/Default.aspx?tm=2&mm=3&page=7

– องค์กรไม่แสวงผลกำไรสำหรับเด็ก ครอบครัว http://www.childrensmusic.org/

– มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว http://familynetwork.or.th/

-พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com/

-สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน http://childmedia.net/

-สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน http://www.kidsradioclub.or.th/

-ความสามารถในการอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ http://www.e-learningforkids.org/

-สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) http://www.kidsradioclub.or.th/

-เว็บไซต์หนังสือฟรีสำหรับเด็กๆ http://www.gutenberg.org/ebooks/author/292

-พิพิธภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับเด็ก Digital Museum of Children ประเทศไต้หวัน http://mymuse.nmns.edu.tw/children/webpage/learnShowList.jsp?lan=en

 

นักวาดภาพประกอบ (Character Design)
– ยอดฉัตร บุพศิริ http://www.yodchatbupasiri.com

– Ali Mitgutsch http://www.goethe.de/kue/lit/prj/kju/ill/mr/mit/enindex.htm

 

ออกแบบตัวละคร

-Chibi Maruko-chan  http://chibimaru.tv/

-Aranziaronzo http://english.aranziaronzo.com

http://sweet-summer.com

 

ห้องสมุด

– ห้องสมุดประเทศอังกฤษ http://www.bl.uk

-บรรณทัศน์ วารสารออนไลน์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์แลสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://banna-tad.human.cmu.ac.th/index.php/bannatad/index

– เครือข่ายสังคมห้องสมุด https://www.librarything.com

– หอสมุดแห่งชาติ http://www.digital.nlt.go.th/

– ห้องสมุดภาพ http://www.scienceandsociety.co.uk

-ห้องสมุดที่เชียงรายโครงการบ้านลานทอง โครงการบ้านนฤมิตร เทศบาลนครเชียงราย 57000 www.facebook.com/BizkitBook, สโมสรสระว่ายน้ำหมู่บ้านลานทอง ม.6 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 089-7550707 www.facebook.com/Itsaradee?fref=photo

 

พิพิธภัณฑ์ 

-พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  http://www.policemuseum.police.go.th/

-The Digital Museum of Nature & Culture ไต้หวัน http://digimuse.nmns.edu.tw/

-National Palace Museum ไต้หวัน http://www.npm.gov.tw/en/

-พิพิธภันฑ์ล้านนนนนนนของเล่น Milllion Toy Museum by Krirk Yoonpun
45 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบล ท่าวาสุกรี อำเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, Ayutthaya 13000
เวลาทำการ : 9.00 – 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ *ยกเว้น วันจันทร์ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ พิพิธภัณฑ์เปิดทำการปกติ
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท/เด็ก 20 บาท
วิธีเดินทาง เมื่อมาถึงอยุธยาแล้ว ให้ถามทางมาแยก โรงเรียนประตูชัย แล้วจะเจอพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น
www.milliontoymuseum.com/thai_gallery.html ,
www.facebook.com/Milllion-Toy-Museum-by-Krirk-Yoonpun-177568505590594/timeline
035-328-949 ถึง 50 , 081-890-5782 , 086-334-4581
milliontoymuseum@gmail.comhttp://www.milliontoymuseum.com

 

หอศิลป์ (Gallery)

หอศิลป์ศิลปะร่วมสมัยจีน Chinese Contemporary Artist www.kleinsungallery.com

 

ศิลปิน (Artist)
-Liu Bolin http://www.artnet.com/artists/liu-bolin/,  http://www.bangkokdesignfestival.com/2015/moviesondesign.html

-Li Hongbo https://www.facebook.com/Li-Hongbo-228862160569539/timeline/https://www.youtube.com/watch?v=Pik2BcQF8ZQhttps://www.youtube.com/watch?v=gttdbqX4SWA

 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
-รวมงานศิลปะสมัยใหม่ www.theartstory.org, www.theartstory.org/movement-de-stijl.htm

-รวมงานศิลปิน Henri Emile Benoît Matisse www.henri-matisse.net

-ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ สะพานเชื่อมงานศิลปะท้องถิ่นกับงานศิลปะระดับโลก universes-in-universe.org

– เทศกาลจัดนิทรรศการ Echigo-Tsumari Art Triennial – Earth Art Festival ศิลปะระดับโลก Tokamachi Niigata Chubu Japan ที่ www.echigo-tsumari.jp/eng

-มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ich.culture.go.th

-ความรู้ฟรีด้านวัฒนธรรม และสื่อเกี่ยวกับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) www.openculture.com

-เว็บแบ่งปันกันฟรี ระหว่างคนอ่านถึงคนอ่านด้วยกันในเรื่องของวรรณกรรม ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี รวมถึง จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะนานาขนิด ทุกแขนง ไม่จำกัดแนว
http://bookvirus50d.com

-PAPERCUTS จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกวรรณกรรม โดยนำเสนอผ่านภาษาที่กระชับ อ่านง่าย ได้ใจความ www.facebook.com/papercuts.copapercuts.co

-รวมงานเขียน ศิลปินกรโก-โรมัน จีน ปากีสถาน แปลเป็นภาษาอังกฤษ classics.mit.edu/Browse/index.html

-สตูดิโอ ‘ศิลปะด้านใน’ ภายใต้สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ซึ่งมีรากฐานจากแนวคิด Anthroposophy ของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน ที่ว่า “ศิลปะมีศักยภาพพัฒนาภายในทั้งมิติของกาย วิญญาณ และจิตวิญญาณ
www.arttherapythai.com

 

สำนักพิมพ์

-Balestier Press publishes the best and most original voices in contemporary Asian literature—including novels, short stories, and children’s picture books https://www.balestier.com

 

ความรู้ภาษาอังกฤษ

-ฝึกฟังและออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ http://internetpolyglot.bandcamp.com/album/thai-english-lessons/

-สอนการอ่าน เขียน ออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป www.facebook.com/Phonics1st วิดีโอ www.youtube.com/channel

-เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว http://www.bangkokpost.com/learning

-ความรู้ TOEFL http://magoosh.com/toefl/all-posts-by-category

– ความรู้ภาษาอังกฤษ http://www.englishthroughtheweb.com

-ความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ http://www.englishgrammar.org

– English language teaching products and services are this year’s ELTons award winners http://englishagenda.britishcouncil.org/eltons

– เรียนอังกฤษสบายๆ สไตล์ KruSali http://www.krusali.com

-ดาวน์โหลดหนังสือภาษาอังกฤษ http://www.easypacelearning.com/english-books/english-books-for-download-pdf

-MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH COURSE http://mooec.com/

-ความรู้ภาษาอังกฤษบทนสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยสถานทูตอเมริกา Embassy of the United States of America http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/B_Dialogues_Everyday_Conversations_English_LO.PDF

-เว็บตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษ
www.paperrater.com
www.onlinecorrection.com
spellcheckplus.com
www.polishmywriting.com
www.grammarly.com
www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar

-บล็อกสอนภาษาอังกฤษ www.theenglishstudent.com

-Poscast ฝึกฟังภาษาอังกฤษ
http://esl.culips.com/
http://www.bilingualavenue.com/podcasts/
http://themoth.org/
http://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/?showDate=2015-09-25

-Learn English with Sozo Exchange http://sozoexchange.com

http://web.dsbn.edu.on.ca/~Rebecca.Moore/?OpenItemURL=S02E36F9D , http://www.usd116.org/tpaine/index.php/students/jolly-phonics/

– ฟรี เสียงและแฟรชการ์ดภาษาอังกฤษ www.diyenglish.com

-เรียนภาษาอังกฤษฟรี http://www.englisch-hilfen.de/en/

-Phonetic www.merriam-webster.com/dictionary/phonetic
www.enchantedlearning.com/phonetic/w.shtml
http://supersimplelearning.com/abcs/games/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/forums/getting-started
www.freephoneticreaders.com/
www.phonemicchart.com/
www.phonemicchart.com/transcribe/?w=boy
www.phonemicchart.com/transcribe/1000_basic_words.html

แอปฯ ความรู้ภาษาอังกฤษ

-Learn English Apps British Council http://learnenglish.britishcouncil.org

 

ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

-สอนภาษาญี่ปุ่น มีวีดิโอ japanese-lesson.com/conversation/basic_japanese/basic01.html

-แอพพลิเคชั่นสอนอักษรญี่ปุ่น Hiragana and Katakana play.google.com/store/apps/details?id=com.mimusolutions.japanesealphabet

 

Bilingual Education

-Edmonton Chinese Bilingual Education Associationhttp://www.ecbea.org/links.php

http://child-care-preschool.brighthorizons.com/il/chicago/uchicagodrexel

http://sitemaker.umich.edu/370blinged/different_types_of_bilingual_education

http://www.bilingualavenue.com/

 

ความรู้งานออกแบบ (Design)
– แหล่งความรู้ ชุมชนที่ดีที่สุดของนักออกแบบ ตารางเรียน หนังสือ บทความประจำวัน กิจกรรม งานวิจัย https://www.interaction-design.org

-สถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการค้า ditp-design.com

-อนุทิน.ออค ห้องสมุดออนไลน์ รวบรวมงานเขียน และ บันทึกเกี่ยวกับงานออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design) และ อักขรศิลป์ (Typographic Design) อาทิเช่น บันทึกจากการทำงาน บทสนทนา ทัศนคติระหว่างบุคคล และบทความลักษณะอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาธารณะจากการบันทึก และ/หรือ จากการคัดเลือกของ Anuthin Wongsunkakon อนุทิน วงศ์สรรคกร http://anuthin.org

– งานชุมนุมทางความคิด ประจำปี Creativities Unfold โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) http://www.cu-tcdc.com/?lang=TH

– รวบรวมและคัดเลือกงานนิทรรศการและผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนจบของนักศึกษาด้านการออกแบบที่โดดเด่นของออกแบบทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย www.degreeshows.org

– ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม http://www.ditp-design.com

-สตูดิโอออกแบบ Zerotwo Studio http://www.zerotwostudio.com/

-Bootcamp Bootleg คู่มือช่วยนำกระบวนการ Design Thinking ไปใช้งานจริง  http://www.sgs.tu.ac.th/images/GLab/d-school-bootcamp-bootleg-Thai.pdf

-Graphic resources for everyone http://www.freepik.com/

designinstruct.com/category/free-resources/

 

อาหาร

http://www.food.com/

-สูตรอาหาร โดยเฉพาะอาหารคลีน http://www.easycookingmenu.com

– อาหารสุขภาพ http://www.dairygoodness.ca/

-ทำอาหารสไตล์บ้านๆ http://www.mikmaqmama.com/homestyle-cooking.html

http://theitaliandishblog.com/

http://www.organicmedic.com/

-อาหาร https://www.facebook.com/buzzfeedtasty/timelinehttp://www.forkandbeans.com/

-Tastemade https://www.facebook.com/tastemade?fref=photo

 

ความรู้การเกษตร
-สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) http://www.arda.or.th/easyknowledge/index.php

-สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/

-ศูนย์ข้อมูลผลไม้ http://www.oae.go.th/fruits/index.php

-ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://infoservice.oae.go.th/

-คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ http://agkb.lib.ku.ac.th/main

-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/

-ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://agkc.lib.ku.ac.th/agkcweb/index.php/agrweb

-เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) http://www.clinictech.most.go.th

-ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ทั้งวิธีการเพาะปลูก วิธีการเลี้ยงสัตว์ หรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช เพื่อเกษตรกรไทย http://knowledge.kasetbay.com/

-สมาคมอารักขาพืชไทย http://www.tcpa.or.th/

– โรงเรือนปลูกผัก http://agri.wu.ac.th/msomsak/Soilless/Chapter07/Greenhouse.htm

-โรงเรือนปลูกผักขนาดเล็ก 3m x 12m  https://www.youtube.com/watch?v=HG6uWvnCX4Q

– เต้นท์ทอง ออแกนิค รับปลูกสร้างโรงเรือน ผักปลอดสารพิษ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006230535661&sk=photos&__mref=message_bubble

-เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Organic seed
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89-Organic-seed-1540098072888536/timeline/

-ถ่าน Biochar ใช้เพื่อการเกษตร & เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://charcoalbanpho.com

-บ้านสวนส้มโอ นครชัยศรี Cafe&Homestay www.facebook.com/CafeHomestay

 

ร้านขายสินค้าเกษตร

-สับปะรดภูแลเชียงราย มะพร้าวน้ำหอม และอื่นๆ ไทยเจริญพิษณุโลก https://www.facebook.com/PilarsanPhuLae

-ร้านชำเพาะ คลอง 15
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8715-246267545420514/timeline/

 

อาเซียน

-จับตาเอชียตะวันออก hhttp://www.eastasiawatch.in.th

 

จัดสวน

-Garden Design www.charlotterowe.com

 

แปรรูปอาหาร

– สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ifrpd.ku.ac.th/th/home/index.php

– ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร http://ttc.ifrpd.ku.ac.th

– ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://kufirst.center.ku.ac.th/

 

ความรู้สมุนไพร
– เภสัช มช. http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/

-เภสัช มิหดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge.php

https://www.facebook.com/HerbsMiracles , https://www.snpthai.comhttp://www.herbsmiracles.com/

http://www.chemipan.com/home/

-ห้องสมุด อภัยภูเบศร์ http://www.abhaiherb.com/knowledge/thaiherb

 

ความรู้การแพทย์ 
-ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ทางเลือก สำนักงานการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข http://thaicamdb.info

 

ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
NHK World http://www.nhk.or.jp/lesson/thai/

-http://lingohut.com

http://www.ojsat.or.th/main/japan-easy-language1

http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/thailand/thai/kanji/3nen.html

http://www.j-campus.com/

 

ความรู้เรื่องแฟชั่นและสิ่งทอ

-ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น FKCC www.facebook.com/fkccdesigner?fref=nf

-Sbunnga Collection www.facebook.com/SbunngaCollection?fref=photo

-ปั่น ทอ กัญ: คุยกันเรื่องสิ่งทอ (ผ้า เส้นด้าย เส้นใย) https://www.facebook.com/puntorkanhttp://puntorkan.blogspot.com/

-เส้นใยธรรมชาติ http://taktai.co/

– ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน http://www.stri.cmu.ac.th/

-BELLA Design รับตัดเย็บเสื้อผ้า https://www.facebook.com/belladesign999

-Venezia Textile ร้านผ้าสำเพ็ง 02-2219833 02-2256622-3 https://www.facebook.com/Venezia-Textile-346129412098177/timeline/

-ศิลปินปักผ้า http://yumikohiguchi.com/

 

ความรู้วาดภาพ

-Inspiration Cafe’ www.facebook.com/ArtInspirationCafe?fref=nf

 

ความรู้ถ่ายภาพ

-ความรู้ถ่ายภาพจาก แคนนอน www.canon-asia.com/snapshot/th/category/for-beginners-th

-International Visual Artist www.chenmaner.comChen Man Official Fans Page www.facebook.com/ChenManer

-contemporary photography. An inspirational online gallery. A platform of expressions. A showcase of revealing outstanding talents and trends www.worbz.com

-“สยาม.มนุษย์.สตรีท” เนิร์ดในการถ่ายสตรีท siamstreetnerds.com

 

ช่างภาพ (Photographer)

-noell oszvald
www.facebook.com/noellosvaldhttp://cargocollective.com/noelloszvaldhttp://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/noell-oszaid-fine-art-photography

– Takashi Yasui http://takashiyasui.com

https://www.facebook.com/Toey.photography/

-Hideaki Hamada http://hideakihamada.com

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://km.icit.kmutnb.ac.th

-ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารกฎหมาย ICT http://ictlaw.centerhttps://www.facebook.com/ictlawcenter

-เครื่องมือและกลวิธีรักษาระบบความปลอดภัยบนดิจิทัล https://securityinabox.org/en/guide/social-networking/internethttps://securityinabox.org/en/guide/basic-setup/android

-DESIGN and COMPUTATION at Department of Architecture, Massachusetts Insititute of Technologyhttp://descomp.scripts.mit.edu/www/about.php?layout_index=0

-เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต – An Introduction to Internet Governance https://thainetizen.org/docs/introduction-internet-governance/https://thainetizen.org/2015/09/jovan-kurbalija-internet-governance/

-เครือข่ายครู อาจารย์ นักวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ http://www.thailibrary.in.th/

-เวทีของทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หารือประเด็นสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี Thailand Internet Governance Forum Thailand IGF เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทยwww.facebook.com/ThailandIGF?fref=nfhttps://igf.in.th

-อันดับเว็บบล็อก http://2015.bloggi.es/

 

ความรู้สำหรับโปรแกรมเมอร์

www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety

ธุรกิจ

-ปล้นคนจีน C-commerce www.facebook.com/Pronkhonjeen

-TaoKaeMai : เถ้าแก่ใหม่ Consulting/Business Services www.facebook.com/TaoKaeMaiCom

 

ท่องเที่ยว (Travel)
– ข้อมูลรถไฟฟ้าทั่วโลก http://subway.umka.org

–แผนที่เส้นทางรถไฟในแต่ละประเทศ http://www.urbanrail.net/index.html

-แหล่งข้อมูลการเดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทางในประเทศไทย http://www.rottuthai.com/

-ท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่น https://www.travelingspoon.com/

-SAVEUR is a magazine for people who experience the world through food first. We’re savoring a world of authentic cuisine. http://www.saveur.com/

-ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวันภาษาไทย http://www.taiwan.net.my/th/

http://www.eatingthaifood.com, http://www.travelbyying.com/

ระเบียงดาว เชียงใหม่
https://www.facebook.com/rabiangdaohomestay/

-ใจบุญ Jaiboon https://www.facebook.com/Jaiboonchiangmai/?fref=nf 

เฮือนกาฬสินธุ์ – สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/cowboylao/

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87-135417853190159/?ref=feed_chaining

The Goose Cafe and Hostel Ubon กาแฟดิ๊บหวด
https://www.youtube.com/watch?v=p1HQ3EnOf0o

The goose cafe’
https://www.facebook.com/The-goose-cafe-522689547857805/

-เว็บไซต์หาที่พัก
โรงแรม (Hotel)
www.agoda.com
www.booking.com

โฮสเทล (Hostel)
www.hostelworld.com
www.hihostels.com

โฮมสเตย์ (Homestay)
www.tripping.com
HomeAway
AirBNB
9Flats
FlipKey
Wimdu
Roomorama
Bedycasa
Interhome
Holiday Velvet
Zen Rentals
Always On Vacation
Way To Stay

www.dooddot.com
www.mountainandtown.com

www.facebook.com/EasybookTh/
http://th.easybook.com
http://www.12fly.com.my/

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
– Trends in japan http://web-japan.org/trends/index.html

http://www.saveur.com/tokyo-japan-department-basement-food

จองที่พัก
http://www.hostelbookers.com

แผนที่

แผนที่โลกสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ http://johomaps.com/

 

ตำรา ทำอาหาร (Cooking /Recipes)

http://www.nofrillsrecipes.com

 

ช่องความรู้ทาง Youtube

Mahidol Channel ช่องความรู้จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายการ  คลิก
Brain-based learning by OKMD รายการสมองดีสร้างได้ ดูรายการ คลิก
MamyPoko เคล็ดลับคุณแม่ โดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ดูรายการ คลิก

 

วรรณกรรม

PAPERCUTS เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกวรรณกรรม โดยนำเสนอผ่านภาษาที่กระชับ อ่านง่าย ได้ใจความ http://papercuts.co/

 

ร้านหนังสืออิสระ

Candide Books (ร้านหนังสือก็องดิด) | ร้านหนังสือเดินทาง – Passport Bookshop| B612 | Bookburi | Booktopia | Book Re:public | ร้านหนังสือ Fidel Book Songkhla | Bookmoby | ร้านเล่า | ร้านหนังสือ กาลครั้งหนึ่ง | ร้านหนังสือสุนทรภู่ Be blossom Book&Tea | Fueang Nakhon Books (ร้านหนังสือเฟื่องนคร) | ร้านหนังสือเชียงดาว : ร้านหนังสือเล็กๆ ที่บ้านเกิด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | ร้านหนังสือท้ายตลาด | ฮ้านปันนา | หนัง(สือ)2521 | น้ำพุทูเดย์ | Steel Roses restaurant & bookshop | Suksit Siam | House of Commons – Cafe & Space | กิน อยู่ เป็น Healthy Home by สกย. | สวนเงินมีมา | บ้านสวนหนังสือ | rimkobfa | Mali mali coffee and book cafe | Egalite Bookshop | หมื่นทิพบุ๊ค – 10000tipbook | ต้นไม้ ตีนดอย มีหนังสือ | Readery |

-ร้านหนังสือออนไลน์ รี้ดเดอรี่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 02-726-7340 hello@readery.cohttp://readery.co

-ร้านหนังสือมือสอง
ชัชบุคส์ หนังสือมือสอง
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-203036916414009/?ref=hl

บ้านริมฟ้า หนังสือมือสอง
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-411732072308885/

ตลาด

-สั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทย E-Rice Thai farmer www.facebook.com/สั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทย-E-Rice-Thai-farmer-432696873551960/

-แหล่งความรู้ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาคนไทย souvenirbuu.wordpress.com

เรียบเรียง: learningstudio.info Update: 17.9.2558