Link

advertisements

เรียนออนไลน์จากลิงก์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรียนออนไลน์ภาษาจีน และเรียนออนไลน์ความรู้ทั่วไป

 • ห้องสมุดออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ ) archive.org/index.phpwww.flickr.com/photos/internetarchivebookimages
 • เรียนฟรี จากที่บ้าน โดย The Open University (ภาษาอังกฤษ) www.open.edu
 • กองทุนเพื่อการศึกษา เดอะจอร์จ ลูคัสเอดดูวเคชันแนลฟาวเดชัน (The George Lucas Educational Foundation) โดยจอร์จ ลูคัส ผู้อำนวยการสร้าง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ชาวอเมริกัน เรื่อง สตาร์ วอร์ส และอินเดียน่า โจนส์ (ภาษาอังกฤษ) www.edutopia.org
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลสิงคโปร์ www.schoolbag.sg/
 • OKMD บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ www.okmd.or.th
 • Mahidol Channel สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ “Education” (การศึกษา) + “Entertainment” (ความบันเทิง) www.mahidolchannel.com
 • วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com
 • facts and details เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ) factsanddetails.com
 • แหล่งข้อมูลดอกไม้ในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin
 • ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ www.fungdham.com
 • Super Green Studio ที่ก่อตั้งโดยวรพันธ์ Klampaiboon สถาปนิกได้รับรางวัลจากการแข่งขันจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อม Emerging Architecture Award จากสถาปัตยกรรม Review-Journal London ในปี 2001 supergreenstudio.wordpress.com
 • ความรู้โซล่าเซลล์ www.tct-thai.comwww.facebook.com/tctsolarcell
 • แหล่งความรู้ BBC (ภาษาอังกฤษ) www.bbc.co.uk/education
 • ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร www.foodnetworksolution.com
 • ความรู้เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งยั่งยืนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ รายได้ อาชีพ (ภาษาอังกฤษ) www.thebookoflife.org
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ healthypublicpolicy.com
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathemetics) www.stemedthailand.org
 • แหล่งดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกและแบบเรียน (ภาษาอังกฤษ) bookboon.com
 • สรุปเนื้อหาหนังสือ (ภาษาอังกฤษ) www.kimhartman.se
 • ช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม www.teachforthailand.org/TH
 • about 400 doctors, nurses, researchers, and designers who tackle solutions to shared healthcare issues hackingmedicine.mit.edu
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอเมริกาจากสถานทูต photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/
 • เรียนฟรีออนไลน์ www.open2study.com/courses
 • รวมบทเรียนออนไลน์ http://www.howtogeek.com/117674/the-best-websites-for-free-online-courses-certificates-degrees-and-educational-resources/
 • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ academic.obec.go.th
 • รวมธรรมเทศนาหลวงปู่สิม สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่อง  https://th-th.facebook.com/luangpoosim, เกิดมาได้อะไร www.youtube.com/watch?v=1n6_2JEDzQI
 • www.weareteachers.com , www.everydayfamily.com

 

บทเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัย (University)

 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน National Taiwan University www.ntu.edu.tw/english
 • National Taiwan University of Science and Technology www-e.ntust.edu.tw
 • 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2015/2016 ของ QS World University Ranking www.topuniversities.com

1. Massachusetts Institute of Technology web.mit.edu

2. Harvard University www.harvard.edu

3. University of Cambridge www.cam.ac.uk

4. Standford www.stanford.edu

5. California Institute of Technology (CALTECH) www.caltech.edu

6. University of Oxford  www.ox.ac.uk

7. UCL (University College London) www.ucl.ac.uk

8. Imperial College London hwww.imperial.ac.uk

9. Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) www.ethz.ch/en.html

10. University of Chicago www.uchicago.edu

ความรู้สำหรับอาจารย์

 • รวมเนื้อหาความรู้ต่างๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ www.sahavicha.com
 • สถาบันอบรมอาจารย์แห่งชาติสิงคโปร์ the National Institute of Education (NIE) Singapore www.nie.edu.sg
 • อาจารย์แห่งศตวรรษที่ 21 https://www.nie.edu.sg/teacher-education

สื่อ (Media)

หนังสือ แมกกาซีน
minimore.com/f
www.asiacity.com

ความรู้วิทยาศาสตร์

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th
 • ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. learningspace.ipst.ac.th
 • ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออนไลน์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) www.sciencemuseum.org.uk/online_science.aspx
 • วารสารความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) journal.sciencemuseum.ac.uk
 • Ronald Laboratory indica.ucdavis.edu
 • ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.stkc.go.th
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย klc.tistr.or.th
 • ภาพจากคำนวณด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แสดงกระแสลม : ทิศทาง & ความเร็ว ที่ระดับความสูงต่างๆ (ใช้ค่าความกดอากาศ) ข้อมูลมหาสมุทร : กระแสน้ำ อุณหภูมิผิวน้ำ และคลื่นองค์ประกอบของอากาศ : องค์ประกอบทางเคมี & อนุภาค earth.nullschool.net/
 • สื่อการเรียนรู้ ชุดวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ พัฒนาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/index.html,  portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/media.html
 • บล็อกความรู้วิทยาศาสตร์ scienceisbeauty.tumblr.com
 • ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS-Science and Technology Knowledge Services สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ stks.or.th
 • – ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน en.ntsec.gov.tw/User/index.aspxactivity.ntsec.gov.tw/lifeworld/open.html?a=129

ความรู้ดาราศาสตร์
http://is-universe.com, –https://www.facebook.com/AstrophysicsAndAstronomy?_rdr=p

ความรู้สำหรับเด็ก

สื่อสำหรับเด็ก 

ออกแบบตัวละคร และนักวาดภาพประกอบ (Character Design)

ห้องสมุด

พิพิธภัณฑ์ 

 • พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  http://www.policemuseum.police.go.th/
 • The Digital Museum of Nature & Culture ไต้หวัน http://digimuse.nmns.edu.tw/
 • National Palace Museum ไต้หวัน http://www.npm.gov.tw/en/
 • พิพิธภัณฑ์ล้านนนนนนนของเล่น Milllion Toy Museum by Krirk Yoonpun
  45 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบล ท่าวาสุกรี อำเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, Ayutthaya 13000
  เวลาทำการ : 9.00 – 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ *ยกเว้น วันจันทร์ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ พิพิธภัณฑ์เปิดทำการปกติ
  ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท/เด็ก 20 บาท
  วิธีเดินทาง เมื่อมาถึงอยุธยาแล้ว ให้ถามทางมาแยก โรงเรียนประตูชัย แล้วจะเจอพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น
  www.milliontoymuseum.com/thai_gallery.html ,
  www.facebook.com/Milllion-Toy-Museum-by-Krirk-Yoonpun-177568505590594/timeline
  035-328-949 ถึง 50 , 081-890-5782 , 086-334-4581
  milliontoymuseum@gmail.comhttp://www.milliontoymuseum.com

หอศิลป์ (Gallery)

 • หอศิลป์ศิลปะร่วมสมัยจีน Chinese Contemporary Artist www.kleinsungallery.com

ศิลปิน (Artist)

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

 • รวมงานศิลปะสมัยใหม่ www.theartstory.org, www.theartstory.org/movement-de-stijl.htm
 • รวมงานศิลปิน Henri Emile Benoît Matisse www.henri-matisse.net
 • ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ สะพานเชื่อมงานศิลปะท้องถิ่นกับงานศิลปะระดับโลก universes-in-universe.org
 • เทศกาลจัดนิทรรศการ Echigo-Tsumari Art Triennial – Earth Art Festival ศิลปะระดับโลก Tokamachi Niigata Chubu Japan ที่ www.echigo-tsumari.jp/eng
 • มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ich.culture.go.th
 • ความรู้ฟรีด้านวัฒนธรรม และสื่อเกี่ยวกับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) www.openculture.com
 • เว็บแบ่งปันกันฟรี ระหว่างคนอ่านถึงคนอ่านด้วยกันในเรื่องของวรรณกรรม ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี รวมถึง จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะนานาขนิด ทุกแขนง ไม่จำกัดแนว
  http://bookvirus50d.com
 • PAPERCUTS จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกวรรณกรรม โดยนำเสนอผ่านภาษาที่กระชับ อ่านง่าย ได้ใจความ www.facebook.com/papercuts.copapercuts.co
 • รวมงานเขียน ศิลปินกรโก-โรมัน จีน ปากีสถาน แปลเป็นภาษาอังกฤษ classics.mit.edu/Browse/index.html
 • สตูดิโอ ‘ศิลปะด้านใน’ ภายใต้สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ซึ่งมีรากฐานจากแนวคิด Anthroposophy ของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน ที่ว่า “ศิลปะมีศักยภาพพัฒนาภายในทั้งมิติของกาย วิญญาณ และจิตวิญญาณ
  www.arttherapythai.com

สำนักพิมพ์

 • Balestier Press publishes the best and most original voices in contemporary Asian literature—including novels, short stories, and children’s picture books https://www.balestier.com

ควมรู้ภาษาอังกฤษ

แอปฯ ความรู้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

Bilingual Education

ความรู้งานออกแบบ (Design)

 • แหล่งความรู้ ชุมชนที่ดีที่สุดของนักออกแบบ ตารางเรียน หนังสือ บทความประจำวัน กิจกรรม งานวิจัย https://www.interaction-design.org
 • สถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการค้า ditp-design.com
 • อนุทิน.ออค ห้องสมุดออนไลน์ รวบรวมงานเขียน และ บันทึกเกี่ยวกับงานออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design) และ อักขรศิลป์ (Typographic Design) อาทิเช่น บันทึกจากการทำงาน บทสนทนา ทัศนคติระหว่างบุคคล และบทความลักษณะอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาธารณะจากการบันทึก และ/หรือ จากการคัดเลือกของ Anuthin Wongsunkakon อนุทิน วงศ์สรรคกร http://anuthin.org
 • งานชุมนุมทางความคิด ประจำปี Creativities Unfold โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) http://www.cu-tcdc.com/?lang=TH
 • รวบรวมและคัดเลือกงานนิทรรศการและผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนจบของนักศึกษาด้านการออกแบบที่โดดเด่นของออกแบบทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย www.degreeshows.org
 • ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม http://www.ditp-design.com
 • สตูดิโอออกแบบ Zerotwo Studio http://www.zerotwostudio.com/
 • Bootcamp Bootleg คู่มือช่วยนำกระบวนการ Design Thinking ไปใช้งานจริง  http://www.sgs.tu.ac.th/images/GLab/d-school-bootcamp-bootleg-Thai.pdf
 • Graphic resources for everyone http://www.freepik.com/
 • designinstruct.com/category/free-resources/

อาหาร

ความรู้การเกษตร

ร้านขายสินค้าเกษตร

อาเซียน

จัดสวน

แปรรูปอาหาร

 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ifrpd.ku.ac.th/th/home/index.php
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร http://ttc.ifrpd.ku.ac.th
 • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://kufirst.center.ku.ac.th/

ความรู้สมุนไพร

ความรู้การแพทย์ 

 • ศูนย์ข้อมูลการแพทย์ทางเลือก สำนักงานการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข http://thaicamdb.info

ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ความรู้เรื่องแฟชั่นและสิ่งทอ

ความรู้วาดภาพ

ความรู้ถ่ายภาพ

ช่างภาพ (Photographer)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้สำหรับโปรแกรมเมอร์

ธุรกิจ

ท่องเที่ยว (Travel)

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น

จองที่พัก

แผนที่

 • แผนที่โลกสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ http://johomaps.com/

ตำรา ทำอาหาร (Cooking /Recipes)

ช่องความรู้ทาง Youtube

 • Mahidol Channel ช่องความรู้จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายการ  คลิก
 • Brain-based learning by OKMD รายการสมองดีสร้างได้ ดูรายการ คลิก
 • MamyPoko เคล็ดลับคุณแม่ โดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ดูรายการ คลิก

วรรณกรรม

 • PAPERCUTS เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกวรรณกรรม โดยนำเสนอผ่านภาษาที่กระชับ อ่านง่าย ได้ใจความ http://papercuts.co/

ร้านหนังสืออิสระ

advertisements

Candide Books (ร้านหนังสือก็องดิด) | ร้านหนังสือเดินทาง – Passport Bookshop| B612 | Bookburi | Booktopia | Book Re:public | ร้านหนังสือ Fidel Book Songkhla | Bookmoby | ร้านเล่า | ร้านหนังสือ กาลครั้งหนึ่ง | ร้านหนังสือสุนทรภู่ Be blossom Book&Tea | Fueang Nakhon Books (ร้านหนังสือเฟื่องนคร) | ร้านหนังสือเชียงดาว : ร้านหนังสือเล็กๆ ที่บ้านเกิด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | ร้านหนังสือท้ายตลาด | ฮ้านปันนา | หนัง(สือ)2521 | น้ำพุทูเดย์ | Steel Roses restaurant & bookshop | Suksit Siam | House of Commons – Cafe & Space | กิน อยู่ เป็น Healthy Home by สกย. | สวนเงินมีมา | บ้านสวนหนังสือ | rimkobfa | Mali mali coffee and book cafe | Egalite Bookshop | หมื่นทิพบุ๊ค – 10000tipbook | ต้นไม้ ตีนดอย มีหนังสือ | Readery |

ตลาด

เรียบเรียง: learningstudio.info Update: 19/01/2564