เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

1. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Click : ภาษาอังกฤษ [by Mahidol]

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLYbHecbpdP2tpUipTbXTrnv3qbl-phbIR

2. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCGeAC_Cv1xB5ZTsw9PkiKBA
Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLA6D38545D6D6602C

3. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast – Just Ask

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL2414DB1245FE5CAC

4. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ อิงลิช ดีลิเวอรี่ (English Delivery)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL7CpFvIS6ahhtCqdX9hXt1F-fBjcewy2W

5. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Adam Bradshaw

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/jadambrad/playlists

6. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษติดล้อ (English on wheels)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC3ZJUUqe0hnvk7Fecej82cw

7. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Wow English 

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLHEh98tE475FcNl_Q1ScIEG8xQbQHpmd-

8. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ครูสมศรี

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/KrusomsriStation

9. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ KruYing Onsutee

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCv_b5uwQhdFQ7-wl_ORNobA

10. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Talk American

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCpbB8LHOqFkHU3C22r_BJLQ

11. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ  English by Chris

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano

12. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Genius Gen Asia

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/GeniusGenAsia/playlists

13. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Loukgolf’s English Room

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLltnDy2l71JLveAyTHbn5F37eu6pEhhJD

14. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ครูเชอรี่ English Bright

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCNNtdvfZ8Yom0hAKB5GBdYA

15. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Yooyeeschannel

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC29qlRSPwWvAAX6ClJAPkYg

เรียบเรียง www.learningstudio.info