About

advertisements

Learningstudio.info สื่อเพื่อการศึกษา เรียนออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาจีนออนไลน์ และความรู้ทั่วไป ผู้จัดทำสร้างและเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจจากสื่อสังคมต่างๆ นำมาเรียบเรียง จัดระเบียบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล คลังความรู้ แบ่งปันและเผยแพร่แด่ผู้ที่สนใจ

จัดทำโดย จิตตานันท์ ทองทับ
ประสบการณ์ทำงานบรรณาธิการ งานเขียน หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือท่องเที่ยวในและต่างประเทศ หนังสือภาษาสำหรับเด็ก หนังสือความรู้สำหรับเด็ก เว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจท่องเที่ยว

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art : Media Arts and Design) และนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สนใจและชอบอ่านหนังสือ บทความ การศึกษา การแพทย์ จิตวิทยา ภาษา เทคโนโลยี และพัฒนาการเด็ก

ติดต่อ titimalalala@gmail.com

***หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ