สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

advertisements

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 1: 30 ประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน (พร้อมคำอ่าน) 

1. Please slow down.
พลีซ สโลว ดาวน
ช้าลงหน่อย

2. Do you want some more?
ดู่ ยู้ ว้อนท ซั๊ม ม๊อร
หนูอยากได้เพิ่มอีกไหม

3. Time to go to sleep.
ไทม ทะ โก ทู้ สลีพ
ได้เวลาเข้านอนแล้วจ๊ะ

4. Did you have a nice sleep (last night)?
ดิ๊ด ชู แฮฟ เอ ไน้ซ สลี๊พ (ล๊าสท ไน้ท)
นอนหลับสบายดีไหม (เมื่อคืน)

5. What did you say?
ว๊อท ดิด ยู๊ เซ
หนูพูดว่าอะไรนะจ๊ะ

6. Brush your teeth (properly)!
บลัช ยัวร ทีธ (พล๊อพเพอรลี่)
แปรงฟันของหนู (ให้ถูกต้อง/ถูกวิธี) นะ

7. Let’s play hide and seek.
เล๊สท เพลย ฮายด แอนด ซี๊ค
เรามาเล่นซ่อนหากันเถอะ

8. Are you hurt?
อาร ยู้ เฮิ๊รท
หนูเจ็บไหม

9. Take care of yourself.
เทค แคร ร๊อฟ ยัวรเซลฟ
ดูแลตัวเองนะ

10. Want to (wanna) take a walk together?
ว้อนท ทู (วอนนา) เทค กะ ว้อลค ทะเก้ตเต๊อร
อยากไปเดินเล่นด้วยกันไหม

11. Wait for me!
เหวท ฟ่อร หมี่
รอฉันด้วย

12. I can’t keep up.
ไอ แค้นท คี้พ อั๊พ
ฉันตามไม่ทัน

13. What was that?
วอท วอซ แซท
(เมื่อกี้) มันคืออะไรน่ะ

14. Carry me please.
แคลี่ มี พลี๊ซ (*คำว่าcarry ตอนพูด ต้องห่อลิ้น ถึงจะชัดและถูกต้องนะคะ)
อุ้มหนูหน่อย

15. Drink more (water). / Eat more (food).
ดริ๊งค มอร (ว้อเด้อร) / อี๊ท มอร (ฟูดด)
ดื่ม (น้ำ) อีกสิจ๊ะ / กิน(อาหาร)เพิ่มอีก

16. Make the bed.
เม่ค เธอะ เบ่ด
เก็บ (พับ) เตียงด้วย

advertisements

17. Would you like anything to eat?
วู๊ด ยู้ ไลค เอ๊หนี่ติ่ง ทะ อิ๊ท
อยากกินอะไรดี

18. I’m OK. / Nothing for me./ No, I’m good.
ไอ่ม โอ้เค่ / น๊อธธิ่ง ฟ่อร หมี่ / โน่ว ไอ่ม กู๊ด
=ฉันโอเค ไม่ต้องการอะไร

19. Tie your shoelaces
ทาย ยัวร ชูเลสเซส
ผูกเชือกรองเท้าของหนูนะ

20. Say that again.
เซ แธ๊ท อเกน
= พูดอีกที

21. Be still / Stay still / Stand still
บี สติล/ สเต สติล/ สแตนด สติล
อยู่นิ่งๆ / ยืนนิ่งๆ

22. Are you hungry / sleepy/ thirsty?
อาร ยู้ ฮั๊งกลี๊ / สลี๊ปปี๊ / เติ้รสตี๊
หนู หิวข้าว/ง่วงนอน/หิวน้ำ ไหมจ๊ะ

23. I don’t like that.
ไอ โด๊นท ไล้ค แธท
ฉันไม่ชอบนั่นเลย

24. Hang on a moment. / Please wait.
แฮ๊งก ออน อะ โม๊เม่นท / พลีซ เหวท
รอแป๊บนะ / กรุณารอ

25. Taste it first. / Try it first.
เทส ติท เฟิร้สท / ทไลาย อิท เฟิร้สท
= ลองชิมมันดูก่อน

26. Don’t throw it on the floor.
โด๊นท ตโร อิท อ่อน เธอะ ฟรอร
อย่าโยนมันทิ้งลงพื้น

27. What did you have for breakfast today?
วอท ดิด ชู แฮ๊ฟ ฟอร เบร๊คฟั๊สท ทะเด
เมื่อเช้านี้หนูกินอะไรจ๊ะ

28. Stay calm.
สเต คอม
ใจเย็นไว้

29. It’s yummy.
อิทส ยั๊มหมี่
มันอร่อย

30. Turn on the ____(lights / AC).
เทิรน ออน เธอะ (ไล้ทส/ เอซี) = เปิดไฟ / แอร์
Turn off the ____.
เทิรน อ๊อฟ เธอะ _____. = ปิด____.

ปล. จริงๆ สิ่งๆ เดียว สามารถมีวิธีพูดที่หลากหลายมากค่ะ ภาษามีเสน่ห์ตรงที่มันดิ้นได้ และไม่จำเป็นต้องจำเจ

ที่มา https://www.facebook.com/mommytanyablog/photos/a.345043062361885.1073741829.336297979903060/474635866069270/?type=3&theater