คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว
家族 (jiāzú/เจียจู๋) วงศ์ตระกูล
家庭 (jiātíng/เจียถิง) ครอบครัว
亲戚 (qīnqī/ชินชิ) ญาติ
祖先 (zǔxiān/จู่เซียน) บรรพบุรุษ
家里人 (jiālǐrén/เจียหลี่เยริน) สมาชิกในครอบครัว
兄弟姐妹 (xiōngdìjiěmèi/ซงตี้เจี่ยเม่ย) พี่น้อง
爷爷 (yéye/เหยียเยีย) คุณปู่, อากง หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖父 (zǔfù/จู่ฟู่)
奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน) คุณย่า, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖母 (zǔmǔ/จู๋หมู่)
外公 (wàigōng/ไว่กง) คุณตา หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖父 (wàizǔfù/ไว่จู่ฟู่)
外婆 (wàipó/ไว่โผ) คุณยาย, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖母 (wàizǔmǔ/ไว่จู๋หมู่)
父亲 (fùqīn/ฟู่ชิน) พ่อ, บิดา (เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ 爸爸 (bàba/ป้าปะ)
母亲 (mǔqīn/หมู่ชิน) แม่, มารดา (เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ 妈妈 (māma/มามะ)
*หากต้องการเรียกทั้งพ่อและแม่ก็เป็น 父母 (fùmǔ/ฟู่หมู่) หรือ 爸妈 (bàmā/ป้ามา)
义父 (yìfù/อี้ฟู่) พ่อบุญธรรม
义母(yìmǔ/อี้หมู่) แม่บุญธรรม

พี่น้องฝ่ายพ่อ
姑姑 (gū gu/กูกุ) ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
伯伯 (bóbo/โป๋โป) คุณลุง, ลุง, อาแปะ (พี่ชายพ่อ) หรือเรียกว่า 伯父 (bófù/โป๋ฟู่)
伯母 (bómǔ/โป๋หมู่) ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 伯娘 (bóniáng/โป๋เหนียง)
姑姑 (gūgu/กูกุ) อาหญิง, ป้าหรือเรียกว่า 姑母 (gūmǔ/กูหมู่) หรือ 姑妈 (gūmā/กูมา)
姑丈 (gūzhàng/กูจั้ง) ลุงเขย, อาเขย หรือเรียกว่า 姑父 (gūfù/กูฟู่)
叔叔 (shūshu/ซูซุ) อาชาย (น้องชายพ่อ), อาเจก
婶婶 (shěnshen /เซิ่นเซิน) อาสะใภ้ หรือเรียกว่า 婶母 (shěnmǔ/เสินหมู่)

พี่น้องฝ่ายแม่
舅舅 (jiùjiu/จิ้วจิว) น้าชาย (พี่ชายและน้องชายแม่) หรือเรียกว่า 舅父 (jiùfù/จิ้วฟู่)
舅妈 (jiùmā/จิ้วมา) น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 舅母 (jiùmǔ/จิ้วหมู่)
姨母 (yímǔ/อี๋หมู่) น้าหญิง, ป้า หรือเรียกว่า 姨妈 (yímā/อี๋มา) หรือ 阿姨 (ā yí/อาอี๋)
姨父 (yífù/อี๋ฟู่) ลุงเขย, น้าเขย หรือเรียกว่า 姨丈 (yízhàng/อี๋จั้ง)

พี่น้องของตัวเราเอง
哥哥 (gēge/เกอเกอะ) พี่ชาย ถ้าเป็นพี่ชายคนโตก็เรียกว่า 大哥 (dàgē/ต้าเกอ) พี่ชาย/เฮีย
姐姐 (jiějie/เจี่ยเจีย) พี่สาว ถ้าเป็นพี่สาวคนโตก็เรียกว่า 大姐 (dà jiě/ต้าเจี่ย) พี่สาว
弟弟 (dìdi/ตี้ติ) น้องชาย
妹妹 (mèimei/เม่ยเมย) น้องสาว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

ครอบครัวเราเอง
我 (wǒ/หว่อ) ฉัน หรือ 自己 (zìjǐ/จื้อจี่) ตัวเราเอง, ตัวฉันเอง
妻子 (qīzi/ชีจึ) ภรรยา หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老婆 (lǎopó/เหล่าโผ) ถ้าเป็นทางการก็ 太太 (tàitai/ไท่ไท) หรือ 夫人(fūren/ฟูเยริน)
丈夫 (zhàngfu/จั้งฟุ) สามี หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老公 (lǎogōng/เหล่ากง) ถ้าเป็นทางการก็ 先生 (xiānsheng/เซียนเซิง)
*นอกจากนี้ยังมีคำเรียกอื่นๆ ที่ไม่ระบุเพศ สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น 情人 (qíngrén/ฉิงเยริน) คนรัก, 爱人 (àirén/ไอ้เยริน) คนรัก (สามีหรือภรรยา)
儿子 (érzi/เอ๋อร์จึ)  ลูกชาย
媳妇 (xífù/สีฟู่) ลูกสะใภ้
女儿 (nǚ’ér/นวี่เอ๋อร์) ลูกสาว
女婿 (nǚxù/นวี่ซวี่) ลูกเขย

嫂子 (sǎozi/เส่าจึ) พี่สะใภ้ (ภรรยาของพี่ชาย) หรือเรียกว่า 嫂嫂 (sǎosao/เส่าเซา)
姐夫 (jiěfū/เจี่ยฟู) พี่เขย (สามีของพี่สาว)
弟妇 (dìfù/ตี้ฟู่) น้องสะใภ้ (ภรรยาของน้องชาย) หรือเรียกว่า 弟媳 (dìxí/ตี้สี)
妹夫 (mèifū/เม่ยฟู) น้องเขย (สามีของน้องสาว)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (ลูกของลุงและอาเท่านั้นนะคะ)
堂兄 (tángxiōng/ถางซง) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂嫂 (tángsǎo/ถางเส่า) ภรรยาของลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂姐 (tángjiě/ถางเจี่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
堂弟 (tángdì/ถางตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂妹 (tángmèi/ถางเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (อาและป้า)
姑表哥 (gūbiǎogē/กูเปี่ยวเกอ) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表姐 (gūbiǎojiě/กูเปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
姑表弟 (gūbiǎodì/กูเปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表妹 (gūbiǎomèi/กูเปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary
ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่
表兄 (biǎoxiōng/เปี่ยวซง) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
表姐 (biǎojiě/เปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
表弟 (biǎodì/เปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
表妹 (biǎomèi/เปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

หลาน (ลูกของพี่น้อง)
侄子 (zhízǐ/จื๋อจื่อ) หลานชาย (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
侄女 (zhínǚ/จื๋อนวี่) หลานสาว (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
外甥 (wàishēng/ไว่เซิ่ง) หลานชาย (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
外甥女 (shēngnǚ/เซิ่งนวี่) หลานสาว (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary
หลานปู่ย่า
孙子 (sūnzi/ซุนจึ) หลานชายปู่
孙女 (sūnnǚ/ซุนนวี่) หลานสาวปู่
外孙子 (wàisūnzi/ไว่ซุนจึ) หลานชายตา
外孙女 (wàisūnnǚ/ไว่ซุนนวี่) หลานสาวตา
孙媳妇 (sūnxífu/ซุนสีฟุ) ภรรยาหลานชายปู่
外孙女婿 (wàisūnnǚxù/ไว่ซุนนวี่ซวี่) ภรรยาของหลานสาว
曾孙子 (zēngsūnzi/เจิงซุนจึ) เหลนชาย (ลูกชายของหลานปู่ย่า)
曾孙女 (zēngsūnnǚ/เจิงซุนนวี่) เหลนสาว (ลูกสาวของหลานปู่ย่า)
外曾孙子 (wàizēngsūnzi/ไว่เจิงซุนจึ) เหลนชาย (ลูกชายของหลานตายาย)
外曾孙女 (wàizēngsūnnǚ/ไว่เจิงซุนนวี่) เหลนสาว (ลูกสาวของหลานตายาย)

คำเรียกอื่นๆ
岳父 (yuèfù/เยวี่ยฟู่) พ่อตา (พ่อของภรรยา)
岳母 (yuèmǔ/เยี่ยหมู่) แม่ยาย (แม่ของภรรยา)
*แต่เวลาที่เจอหน้ากันก็เรียกว่า爸爸 (bàba/ป้าปะ) พ่อ และ (māma/มามะ)
大舅 (dàjiù/ต้าจิ้ว) พี่ชายของภรรยา
大姨 (dàyí/ต้าอี๋) พี่สาวของภรรยา
小舅 (xiǎojiù/เสี่ยวจิ้ว) น้องชายของภรรยา
小姨 (xiǎoyí/เสี่ยวอี๋) น้องสาวของภรรยา
老爷 (lǎoyé/เหล่าเหยีย) พ่อสามี
奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน) แม่สามี
大伯 (dàbó/ต้าโป๋) พี่ชายของสามี
小叔 (xoiǎoshū/เสี่ยวซู) น้องชายของสามี
大姑 (dàgū/ต้ากู) พี่สาวของสามี
小姑 (xiǎogū/เสี่ยวกู) น้องสาวของสามี

ที่มา https://www.facebook.com/oecschool/photos/a.543636792487081/429963913854370/?type=3&theater

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน

Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน Chinese Vocabulary

chinese vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน Chinese Vocabulary

ขอให้ทุกคนหลับฝันดี, ราตรีสวัสดิ์คะ
祝大家做个好梦,晚安!

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดฝัน chinese vocabulary
—-
做好梦
zuò hǎo mèng/จั้ว เห่า เมิ่ง
ฝันดี

做甜梦
zuò tián mèng/จั้ว เถียน เมิ่ง
ฝันหวาน

做美梦
zuò měi mèng/จั้ว เหม่ย เมิ่ง
ฝันที่สวยงาม

做噩梦
zuò è mèng/จั้ว เอ้อ เมิ่ง
ฝันร้าย

做白日梦
zuò bái rì mèng/จั้ว ไป๋ ยรื่อ เมิ่ง
ฝันกลางวัน( เพ้อเจ้อคะ)

做梦吧!
zuò mèng ba/จั้ว เมิ่ง ปะ
ฝันไปเถอะ!(ใส่น้ำเสียงด้วยนะคะ)

ที่มา www.facebook.com/oecschool

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดบทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

บทที่ 1 อรุณสวัสดิ์

บทที่ 2 คุณสบายดีหรือ?

บทที่ 3 นี่คืออะไร?

บทที่ 4 คุณจะไปไหน?

บทที่ 5 ใครเป็นครู?

บทที่ 6 คุณมีนักเรียนกี่คน? 

บทที่ 7 โรงเรียนใหญ่จริงๆ 

บทที่ 8 ต่างกันไม่มาก

บทที่ 9 แนะนำให้รู้จัก

บทที่ 10 เรียนภาษาจีนมานานเท่าไหร่แล้ว?

บทที่ 11 สัปดาห์ละกี่ครั้ง?

บทที่ 12 ร้องเพลงจีน

บทที่ 13 มะรืนวันที่เท่าไหร่?

บทที่ 14 แล้วแต่คุณจะสะดวก

บทที่ 15 คุณชอบวาดภาพไหม?

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 ตอนที่ 2

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย

เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย, เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง, ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย, เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง, ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดร่างกาย

头 [tóu] ศรีษะ
头发 [tóu fa] เส้นผม
脑 [nǎo] สมอง
脸 [liǎn], 面容 [miànróng], 脸容 หน้า, ใบหน้า
面颊 [miànjiá] แก้ม
太阳穴 [tàiyángxué] ขมับ
眉毛 [méimáo] ขนคิ้ว
下巴 [xiàbā] คาง
酒窝 [jiǔwō] ลักยิ้ม
脸,面 [liǎn,miàn] ใบหน้า
前额 [qián é] หน้าผาก
眼睛 [yǎnjīng] ตา
睫毛 [jiémáo] ขนตา
眼球, 眼珠 [yǎnqiú, yǎnzhū] ลูกตา
眼睑,眼皮 [yǎnjiǎn,yǎnpí] หนังตา
耳朵 [ěrduǒ] หู
耳根 [ěrgēn] กกหู
耳膜 [ěrmó] แก้วหู
耳垂 [ěrchuí] ติ่งหู
耳郭 [ěrguō] ใบหู
脖子 [bózi] ลำคอ
喉咙 [hóulóng] คอหอย
鼻子 [bízi] จมูก
嘴 [zuǐ] ปาก
口腔 [kǒuqiāng] ช่องปาก
牙,齿 [yá,chǐ] ฟัน
舍 [shě] ลิ้น
手臂 [shǒubì] แขน
上臂 [shàngbì] ต้นแขน
手 [shǒu] มือ
右手 [yòushǒu] มือขวา
左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
指甲 [zhǐjiǎ] เล็บมือ
乳房 [rǔfáng] ทรวงอก
肚子 [dùzi] ท้อง
小肚子 [xiǎodùzi] ท้องน้อย
肩膀 [jiānbǎng] บ่า
腋窝 [yèwō] รักแร้
背部 [bèibù] ส่วนหลัง
肚脐 [dùqí] สะดือ
臀部 [túnbù] สะโพก
脊背 [jíbèi] สันหลัง
胸部 [xiōngbù] หน้าอก
肩头 [jiāntóu] หัวไหล่
腰 [yāo] เอว
腿 [tuǐ] ขา
大腿 [dàtuǐ] ขาอ่อน
脚趾 [jiáozhǐ] นิ้วเท้า
小腿 [xiaotui] น่อง
脚跟 [jiáogēn] ส้นเท้า
膝盖 [xīgài] หัวเข่า
脚/ 足 [jiăo/zú] เท้า

ที่มา: www.facebook.com/bb4mandarin?fref=photo

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Mandarin Chinese Language Beverages Vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม
饮料 (yǐn liào/อิ่นเลี่ยว) = เครื่องดื่ม/Beverages 

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Mandarin Chinese Language Beverages Vocabulary

水 (shuǐ/สุ่ย) = น้ำ
白水 (bái shuǐ/ป๋ายสุ่ย) = น้ำเปล่า
冰 (bīng/ปิง) = น้ำแข็ง
牛奶 (niú nǎi/หนิวหน่าย) = นม
果汁 (guǒ zhī/กั่วจือ) = น้ำผลไม้
柠檬水 (níng méng shuǐ/หนิงเหมิงสุ่ย) = น้ำมะนาว
橘子水 (Júzi shuǐ/จวี่จือสุ่ย) = น้ำส้ม
咖啡 (Kā fēi /คาเฟย) = กาแฟ
茶 (chá/ฉา) = ชา
红茶 (hóng chá/หงฉา) = ชาดำ
绿茶 (lǜ chá/ลวี่ฉา) = ชาเขียว
奶茶 (nǎi chá/หน่ายฉา) = ชานม
珍珠奶茶 (zhēn zhū nǎi chá/เจินจู หน่ายฉา) = ชานมไข่มุก
可可 (kě kě /เขอเข่อ) = โกโก้
可乐 (kě lè/เข่อเล่อ) = โค้ก
百事 (bǎi shì/ป๋ายซื่อ) = เป๊บซี่
葡萄酒 (pú táo jiǔ/ผูเถาจิ่ว) = ไวน์
啤酒 (pí jiǔ/ ผีจิ่ว) = เบียร์
鸡尾酒 (jī wěi jiǔ/จีเหวยจิ่ว) = ค็อกเทล
香槟酒 (xiāng bīn jiǔ/ เซียงปินจิ่ว) = เหล้าแชมเปญ
威士忌酒 (wēi shì jì jiǔ/เวยซื่อจี้จิ่ว) = วิสกี้
白兰地 (bái lán dì/ป๋ายหลานตี้) = เหล้าบรั่นดี
เรียบเรียง Leaningstudio.info

สอนสุภาษิตภาษาจีนกวางตุ้งด้วยภาพ

CANTONESE PROVERBS IN ONE PICTURE

สอนสุภาษิตภาษาจีนกวางตุ้งด้วยภาพ

CANTONESE PROVERBS IN ONE PICTURE

CANTONESE PROVERBS IN ONE PICTURE

 

ตัวอย่างจาก สุภาษิต 81 บท

 Cantonese Proverbs  Meanings
 cantoneseproverb1 鬼揞眼[gwái ám ngáahn](a ghost covers one’s eyes)1. to fail to see something
2. to fail to find something
3. Freudian slip
 cantoneseproverb2 有錢使得鬼推磨[yáuh chín sái dāk gwái tēui mòh](if you have money, you can make a ghost push a millstone)everything is possible with money; money makes the world go round
 cantoneseproverbs3 鬼拍後尾枕[gwái paak háuh méih jám](a ghost slaps the back of one’s head)to let out a secret unknowingly

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
ที่มา: writecantonese8.wordpress.com

เรียนภาษาจีนออนไลน์ จากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพ Chineasy

เรียนภาษาจีนจากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพจดจำง่าย Chineasy

เรียนภาษาจีนออนไลน์ จากสื่อสอนคำศัพท์ภาษาจีนด้วยภาพ Chineasy

Chineasy ก่อตั้งโดย ShaoLan Hsueh เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในการเรียนภาษาจีน ด้วยการสร้างภาพกราฟิกร่วมสมัยให้เข้ากับความหมายของตัวอักษรจีนดั้งเดิม เป็นการหลอมหลวมวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจำง่าย

Continue Reading →

แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน http://thai.cri.cn

บทที่ 1 ทักทาย 问候
http://thai.cri.cn/424/2009/11/17/21s163324.htm

บทที่ 2 ขอบคุณและขอโทษ 感谢与道歉
http://thai.cri.cn/424/2009/11/25/21s164082.htm

บทที่ 3 สุขสันต์วันเกิด 生日快乐
http://thai.cri.cn/424/2010/01/08/21s167476.htm

บทที่ 4 ล่ำลา 告别
http://thai.cri.cn/424/2010/01/12/21s167807.htm

ที่มา: http://thai.cri.cn/424/2011/09/30/242s190561.htm