เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดบทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

บทที่ 1 อรุณสวัสดิ์

บทที่ 2 คุณสบายดีหรือ?

บทที่ 3 นี่คืออะไร?

บทที่ 4 คุณจะไปไหน?

บทที่ 5 ใครเป็นครู?

บทที่ 6 คุณมีนักเรียนกี่คน? 

advertisements

บทที่ 7 โรงเรียนใหญ่จริงๆ 

บทที่ 8 ต่างกันไม่มาก

บทที่ 9 แนะนำให้รู้จัก

บทที่ 10 เรียนภาษาจีนมานานเท่าไหร่แล้ว?

บทที่ 11 สัปดาห์ละกี่ครั้ง?

บทที่ 12 ร้องเพลงจีน

บทที่ 13 มะรืนวันที่เท่าไหร่?

บทที่ 14 แล้วแต่คุณจะสะดวก

บทที่ 15 คุณชอบวาดภาพไหม?

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 ตอนที่ 2

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

เรียบเรียง learningstudio.info