คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

 • 家族 (jiāzú/เจียจู๋)
  วงศ์ตระกูล
 • 家庭 (jiātíng/เจียถิง)
  ครอบครัว
 • 亲戚 (qīnqī/ชินชิ)
  ญาติ
 • 祖先 (zǔxiān/จู่เซียน)
  บรรพบุรุษ
 • 家里人 (jiālǐrén/เจียหลี่เยริน)
  สมาชิกในครอบครัว
 • 兄弟姐妹 (xiōngdìjiěmèi/ซงตี้เจี่ยเม่ย)
  พี่น้อง
 • 爷爷 (yéye/เหยียเยีย)
  คุณปู่, อากง
  หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖父 (zǔfù/จู่ฟู่)
 • 奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน)
  คุณย่า, อาม่า
  หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖母 (zǔmǔ/จู๋หมู่)
 • 外公 (wàigōng/ไว่กง)
  คุณตา
  หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖父 (wàizǔfù/ไว่จู่ฟู่)
 • 外婆 (wàipó/ไว่โผ)
  คุณยาย, อาม่า
  หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖母 (wàizǔmǔ/ไว่จู๋หมู่)
 • 父亲 (fùqīn/ฟู่ชิน)
  พ่อ, บิดา (เป็นการเรียกแบบทางการ)
  ภาษาพูดคือ 爸爸 (bàba/ป้าปะ)
 • 母亲 (mǔqīn/หมู่ชิน)
  แม่, มารดา (เป็นการเรียกแบบทางการ)
  ภาษาพูดคือ 妈妈 (māma/มามะ)
  *หากต้องการเรียกทั้งพ่อและแม่ก็เป็น 父母 (fùmǔ/ฟู่หมู่)
  หรือ 爸妈 (bàmā/ป้ามา)
 • 义父 (yìfù/อี้ฟู่)
  พ่อบุญธรรม
 • 义母(yìmǔ/อี้หมู่)
  แม่บุญธรรม

พี่น้องฝ่ายพ่อ

 • 姑姑 (gū gu/กูกุ)
  ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
 • 伯伯 (bóbo/โป๋โป)
  คุณลุง, ลุง, อาแปะ (พี่ชายพ่อ)
  หรือเรียกว่า 伯父 (bófù/โป๋ฟู่)
 • 伯母 (bómǔ/โป๋หมู่)
  ป้าสะใภ้
  หรือเรียกว่า 伯娘 (bóniáng/โป๋เหนียง)
 • 姑姑 (gūgu/กูกุ)
  อาหญิง, ป้า
  หรือเรียกว่า 姑母 (gūmǔ/กูหมู่) หรือ 姑妈 (gūmā/กูมา)
 • 姑丈 (gūzhàng/กูจั้ง)
  ลุงเขย, อาเขย
  หรือเรียกว่า 姑父 (gūfù/กูฟู่)
 • 叔叔 (shūshu/ซูซุ)
  อาชาย (น้องชายพ่อ), อาเจก
 • 婶婶 (shěnshen /เซิ่นเซิน)
  อาสะใภ้
  หรือเรียกว่า 婶母 (shěnmǔ/เสินหมู่)

พี่น้องฝ่ายแม่

 • 舅舅 (jiùjiu/จิ้วจิว)
  น้าชาย (พี่ชายและน้องชายแม่)
  หรือเรียกว่า 舅父 (jiùfù/จิ้วฟู่)
 • 舅妈 (jiùmā/จิ้วมา)
  น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้
  หรือเรียกว่า 舅母 (jiùmǔ/จิ้วหมู่)
 • 姨母 (yímǔ/อี๋หมู่)
  น้าหญิง, ป้า
  หรือเรียกว่า 姨妈 (yímā/อี๋มา) หรือ 阿姨 (ā yí/อาอี๋)
 • 姨父 (yífù/อี๋ฟู่)
  ลุงเขย, น้าเขย
  หรือเรียกว่า 姨丈 (yízhàng/อี๋จั้ง)

พี่น้องของตัวเราเอง

 • 哥哥 (gēge/เกอเกอะ)
  พี่ชาย
  ถ้าเป็นพี่ชายคนโตก็เรียกว่า 大哥 (dàgē/ต้าเกอ) พี่ชาย/เฮีย
 • 姐姐 (jiějie/เจี่ยเจีย)
  พี่สาว
  ถ้าเป็นพี่สาวคนโตก็เรียกว่า 大姐 (dà jiě/ต้าเจี่ย) พี่สาว
 • 弟弟 (dìdi/ตี้ติ)
  น้องชาย
 • 妹妹 (mèimei/เม่ยเมย)
  น้องสาว

เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

advertisements

ครอบครัวเราเอง

 • 我 (wǒ/หว่อ)
  ฉัน
 • 自己 (zìjǐ/จื้อจี่)
  ตัวเราเอง, ตัวฉันเอง
 • 妻子 (qīzi/ชีจึ)
  ภรรยา
  หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老婆 (lǎopó/เหล่าโผ)
  ถ้าเป็นทางการก็ 太太 (tàitai/ไท่ไท) หรือ 夫人(fūren/ฟูเยริน)
 • 丈夫 (zhàngfu/จั้งฟุ)
  สามี
  หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老公 (lǎogōng/เหล่ากง)
  ถ้าเป็นทางการก็ 先生 (xiānsheng/เซียนเซิง)
  *นอกจากนี้ยังมีคำเรียกอื่นๆ ที่ไม่ระบุเพศ สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น 情人 (qíngrén/ฉิงเยริน) = คนรัก, 爱人 (àirén/ไอ้เยริน) = คนรัก (สามีหรือภรรยา)
 • 儿子 (érzi/เอ๋อร์จึ)
  ลูกชาย
 • 媳妇 (xífù/สีฟู่)
  ลูกสะใภ้
 • 女儿 (nǚ’ér/นวี่เอ๋อร์)
  ลูกสาว
 • 女婿 (nǚxù/นวี่ซวี่)
  ลูกเขย
 • 嫂子 (sǎozi/เส่าจึ)
  พี่สะใภ้ (ภรรยาของพี่ชาย)
  หรือเรียกว่า 嫂嫂 (sǎosao/เส่าเซา)
 • 姐夫 (jiěfū/เจี่ยฟู)
  พี่เขย (สามีของพี่สาว)
 • 弟妇 (dìfù/ตี้ฟู่)
  น้องสะใภ้ (ภรรยาของน้องชาย)
  หรือเรียกว่า 弟媳 (dìxí/ตี้สี)
 • 妹夫 (mèifū/เม่ยฟู)
  น้องเขย (สามีของน้องสาว)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (ลูกของลุงและอาเท่านั้นนะคะ)

 • 堂兄 (tángxiōng/ถางซง)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 堂嫂 (tángsǎo/ถางเส่า)
  ภรรยาของลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 堂姐 (tángjiě/ถางเจี่ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
 • 堂弟 (tángdì/ถางตี้)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 堂妹 (tángmèi/ถางเม่ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (อาและป้า)

 • 姑表哥 (gūbiǎogē/กูเปี่ยวเกอ)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 姑表姐 (gūbiǎojiě/กูเปี๋ยวเจี๋ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
 • 姑表弟 (gūbiǎodì/กูเปี๋ยวตี้)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 姑表妹 (gūbiǎomèi/กูเปี๋ยวเม่ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่

 • 表兄 (biǎoxiōng/เปี่ยวซง)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 表姐 (biǎojiě/เปี๋ยวเจี๋ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
 • 表弟 (biǎodì/เปี๋ยวตี้)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
 • 表妹 (biǎomèi/เปี๋ยวเม่ย)
  ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

หลาน (ลูกของพี่น้อง)

 • 侄子 (zhízǐ/จื๋อจื่อ)
  หลานชาย (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
 • 侄女 (zhínǚ/จื๋อนวี่)
  หลานสาว (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
 • 外甥 (wàishēng/ไว่เซิ่ง)
  หลานชาย (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
 • 外甥女 (shēngnǚ/เซิ่งนวี่)
  หลานสาว (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)

เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary
หลานปู่ย่า

 • 孙子 (sūnzi/ซุนจึ)
  หลานชายปู่
 • 孙女 (sūnnǚ/ซุนนวี่)
  หลานสาวปู่
 • 外孙子 (wàisūnzi/ไว่ซุนจึ)
  หลานชายตา
 • 外孙女 (wàisūnnǚ/ไว่ซุนนวี่)
  หลานสาวตา
 • 孙媳妇 (sūnxífu/ซุนสีฟุ)
  ภรรยาหลานชายปู่
 • 外孙女婿 (wàisūnnǚxù/ไว่ซุนนวี่ซวี่)
  ภรรยาของหลานสาว
 • 曾孙子 (zēngsūnzi/เจิงซุนจึ)
  เหลนชาย (ลูกชายของหลานปู่ย่า)
 • 曾孙女 (zēngsūnnǚ/เจิงซุนนวี่)
  เหลนสาว (ลูกสาวของหลานปู่ย่า)
 • 外曾孙子 (wàizēngsūnzi/ไว่เจิงซุนจึ)
  เหลนชาย (ลูกชายของหลานตายาย)
 • 孙女 (wàizēngsūnnǚ/ไว่เจิงซุนนวี่)
  เหลนสาว (ลูกสาวของหลานตายาย)

คำเรียกอื่นๆ

 • 岳父 (yuèfù/เยวี่ยฟู่)
  พ่อตา (พ่อของภรรยา)
 • 岳母 (yuèmǔ/เยี่ยหมู่)
  แม่ยาย (แม่ของภรรยา)
  *แต่เวลาที่เจอหน้ากันก็เรียกว่า爸爸 (bàba/ป้าปะ) พ่อ และ แม่ (māma/มามะ)
 • 大舅 (dàjiù/ต้าจิ้ว)
  พี่ชายของภรรยา
 • 大姨 (dàyí/ต้าอี๋)
  พี่สาวของภรรยา
 • 小舅 (xiǎojiù/เสี่ยวจิ้ว)
  น้องชายของภรรยา
 • 小姨 (xiǎoyí/เสี่ยวอี๋)
  น้องสาวของภรรยา
 • 老爷 (lǎoyé/เหล่าเหยีย)
  พ่อสามี
 • 奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน)
  แม่สามี
 • 大伯 (dàbó/ต้าโป๋)
  พี่ชายของสามี
 • 小叔 (xoiǎoshū/เสี่ยวซู)
  น้องชายของสามี
 • 大姑 (dàgū/ต้ากู)
  พี่สาวของสามี
 • 小姑 (xiǎogū/เสี่ยวกู)
  น้องสาวของสามี

เรียบเรียง learningstudio.info
ที่มา www.facebook.com/oecschool/photos/a.543636792487081/429963913854370/?type=3&theater