คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดครอบครัว

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดครอบครัว

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดครอบครัว

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับการเรียกบุคคลต่างๆ ในครอบครัวกันคะ ปอปปี้จะแบ่งออกเป็นทีละชุดนะคะ แบบว่าเยอะมากๆ และละเอียดกว่าของภาษาไทย ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

ตอนที่ 2

家族 (jiāzú/เจียจู๋) วงศ์ตระกูล
家庭(jiātíng/เจียถิง) ครอบครัว
亲戚 (qīnqī/ชินชิ) ญาติ
祖先 (zǔxiān/จู่เซียน) บรรพบุรุษ
家里人 (jiālǐrén/เจียหลี่เยริน) สมาชิก ใน ครอบครัว
兄弟姐妹 (xiōngdìjiěmèi/ซงตี้เจี่ยเม่ย) พี่น้อง
爷爷 (yéye/เหยียเยีย) คุณปู่, อากง หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖父(zǔfù/จู่ฟู่)
奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน) คุณย่า, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖母(zǔmǔ/จู๋หมู่)
外公 (wàigōng/ไว่กง) คุณตา หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖父(wàizǔfù/ไว่จู่ฟู่)
外婆 (wàipó/ไว่โผ) คุณยาย, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖母(wàizǔmǔ/ไว่จู๋หมู่)
父亲 (fùqīn/ฟู่ชิน) พ่อ, บิดา(เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ爸爸 (bàba/ป้าปะ)
母亲 (mǔqīn/หมู่ชิน) แม่, มารดา(เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ妈妈 (māma/มามะ)
*หากต้องการเรียกทั้งพ่อและแม่ก็เป็น 父母 (fùmǔ/ฟู่หมู่) หรือ 爸妈(bàmā/ป้ามา)
义父 (yìfù/อี้ฟู่) พ่อบุญธรรม
义母(yìmǔ/อี้หมู่) แม่บุญธรรม

พี่น้องฝ่ายพ่อ
姑姑 (gū gu/กูกุ) ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
伯伯 (bóbo/โป๋โป) คุณลุง,ลุง, อาแปะ (พี่ชายพ่อ) หรือเรียกว่า 伯父 (bófù/โป๋ฟู่)
伯母 (bómǔ/โป๋หมู่) ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 伯娘 (bóniáng/โป๋เหนียง)
姑姑(gūgu/กูกุ) อาหญิง, ป้าหรือเรียกว่า 姑母 (gūmǔ/กูหมู่) หรือ 姑妈 (gūmā/กูมา)
姑丈 (gūzhàng/กูจั้ง) ลุงเขย, อาเขย หรือเรียกว่า 姑父 (gūfù/กูฟู่)
叔叔 (shūshu/ซูซุ) อาชาย (น้องชายพ่อ), อาเจก
婶婶(shěnshen /เซิ่นเซิน) อาสะใภ้ หรือเรียกว่า婶母 (shěnmǔ/เสินหมู่)

พี่น้องฝ่ายแม่
舅舅(jiùjiu/จิ้วจิว) น้าชาย (พี่ชายและน้องชายแม่) หรือเรียกว่า 舅父 (jiùfù/จิ้วฟู่)
舅妈(jiùmā/จิ้วมา) น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 舅母 (jiùmǔ/จิ้วหมู่)
姨母 (yímǔ/อี๋หมู่) น้าหญิง, ป้า หรือเรียกว่า 姨妈(yímā/อี๋มา) หรือ 阿姨(ā yí/อาอี๋)
姨父(yífù/อี๋ฟู่) ลุงเขย, น้าเขย หรือเรียกว่า 姨丈 (yízhàng/อี๋จั้ง)

พี่น้องของตัวเราเอง
哥哥 (gēge/เกอเกอะ) พี่ชาย ถ้าเป็นพี่ชายคนโตก็เรียกว่า 大哥 (dàgē/ต้าเกอ) พี่ชาย/เฮีย
姐姐 (jiějie/เจี่ยเจีย) พี่สาว ถ้าเป็นพี่สาวคนโตก็เรียกว่า大姐 (dà jiě/ต้าเจี่ย) พี่สาว
弟弟 (dìdi/ตี้ติ) น้องชาย
妹妹 (mèimei/เม่ยเมย) น้องสาว

ครอบครัวเราเอง
我(wǒ/หว่อ) ฉัน หรือ 自己(zìjǐ/จื้อจี่) ตัวเราเอง,ตัวฉันเอง
妻子 (qīzi/ชีจึ) ภรรยา หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老婆(lǎopó/เหล่าโผ) ถ้าเป็นทางการก็ 太太(tàitai/ไท่ไท) หรือ 夫人(fūren/ฟูเยริน)
丈夫(zhàngfu/จั้งฟุ) สามี หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老公(lǎogōng/เหล่ากง) ถ้าเป็นทางการก็ 先生(xiānsheng/เซียนเซิง)
*นอกจากนี้ยังมีคำเรียกอื่นๆที่ไม่ระบุเพศ สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น情人 (qíngrén/ฉิงเยริน) คนรัก ,爱人 (àirén/ไอ้เยริน) คนรัก (สามีหรือภรรยา)
儿子 (érzi/เอ๋อร์จึ) ลูกชาย
媳妇(xífù/สีฟู่) ลูกสะใภ้
女儿 (nǚ’ér/นวี่เอ๋อร์) ลูกสาว
女婿(nǚxù/นวี่ซวี่) ลูกเชย

嫂子(sǎozi/เส่าจึ) พี่สะใภ้(ภรรยาของพี่ชาย) หรือเรียกว่า 嫂嫂(sǎosao/เส่าเซา)
姐夫(jiěfū/เจี่ยฟู) พี่เขย(สามีของพี่สาว)
弟妇(dìfù/ตี้ฟู่) น้องสะใภ้(ภรรยาของน้องชาย) หรือเรียกว่า 弟媳(dìxí/ตี้สี)
妹夫(mèifū/เม่ยฟู) น้องเขย(สามีของน้องสาว)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ(ลูกของลุงและอาเท่านั้นนะคะ)
堂兄(tángxiōng/ถางซง) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂嫂(tángsǎo/ถางเส่า) ภรรยาของลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂姐(tángjiě/ถางเจี่ย)ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
堂弟(tángdì/ถางตี้) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂妹(tángmèi/ถางเม่ย)ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ(อาและป้า)
姑表哥(gūbiǎogē/กูเปี่ยวเกอ) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表姐(gūbiǎojiě/กูเปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
姑表弟(gūbiǎodì/กูเปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表妹(gūbiǎomèi/กูเปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่
表兄(biǎoxiōng/เปี่ยวซง) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
表姐(biǎojiě/เปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
表弟(biǎodì/เปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
表妹(biǎomèi/เปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง(ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

หลาน(ลูกของพี่น้อง)
侄子(zhízǐ/จื๋อจื่อ) หลานชาย(ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
侄女(zhínǚ/จื๋อนวี่)หลานสาว(ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
外甥(wàishēng/ไว่เซิ่ง) หลายชาย(ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
外甥女 (shēngnǚ/เซิ่งนวี่) หลายสาว(ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)

หลานปู่ย่า
孙子 (sūnzi/ซุนจึ) หลานชายปู่
孙女 (sūnnǚ/ซุนนวี่) หลานสาวปู่
外孙子 (wàisūnzi/ไว่ซุนจึ) หลานชายตา
外孙女 (wàisūnnǚ/ไว่ซุนนวี่) หลานสาวตา
孙媳妇(sūnxífu/ซุนสีฟุ) ภรรยาหลานชายปู่
外孙女婿 (wàisūnnǚxù/ไว่ซุนนวี่ซวี่) ภรรยาของหลานสาว
曾孙子(zēngsūnzi/เจิงซุนจึ) เหลนชาย(ลูกชายของหลานปู่ย่า)
曾孙女(zēngsūnnǚ/เจิงซุนนวี่)เหลนสาว(ลูกสาวของหลานปู่ย่า)
外曾孙子(wàizēngsūnzi/ไว่เจิงซุนจึ) เหลนชาย(ลูกชายของหลานตายาย)
外曾孙女(wàizēngsūnnǚ/ไว่เจิงซุนนวี่)เหลนสาว(ลูกสาวของหลานตายาย)

คำเรียกอื่นๆ
岳父 (yuèfù/เยวี่ยฟู่) พ่อตา(พ่อของภรรยา)
岳母 (yuèmǔ/เยี่ยหมู่) แม่ยาย(แม่ของภรรยา)
*แต่เวลาที่เจอหน้ากันก็เรียกว่า爸爸 (bàba/ป้าปะ) พ่อ และ (māma/มามะ)
大舅(dàjiù/ต้าจิ้ว) พี่ชายของภรรยา
大姨(dàyí/ต้าอี๋) พี่สาวของภรรยา
小舅(xiǎojiù/เสี่ยวจิ้ว) น้องชายของภรรยา
小姨(xiǎoyí/เสี่ยวอี๋) น้องสาวของภรรยา
老爷(lǎoyé/เหล่าเหยีย) พ่อสามี
奶奶(nǎinai/ไหน่ไน) แม่สามี
大伯(dàbó/ต้าโป๋) พี่ชายของสามี
小叔(xoiǎoshū/เสี่ยวซู) น้องชายของสามี
大姑(dàgū/ต้ากู) พี่สาวของสามี
小姑(xiǎogū/เสี่ยวกู) น้องสาวของสามี