คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา learn chinese verb vocabulary
กริยาพยางค์เดียว (单音节动词) 

advertisements
 • 笑 (xiào/เสี้ยว) = ยิ้ม, หัวเราะ
 • 哭 (kū/คู) = ร้องไห้
 • 盯(dīng/ติง) = จ้อง
 • 闻 (wén/เหวิน) = ดม
 • 摸 (mō/โม) = ลูบ, สัมผัส
 • 按 (àn/อั้น) = กด
 • 爱 (ài/ไอ้) = รัก
 • 恨 (hèn/เหิ้น) = เกลียด
 • 敢 (gǎn/กั่น) = กล้า
 • 有 (yǒu/โหย่ว) = มี
 • 问 (wèn/เวิ่น) = ถาม
 • 答 (dá/ต๋า) = ตอบ
 • 插 (chā/ชา) = เ 丢 สียบ, แทรก
 • 扔 (rēng/เยริง) = ทิ้ง, โยน
 • 丢 (diū/ติว) = หาย, ทิ้ง
 • 搬 (bān/ปัน) = ย้าย
 • 洗 (xǐ/สี่) = ล้าง, ซัก, อาบ
 • 停 (tíng/ถิง) = หยุด,จอด
 • 等 (děng/เติ่ง) = รอ
 • 剪 (jiǎn/เจี่ยน) = ตัด

ที่มา www.facebook.com/oecschool/photos/a.348672545316841.1073741836.212902375560526/441135956070499/?type=3&theater

เรียบเรียง Learningstudio.info