คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน

ขอให้ทุกคนหลับฝันดี, ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
祝大家做个好梦,晚安!คำศัพท์ภาษาจีน หมวดฝัน Dream Vocabulary in Chinese

advertisements
  • 做好梦 (zuò hǎo mèng/จั้ว เห่า เมิ่ง) = ฝันดี
  • 晚安 (wǎn’ān/หวั่นอัน) = ราตรีสวัสดิ์
  • 做甜梦 (zuò tián mèng/จั้ว เถียน เมิ่ง) = ฝันหวาน
  • 做美梦 (zuò měi mèng/จั้ว เหม่ย เมิ่ง) = ฝันที่สวยงาม
  • 做噩梦 (zuò è mèng/จั้ว เอ้อ เมิ่ง) = ฝันร้าย
  • 做白日梦 (zuò bái rì mèng/จั้ว ไป๋ ยรื่อ เมิ่ง) = ฝันกลางวัน (เพ้อเจ้อคะ)
  • 做梦吧 (zuò mèng ba/จั้ว เมิ่ง ปะ) = ฝันไปเถอะ! (ใส่น้ำเสียงด้วยนะคะ)

ที่มา www.facebook.com/oecschool