คำศัพท์ภาษาจีน หมวดฝัน

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดฝันคำศัพท์ภาษาจีน หมวดฝัน Dream Vocabulary in Chinese

 • 做好梦 (zuò hǎo mèng/จั้ว เห่า เมิ่ง)
  ฝันดี
 • 晚安 (wǎn’ān/หวั่นอัน)
  ราตรีสวัสดิ์
 • 做甜梦 (zuò tián mèng/จั้ว เถียน เมิ่ง)
  ฝันหวาน
 • 做美梦 (zuò měi mèng/จั้ว เหม่ย เมิ่ง)
  ฝันที่สวยงาม
 • 做噩梦 (zuò è mèng/จั้ว เอ้อ เมิ่ง)
  ฝันร้าย
 • 做白日梦 (zuò bái rì mèng/จั้ว ไป๋ ยรื่อ เมิ่ง)
  ฝันกลางวัน (เพ้อเจ้อค่ะ)
 • 做梦吧 (zuò mèng ba/จั้ว เมิ่ง ปะ)
  ฝันไปเถอะ! (ใส่น้ำเสียงด้วยนะคะ)

ที่มา www.facebook.com/oecschool