คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม
Vocabulary Set : Beverages 饮料 [ yǐn liào – อิ่นเลี่ยว ]

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม mandarin chinese language

白水 [bái shuǐ – ป๋าย สุ่ย] = pure water / น้ำเปล่า
冰 [bīng – ปิง] = ice / น้ำแข็ง
牛奶 [ niú nǎi – หนิว หน่าย] = milk / นมวัว
果汁 [ guǒ zhī – กั่ว จือ] = fruit / น้ำผลไม้
咖啡 [ Kā fēi – คา เฟย ] = coffee / กาแฟ
茶 [ chá – ฉา ] = tea / ชา
可可 [ kě kě – เขอ เข่อ ] = cocoa / โกโก้
可乐 [ kě lè – เข่อเล่อ ] = coke / โค้ก
百事 [ bǎi shì – ป๋าย ซื่อ ] = pepsi / เปบซี่
葡萄酒 [ pú táo jiǔ – ผู เถา จิ่ว ] = wine / ไวน์
啤酒 [ pí jiǔ – ผี จิ่ว ] = beer / เบียร์
鸡尾酒 [ jī wěi jiǔ – จี เหวย จิ่ว ] = cocktail / ค็อกเทล
香槟酒 [ xiāng bīn jiǔ – เซียง ปิน จิ่ว ] = champagne / เหล้าแชมเปญ
威士忌酒 [ wēi shì jì jiǔ – เวย ซื่อ จี้ จิ่ว ] = whiskey / วิสกี้
白兰地 [ bái lán dì – ป๋าย หลาน ตี้ ] = brandy / เหล้าบรั่นดี
ที่มา: https://www.facebook.com/bb4mandarin