คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Mandarin Chinese Language Beverages Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม
饮料 (yǐn liào/อิ่นเลี่ยว) = เครื่องดื่ม/Beverages 

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Mandarin Chinese Language Beverages Vocabulary

advertisements

水 (shuǐ/สุ่ย) = น้ำ
白水 (bái shuǐ/ป๋ายสุ่ย) = น้ำเปล่า
冰 (bīng/ปิง) = น้ำแข็ง
牛奶 (niú nǎi/หนิวหน่าย) = นม
果汁 (guǒ zhī/กั่วจือ) = น้ำผลไม้
柠檬水 (níng méng shuǐ/หนิงเหมิงสุ่ย) = น้ำมะนาว
橘子水 (Júzi shuǐ/จวี่จือสุ่ย) = น้ำส้ม
咖啡 (Kā fēi /คาเฟย) = กาแฟ
茶 (chá/ฉา) = ชา
红茶 (hóng chá/หงฉา) = ชาดำ
绿茶 (lǜ chá/ลวี่ฉา) = ชาเขียว
奶茶 (nǎi chá/หน่ายฉา) = ชานม
珍珠奶茶 (zhēn zhū nǎi chá/เจินจู หน่ายฉา) = ชานมไข่มุก
可可 (kě kě /เขอเข่อ) = โกโก้
可乐 (kě lè/เข่อเล่อ) = โค้ก
百事 (bǎi shì/ป๋ายซื่อ) = เป๊บซี่
葡萄酒 (pú táo jiǔ/ผูเถาจิ่ว) = ไวน์
啤酒 (pí jiǔ/ ผีจิ่ว) = เบียร์
鸡尾酒 (jī wěi jiǔ/จีเหวยจิ่ว) = ค็อกเทล
香槟酒 (xiāng bīn jiǔ/ เซียงปินจิ่ว) = เหล้าแชมเปญ
威士忌酒 (wēi shì jì jiǔ/เวยซื่อจี้จิ่ว) = วิสกี้
白兰地 (bái lán dì/ป๋ายหลานตี้) = เหล้าบรั่นดี
เรียบเรียง Leaningstudio.info

Post Navigation