คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม

 • 饮料 (yǐn liào/อิ่นเลี่ยว) = เครื่องดื่ม/Beverages 

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Mandarin Chinese Language Beverages Vocabulary

advertisements
 • 水 (shuǐ/สุ่ย) = น้ำ
 • 白水 (bái shuǐ/ป๋ายสุ่ย) = น้ำเปล่า
 • 冰 (bīng/ปิง) = น้ำแข็ง
 • 牛奶 (niú nǎi/หนิวหน่าย) = นม
 • 果汁 (guǒ zhī/กั่ว จ่อ) = น้ำผลไม้
 • 柠檬水 (níng méng shuǐ/หนิงเหมิงสุ่ย) = น้ำมะนาว
 • 橘子水 (Júzi shuǐ/จวี่จือสุ่ย) = น้ำส้ม
 • 咖啡 (Kā fēi /คาเฟย) = กาแฟ
 • 茶 (chá/ฉา) = ชา
 • 红茶 (hóng chá/หงฉา) = ชาดำ
 • 绿茶 (lǜ chá/ลวี่ฉา) = ชาเขียว
 • 奶茶 (nǎi chá/หน่ายฉา) = ชานม
 • 珍珠奶茶 (zhēn zhū nǎi chá/เจินจู หน่ายฉา) = ชานมไข่มุก
 • 可可 (kě kě /เขอเข่อ) = โกโก้
 • 可乐 (kě lè/เข่อเล่อ) = โค้ก
 • 百事 (bǎi shì/ป๋ายซื่อ) = เป๊บซี่
 • 葡萄酒 (pú táo jiǔ/ผูเถาจิ่ว) = ไวน์
 • 啤酒 (pí jiǔ/ ผีจิ่ว) = เบียร์
 • 鸡尾酒 (jī wěi jiǔ/จีเหวยจิ่ว) = ค็อกเทล
 • 香槟酒 (xiāng bīn jiǔ/ เซียงปินจิ่ว) = เหล้าแชมเปญ
 • 威士忌酒 (wēi shì jì jiǔ/เวยซื่อจี้จิ่ว) = วิสกี้
 • 白兰地 (bái lán dì/ป๋ายหลานตี้) = เหล้าบรั่นดี

เรียบเรียง: Learningstudio.info