คำศัพท์ภาษาจีน หมวดวันลอยกระทง 水灯节

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดวันลอยกระทง 水灯节

 • 水灯节快乐 (shuǐdēngjié kuàilè/สุ่ยเติงเจี๋ย ไขว้เล่อ)
  สุขสันต์วันเกิดวันลอยกระทง
 • 水灯节 (shuǐ dēng jié/สรุ่ย เติง เจี๋ย)
  วันลอยกระทง/เทศกาลลอยกระทง

*หากเรียกทับศัพท์ก็คือ 来格通 (láigétōng/ไหลเก๋อทง) ลอยกระทง

 • 水灯 (shuǐ dēng/สุ่ย เติง)
  กระทง
 • 放水灯 (fàng shuǐdēng/ฟั่ง สุ่ยเติง)
  ลอยกระทง
 • 蕉树 (jiāo shù/เจียว ซรู่)
  ต้นกล้วย
 • 蕉杆 (jiāo gān/เจียว กัน)
  หยวกกล้วย
 • 香蕉叶 (xiāngjiāo yè/เซียงเจียว เยี่ย)
  ใบตอง
 • 鲜花 (xiān huā/เซียน ฮวา)
  ดอกไม้สด
 • 千日红 (qiān rì hóng/เชียน ยรื่อ หง)
  ดอกบานไม่รู้โรย
 • 万寿菊 (wàn shòu jú/ว่าน โซ่ว จวี๋)
  ดอกดาวเรือง
 • 牛角瓜 (niú jiǎo guā/หนิว เจี่ยว กวา)
  ดอกรัก
 • 仙丹花 (xiān dān huā/เซียน ตัน ฮวา)
  ดอกเข็ม
 • 茉莉花 (mò lì huā/มั้ว ลี่ ฮวา)
  ดอกมะลิ
 • 兰花 (lán huā/หลาน ฮวา)
  ดอกกล้วยไม้
 • 焚香 (fén xiāng/เฝิ๋น เซียง)
  ธูป
 • 香 (xiāng/เซียง)
  ธูป
 • 蜡烛 (là zhú/ล่า จู๋)
  เทียน
 • 天灯 (tiān dēng/เทียน เติง)
  โคมลอย
 • 孔明灯 (kǒngmíngdēng/โค่งหมิงเติง)
  โคมลอย
 • 烟火/花火/焰火/烟花
  (yānhuǒ/huāhuǒ/yànhuǒ/yānhuā
  เยียนหั่ว/ฮวาหั่ว/เยียนหั่ว/เยียนฮวา)
  ดอกไม้ไฟ,พลุ
 • 水灯节小姐选美 (shuǐdēngjié xiǎojiě xuǎnměi/สุ่ยเติงเจี๋ย เสียวเจี่ย เสวียนเหม่ย)
  การประกวดนางนพมาศ
⭐️ถ้าเราจะพูดว่า ลอยกระทง ปล่อยโคมลอย และจุดพลุ เราจะพูดว่า
 • 放水灯 (Fàng shuǐ dēng ฟ้าง สรุ่ยเติง) ลอยกระทง
 • 放天灯 (Fàng tiān dēng ฟ้าง เทียนเติง) ปล่อยโคมลอย
 • 放烟火(Fàng yān huǒ ฟ้าง เยียนฮั่ว) จุดพลุ

เรียบเรียง learningstudio.info