คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวัน Day of the Week Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวัน Day of the Week Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวัน Day of the Week Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวัน Day of the Week Vocabulary

 • Monday วันจันทร์
 • Tuesday วันอังคาร
 • Wednesday วันพุธ
 • Thursday วันพฤหัสบดี
 • Friday วันศุกร์
 • Saturday วันเสาร์
 • Sunday วันอาทิตย์
 • Today วันนี้
 • Yesterday เมื่อวาน
 • Tomorrow พรุ่งนี้
 • The day before yesterday เมื่อวานซืน
 • The day after tomorrow วันมะรืนนี้
 • The other day เมื่อวันก่อน
 • Tonight คืนนี้
 • Last night เมื่อคืน
 • Tomorrow night คืนพรุ่งนี้
 • The following day วันรุ่งขึ้น
 • The following week สัปดาห์หน้า
 • The previous day วันก่อน
 • The previous week สัปดาห์ก่อน
 • Day after day วันแล้ววันเล่า
 • Day by day วันต่อวัน
 • Every other day วันเว้นวัน
 • Two days before วันก่อน
 • The early month ต้นเดือน
 • The end of month ปลายเดือน
เรียงเรียง learningstudio.info