คำศัพท์ภาษาจีน หมวดกาแฟ

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดกาแฟ

咖啡种类 (kāfēi zhǒnglèi)
ประเภทของกาแฟ (Type of Coffee)

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดกาแฟ mandarin-chinese-language-coffee-vocabulary

 • 浓缩咖啡/特浓咖啡 (nóngsuō kāfēi/หนงซัว คาเฟย, tènóng kāfēi/เท่อหนง คาเฟย)
  เอสเปรสโซ (Espresso)
 • 美式咖啡 (měishì kāfēi/เหม่ยซื่อ คาเฟย)
  อเมริกาโน่ (Caffè Americano)
 • 卡布奇诺 (kǎ bù qí nuò/ข่า ปู้ ฉี นั่ว)
  คาปูชิโน (Cappucino)
 • 摩卡 (mókǎ/หมัวข่า)
  มอคค่า (Mocha)
 • 拿铁 (nátiě/หนาเถี่ย)
  ลาเต้ (Latte)
 • 焦糖玛奇朵 (jiāotáng mǎqíduǒ/เจียวถาง หม่าฉีตั่ว)
  คาราเมลแมคคิอาโต้ (Caramel Macchiato)
  *焦糖 jiāotáng/เจียวถาง
  คาราเมล (caramel)
 • 香草拿铁 (xiāngcǎo nátiě/เซียงเฉ่า หนาเถี่ย)
  วานิลลา ลาเต้ (Vanilla Latte)
 • 冰咖啡 (bīng kāfēi/ปิง คาเฟย)
  กาแฟเย็น (Ice Coffee)

补充生词 (bǔchōng shēngcí/ปู่ชง เซิงฉือ)
คำศัพท์เพิ่มเติม

 • 便携咖啡机 (biànxié kāfēi jī/เปี้ยนเสีย คาเฟยจี)
  เครื่องชงกาแฟสำหรับพกพา (Handpresso, Minipresso)
  *便携 biànxié/เปี้ยนเสีย)
  พกพาสะดวก (portable )
 • 咖啡机 (kāfēi jī/คาเฟยจี)
  เครื่องทำกาแฟ (coffee Maker)
 • 咖啡因 (kā fēi yīn/คาเฟยอิน)
  คาเฟอีน (caffeine)
 • 无咖啡因 (wú kā fēi yīn/อู๋ คาเฟยอิน)
  ไม่มีคาเฟอีน (decaf)
 • 低咖啡因 (dī kā fēi yīn/ตี คาเฟยอิน)
  คาเฟอีนต่ำ (low caffeine)
 • 咖啡豆 (kāfēi dòu/คาเฟยโต้ว)
  เมล็ดกาแฟ (coffee beans)
 • 奶泡 (nǎipào/ไน่เผ้า)
  ฟองนม (milk foam)
 • 鲜奶油, 搅打奶油 (Xiānnǎiyóu/ เซียนไน่โหยว, jiǎodǎ nǎiyóu/เจี๋ยวต่า ไน่โหยว)
  วิปปปิ้งครีม (whipped cream)
 • 速溶咖啡, 即溶咖啡 (sùróng kāfēi/สู้หลง คาเฟย, jíróng kāfēi/จี๋หลง คาเฟย)
  กาแฟพร้อมชง (instant coffee)
 • 三合一咖啡 (sānhéyī kāfēi/ซันเหออี คาเฟย)
  กาแฟทรีอินวัน (3 in 1 coffee)
 • 现磨咖啡 (xiànmó kāfēi/เสี้ยนหมัว คาเฟย)
  กาแฟสด (fresh ground coffee)
 • 奶精 (nǎijīng/ไหน่จิง)
  ครีมเทียม (Non-dairy creamer)
 • 白砂糖 (báishātáng/ไป๋ซาถาง)
  น้ำตาลทรายขาว
 • 咖啡店, 咖啡馆, 咖啡厅, 咖啡屋 (kāfēidiàn/คาเฟยเตี้ยน, kāfēiguǎn/คาเฟยก่วน, kāfēitīng/คาเฟยทิง, kāfēiwū/คาเฟยอู)
  ร้านกาแฟ coffee shop

***ถ้าอยากได้แบบเย็นก็เติมคำว่า 冰 (bīng/ปิง) ที่แปลว่าน้ำแข็ง เข้าไปข้างหน้าค่ะ
比如 (bǐrú/ปี่หรู) = เช่น

advertisements
 • 冰卡布奇诺 (bīng kǎ bù qí nuò/ปิง ข่า ปู้ ฉี นั่ว)
  คาปูชิโนเย็น (Ice Cappucino)

例句 (lìjù/ลี่จวี้) = ประโยคตัวอย่าง

我要一杯外带中杯拿铁咖啡。
Wǒ yào yì bēi wàidài zhōng bēi nátiě kāfēi.
หว่อ เย่า อี้ เปย ไหว่ไต้ จง เปย เตอ หนาเถี่ย คาเฟย
ฉันต้องการกาแฟลาเต้แก้วกลางนำกลับ 1 แก้ว
*外带 (wàidài/ไหว่ไต้) = นำกลับ

请给我一杯无咖啡因的咖啡。
Qǐng gěi wǒ yì bēi wú kāfēiyīn de kāfēi.
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี้ เปย อู๋ คาเฟยอิน เตอ คาเฟย
ขอกาแฟไม่มีคาเฟอีน 1 แก้วค่ะ, ครับ
*咖啡因 (kā fēi yīn/คาเฟยอิน) = กาแฟอีน (caffeine )

下午喝杯咖啡,打起精神。我来一杯冰卡布奇诺。
Xiàwǔ hē bēi kāfēi, dǎ qǐ jīngshén. Wǒ lái yì bēi bīng kǎbùqínuò.
เซี่ยอู่ เฮอ เปย คาเฟย, ต๋า ฉี่ จิงเสิน. หว่อ ไหล อี้ เปย คาปูชิโนเย็น
ยามบ่ายดื่มกาแฟสักแก้วจะได้กะปรี้กะเปร่า (ทำให้สดชื่น) ค่ะ ฉันขอคาปูชิโนเย็นสักแก้วค่ะ ^__^

 • *下午 (xiàwǔ/เซี่ยอู่)
  ตอนบ่าย
 • *杯 (bēi/เปย)
  แก้ว
 • *咖啡 (kāfēi/คาเฟย)
  กาแฟ
 • *打起精神 (dǎ qǐ jīngshén/ต๋า ฉี่ จิงเสิน)
  ทำให้กะปรี้กะเปร่า, ทำให้สดชื่น

เรียบเรียง learningstudio.info
ที่มา www.facebook.com/oecschool/photos/a.526544590862968/366412113542884