สอนลูกพูดภาษาจีน นับเลขภาษาจีน Numbers and Counting in Chinese for Kids

สอนลูกพูดภาษาจีน นับเลขภาษาจีน Numbers and Counting in Chinese for Kids

สอนลูกพูดภาษาจีน นับเลขภาษาจีน

 • 一 (yī/อี) 1
 • 二 (èr/เอ้อร์) 2
 • 三 (sān/ซัน) 3
 • 四 (sì/ซื่อ) 4
 • 五 (wǔ/อู่) 5
 • 六 (liù/ลิ่ว) 6
 • 七 (qī/ชี) 7
 • 八 (bā/ปา) 8
 • 九 (jiǔ/จิ่ว) 9
 • 十 (shí/สือ) 10
 • o (líng/หลิง) 0

สอนลูกพูดภาษาจีน นับเลขภาษาจีน Numbers and Counting in Chinese for Kids

วิดีโอสอนลูกพูดภาษาจีน นับเลขภาษาจีน Numbers and Counting in Chinese for Kids

เรียบเรียง Learningstudio.info
ที่มา www.facebook.com/oecschool
https://www.facebook.com/sonlukphudjeen/videos/387683132140494