ตารางธาตุภาษาอังกฤษอินเตอร์แอคทีฟ Interactive Periodic Table of the Elements

แนะนำเว็บไซต์ตารางธาตุภาษาอังกฤษอินเตอร์แอคทีฟ Interactive Periodic Table of the Elements คลิกที่รูปภาพของแต่ละธาตุจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับธาตุนัันๆ
ตารางธาตุ Interactive Periodic Table of the Elements

advertisements

ที่มา http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm