ตารางธาตุภาษาอังกฤษ Periodic Table of the Elements

advertisements

แนะนำเว็บไซต์ตารางธาตุภาษาอังกฤษ Periodic Table of the Elements
ตารางธาตุภาษาอังกฤษ Periodic Table of the Elements

ตารางธาตุภาษาอังกฤษ Periodic Table of the Elements

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm แล้ว คลิกที่รูปภาพของแต่ละธาตุจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม