learn english

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary Santa Claus (ˈsæntə klɔːz/ แซน’-เทอะ คลอซ) = ซานตาคลอส Reindeer (BrE ˈreɪndɪə(r)/เรน’-เดียรฺ ; NAmE ˈreɪndɪr/เรน’-ดิเออรฺ) = กวางเรนเดียร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัว Family Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัว Family Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัว Family Vocabulary Photo by Tyler Nix on Unsplash father/dad (ฟา’-เธอร์)/แดด = คุณพ่อ mother/mom (มา’-เธอร์)/มัม = คุณแม่

140 ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

140 ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น

ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนคนท้องถิ่นเจ้าของภาษา (Linking Sounds)

ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนคนท้องถิ่นเจ้าของภาษา (Linking Sounds)

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ คนท้องถิ่นเจ้าของภาษามักจะพูดภาษาอังกฤษแบบเชื่อมเสียง รวบเสียงคำหลายคำให้ลดเสียงน้อยลงกว่าจำนวนคำ การทำความเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษ Linking Sounds ทำให้ฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นและสื่อสารกับคนท้องถิ่นเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ (How to Pronounce British Place Names)

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ (How to Pronounce British Place Names)

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ  (How to Pronounce British Place Names) Greenwich = กรี-นิช Southwark = เซาท์เอิร์ก (south-erk)

ภาษาอังกฤษแสดงความรู้สึกยินดี ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม (Feelings Positive Adjectives)

ภาษาอังกฤษแสดงความรู้สึกยินดี ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม (Feelings Positive Adjectives)

ภาษาอังกฤษแสดงความรู้สึกยินดี ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม (Feelings Positive Adjectives) awesome / ɔːsəm/ (ออเซิม) ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม excellent /ˈɛks(ə)l(ə)nt/ (ˈเอ็กเซอะเลินท) ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม wonderful /ˈwʌndəfʊl/ (ˈวันเดอะฟูล) ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม fantastic /fæntæstɪk/ (ฟานทาสติก) ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม fabulous /ˈfabjʊləs/ (ˈแฟบยูลัส) ดีมาก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม great /greɪt/…

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Leaning English Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Leaning English Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Leaning English Online กับเว็บไซต์, Facebook และ YouTube ช่องต่างๆ ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ติดตามเรียนรู้กันแบบฟรีๆ ในบางช่อง และบางช่องเปิดคอร์สให้เรียนลงเรียนเพิ่มเติมซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโบราณคดี Archaeological

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโบราณคดี Archaeological Archaeological เกี่ยวกับโบราณคดี dig แหล่งขุดค้น ( ทางโบราณคดี) undertake สัญญา, รับหน้าที่, อาสา excavation การค้นพบทางโบราณคดี conducted จัดการ ascertain สืบให้แน่ใจ, สืบค้นหา artefacts สิ่งประดิษฐ์ whether หรือไม่ century ศตวรรษ settlement การตั้งถิ่นฐาน evidence หลักฐาน, พิสูจน์ว่า indicates แสดง, บ่งบอกถึง, ชี้ให้เห็น intact ซึ่งไม่เสียหาย, ทำงานได้ปกติ, ไม่บุบสลาย, ครบถ้วน deposits ฝากไว้,…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary Canal  คลอง Bridge  สะพาน Dam เขื่อน Lighthouse  ประภาคาร Island  เกาะ Bay อ่าว Riverbank  ฝั่งแม่น้ำ Beach ชายหาด Sea ทะเล Ocean  มหาสมุทร Coast  ชายฝั่ง Ground  ผิวดิน, พื้นโลก, พื้่น Dune  เนินทราย, เนิน Desert  ทะเลทราย Cliff  หน้าผา Park  สวนสาธารณะ Meadow  ทุ่งหญ้า…