คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)
กริยาพยางค์เดียว (单音节动词) 
笑(xiào/เสี้ยว) ยิ้ม
哭(kū/คู) ร้องไห้
盯(dīng/ติง) จ้อง
闻(wén/เหวิน) ดม
摸(mō/โม) ลูบ
按(àn/อั้น) กด
爱(ài/ไอ้) รัก
恨(hèn/เหิ้น) เกลียด
敢(gǎn/กั่น) กล้า
有(yǒu/โหย่ว) มี
问(wèn/เวิ่น) ถาม
答(dá/ต๋า) ตอบ
插(chā/ชา) เสียบ
扔(rēng/เยริง) ทิ้ง,โยน
丢(diū/ติว) หาย,ทิ้ง
搬(bān/ปัน) ย้าย
洗(xǐ/สี่) ล้าง,ซัก,อาบ
停(tíng/ถิง) หยุด,จอด
等(děng/เติ่ง) รอ
剪(jiǎn/เจี่ยน) ตัด

ที่มา www.facebook.com/oecschool/photos/a.348672545316841.1073741836.212902375560526/441135956070499/?type=3&theater

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Verbs)  เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/pg/www.chinesehouse.co.th/photos/?tab=album&album_id=191590114825013

เรียบเรียง Leaningstudio.info

Post Navigation