คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Language Verb)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดคำกริยา (Chinese Language Verb)

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese
กริยาพยางค์เดียว (单音节动词) 
笑(xiào/เสี้ยว) ยิ้ม
哭(kū/คู) ร้องไห้
盯(dīng/ติง) จ้อง
闻(wén/เหวิน) ดม
摸(mō/โม) ลูบ
按(àn/อั้น) กด
爱(ài/ไอ้) รัก
恨(hèn/เหิ้น) เกลียด
敢(gǎn/กั่น) กล้า
有(yǒu/โหย่ว) มี
问(wèn/เวิ่น) ถาม
答(dá/ต๋า) ตอบ
插(chā/ชา) เสียบ
扔(rēng/เยริง) ทิ้ง,โยน
丢(diū/ติว) หาย,ทิ้ง
搬(bān/ปัน) ย้าย
洗(xǐ/สี่) ล้าง,ซัก,อาบ
停(tíng/ถิง) หยุด,จอด
等(děng/เติ่ง) รอ
剪(jiǎn/เจี่ยน) ตัด

ที่มา www.facebook.com/oecschool/photos/a.348672545316841.1073741836.212902375560526/441135956070499/?type=3&theater

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน, Chinese verbs, เรียนภาษาจีน, Learning Chinese

คำกริยาภาษาจีน (Chinese verbs) เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/pg/www.chinesehouse.co.th/photos/?tab=album&album_id=191590114825013