แหล่งความรู้ภาษาจีนออนไลน์ (Learn Chinese Online)

advertisements

แหล่งความรู้ภาษาจีนออนไลน์ (Learn Chinese Online)  แหล่งความรู้ภาษาจีนออนไลน์ทั้งเว็บไซต์, Facebook และ  YouTube

แหล่งเรียนภาษาจีน Chinese Learning Resources

Little Fox
http://chinese.littlefox.com

loecsen 
www.loecsen.com/en/learn-chinese

โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ สอนภาษาจีน
www.facebook.com/oecschool 
www.oecschool.com

ปั๊มภาษาจีน 加油站中文
www.facebook.com/pumpchinese/

เรียนจีน ให้ได้จีน
www.facebook.com/chinesexpert/
http://chinesexpert.com/

Learning East สถาบันภาษาจีนสำหรับเด็ก
www.facebook.com/LearningEast/

Chinesehaoxue
www.facebook.com/chinesehaoxue/

Chinese Hack เรียนจีนออนไลน์ ติว HSK ด้วยตัวเอง
www.facebook.com/ChineseHSK/

Mandarin Chinese Pinyin Chart with Audio
https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php

The Pinyin and listen to the pronunciation
http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html

Pinyin – Chinese Pinyin Table
www.quickmandarin.com/chinesepinyintable

– Hanyu Pinyin romanization system
www.pinyin.info/romanization/compare/hanyu.html

HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家
http://hakkapeople.com/

advertisements

ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษา
http://www.somboon.info/

The State Council the People’s Republic of China
 http://english.gov.cn/

แหล่งความรู้ภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน Language Resources Ministry of Education Republic of China (Taiwan)
https://english.moe.gov.tw/mp-1.html

The International Society for Chinese Language Teaching (ภาษาจีน)
www.shihan.org.cn/

Confucius Institute Headquarters (Hanban) 
english.hanban.org

Confucius Institute online
www.chinesecio.com/cms/en/learning

Bilingual Glossary จีน-อังกฤษ คำศัพท์สนามบิน
www.tca.gov.tw/eng/index.php?code=list&ids=296#.ViX-S34rK70

ภาษาจีน สำหรับท่องเที่ยวTourist Conversation
eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0015417

ข้อมูลพื้นฐานประเทศจีน
http://chineseinfo.boi.go.th/index.php/information/detail/157

แผนที่ประเทศจีน
www.chinamaps.info/

-Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand
www.chinaembassy.or.th/th/

ศูนย์จีนศึกษา (Center for Chinese Studies) 
www.bclc-tu.com/

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/center-for-chinese-studies/

อ้ายจง เล่าเรื่องเมืองจีน
www.facebook.com/aizhongchina/
http://welovechina.co/