วิดีโอฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English for Kids

วิดีโอฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English conversation for Kids

มีทั้งหมด 43 ตอน

ที่มา https://www.youtube.com/playlist?list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO

เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ช่องยูทูป (YouTube)

1. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Click : ภาษาอังกฤษ [by Mahidol]

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLYbHecbpdP2tpUipTbXTrnv3qbl-phbIR

2. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCGeAC_Cv1xB5ZTsw9PkiKBA
Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLA6D38545D6D6602C

3. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ English Breakfast – Just Ask

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL2414DB1245FE5CAC

4. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ อิงลิช ดีลิเวอรี่ (English Delivery)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PL7CpFvIS6ahhtCqdX9hXt1F-fBjcewy2W

5. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Adam Bradshaw

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/jadambrad/playlists

6. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษติดล้อ (English on wheels)

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC3ZJUUqe0hnvk7Fecej82cw

7. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Wow English 

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLHEh98tE475FcNl_Q1ScIEG8xQbQHpmd-

8. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ครูสมศรี

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/KrusomsriStation

9. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ KruYing Onsutee

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCv_b5uwQhdFQ7-wl_ORNobA

10. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Talk American

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCpbB8LHOqFkHU3C22r_BJLQ

11. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ  English by Chris

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/MeAndMyLittlePiano

12. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Genius Gen Asia

Playlist รายการ >> www.youtube.com/user/GeniusGenAsia/playlists

13. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Loukgolf’s English Room

Playlist รายการ >> www.youtube.com/playlist?list=PLltnDy2l71JLveAyTHbn5F37eu6pEhhJD

14. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ ครูเชอรี่ English Bright

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UCNNtdvfZ8Yom0hAKB5GBdYA

15. เรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่รายการสอนภาษาอังกฤษ Yooyeeschannel

Playlist รายการ >> www.youtube.com/channel/UC29qlRSPwWvAAX6ClJAPkYg

เรียบเรียง www.learningstudio.info

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

รวมแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)
 Oxford University Press

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

 2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
www.starfall.com

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก www.neok12.com/Phonics.htm


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

4. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก

5. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
English Singsing

6. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
Hooplakidz

7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
KidsTV123

8. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
PreschoolPrep

9. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก และรู้จักประเทศสิงคโปร์

10. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
LF Kids Videos

11. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
 aireenglishschool

12. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
phonicbooks

13. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Phonics

เรียบเรียง learningstudio.info

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เด็กๆ รักที่จะฟังเรื่องต่างๆ การเล่านิทานก่อนนอนทุกๆ วัน เพียง 15 นาที จะได้ผลลัพท์ที่ดี นอกจากได้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันสร้างความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วย

Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานมากที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
arrangement ar·range·ment /əˈrānjmənt (n) ข้อตกลง
competition com·pe·ti·tion /ˌkämpəˈtiSH(ə)n [N] การแข่งขัน Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
consequence con·se·quence /ˈkänsikwəns (n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
cover cov·er /ˈkəvər [VI] ทำงานแทน ครอบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
designate des·ig·nate /ˈdezigˌnāt [VT] กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง
determine de·ter·mine /diˈtərmin [VT] กำหนด,ตัดสินใจ Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
develop de·vel·op /diˈveləp [VI] พัฒนา Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
downsize down·size /ˈdounˌsīz [V] ลดขนาด
enterprise en·ter·prise /ˈentərˌprīz [N] บริษัท
entrepreneur en·tre·pre·neur /ˌäntrəprəˈnər [N] นักลงทุนทางการเงิน,ผู้ประกอบการ
establish es·tab·lish /iˈstabliSH [VT] สร้าง,ก่อตั้ง Top 1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
expand ex·pand /ikˈspand [VI] แผ่ขยาย
fad fad fad (n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
franchise fran·chise /ˈfranˌCHīz [N] การได้รับสิทธิพิเศษ
headquarters head·quar·ters /ˈhedˌkwôrtərz [N] สำนักงานใหญ่
joint venture joint ven·ture (n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
mission mis·sion /ˈmiSHən [N] งานที่ได้รับมอบหมาย
register reg·is·ter /ˈrejəstər [VI] ลงทะเบียน
require re·quire /riˈkwīr (vi vt ) ต้องการ Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
risk risk /risk [N] การเสี่ยง,ภัยอันตราย Top 1000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

เรียบเรียง learningstudio.info

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานที่สุด 1,000 จาก oxford dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเทศกาลฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)
ghost = ผี
bat = ค้างคาว
pumpkin = ฟักทอง
bag of candy = ถุงลูกอมลูกกวาด
mummy = ผีมัมมี่
Frankenstein = ผีแฟรงเก้นสไตล์
spider web = ใยแมงมุม
candy = ลูกกวาด
owl = นกฮูก
scarecrow = หุ่นไล่กา
vampire = แวมไพร์ ผีดูดเลือด
haunted house = บ้านผีสิง
witch = แม่มด
tombstone = ศิลาหน้าหลุมฝังศพ
Jack o’ lantern = ตะเกียงฟักทอง
cauldron = หม้อต้มขนาดใหญ่
broom = ไม้กวาด
skeleton = โครงกระดูก
spider = แมงมุม
black cat = แมวดำ
costumes = เครื่องแต่งกาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิค TOEIC หมวดสำนักงาน คณะกรรมการ ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

Continue Reading →

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การขาย ที่ออกข้อสอบประจำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 คำ จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC
Continue Reading →

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่มา: http://larryferlazzo.edublogs.org/2011/09/19/the-best-beginner-intermediate-advanced-english-language-learner-sites