เรียนภาษาจีน Chinese Learning Resources

advertisements

เรียนภาษาจีน Chinese Learning Resources

แหล่งเรียนภาษาจีน Chinese Learning Resources

– โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ สอนภาษาจีน www.facebook.com/oecschoolhttp://www.oecschool.com

– ปั๊มภาษาจีน 加油站中文
https://www.facebook.com/pumpchinese/
– เรียนจีน ให้ได้จีน
https://www.facebook.com/chinesexpert/, http://chinesexpert.com/
– Learning East สถาบันภาษาจีนสำหรับเด็ก https://www.facebook.com/LearningEast/
– ChineseHouse.co.th
https://www.facebook.com/www.chinesehouse.co.th/
– Chinesehaoxue
https://www.facebook.com/chinesehaoxue/
– Chinese Hack เรียนจีนออนไลน์ ติว HSK ด้วยตัวเอง
https://www.facebook.com/ChineseHSK/
– Mandarin Chinese Pinyin Chart with Audio
https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php
– The Pinyin and listen to the pronunciation
http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html
– Pinyin – Chinese Pinyin Table
www.quickmandarin.com/chinesepinyintable
– Hanyu Pinyin romanization system
http://www.pinyin.info/romanization/compare/hanyu.html
– HakkaPeople(Thai) ชุมชนชาวฮากกา 泰國客家
http://hakkapeople.com/
– ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษา
http://www.somboon.info/
– The State Council the People’s Republic of China
 http://english.gov.cn/
– แหล่งความรู้ภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน Language Resources Ministry of Education Republic of China (Taiwan)
https://english.moe.gov.tw/mp-1.html
– The International Society for Chinese Language Teaching (ภาษาจีน)
http://www.shihan.org.cn/
– Confucius Institute Headquarters (Hanban) english.hanban.org
– Confucius Institute online www.chinesecio.com/cms/en/learning
– Bilingual Glossary จีน-อังกฤษ คำศัพท์สนามบิน
www.tca.gov.tw/eng/index.php?code=list&ids=296#.ViX-S34rK70
– ภาษาจีน สำหรับท่องเที่ยวTourist Conversation
eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0015417
ข้อมูลพื้นฐานประเทศจีน
http://chineseinfo.boi.go.th/index.php/information/detail/157
-แผนที่ประเทศจีน
http://www.chinamaps.info/
Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand
http://www.chinaembassy.or.th/th/

-ศูนย์จีนศึกษา (Center for Chinese Studies) http://www.bclc-tu.com/
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/center-for-chinese-studies/
อ้ายจง เล่าเรื่องเมืองจีน https://www.facebook.com/aizhongchina/
http://welovechina.co/