คำศัพท์ภาษาจีน (Chinese Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดฝัน ขอให้ทุกคนหลับฝันดี, ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 祝大家做个好梦,晚安! 做好梦 (zuò hǎo mèng/จั้ว เห่า เมิ่ง) = ฝันดี 晚安 (wǎn’ān/หวั่นอัน) = ราตรีสวัสดิ์ 做甜梦 (zuò tián mèng/จั้ว เถียน เมิ่ง) = ฝันหวาน 做美梦 (zuò měi mèng/จั้ว เหม่ย เมิ่ง) = ฝันที่สวยงาม 做噩梦 (zuò è mèng/จั้ว เอ้อ เมิ่ง) = ฝันร้าย…

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม 饮料 (yǐn liào/อิ่นเลี่ยว) = เครื่องดื่ม/Beverages  水 (shuǐ/สุ่ย) = น้ำ 白水 (bái shuǐ/ป๋ายสุ่ย) = น้ำเปล่า 冰 (bīng/ปิง) = น้ำแข็ง 牛奶 (niú nǎi/หนิวหน่าย) = นม 果汁 (guǒ zhī/กั่ว จ่อ) = น้ำผลไม้ 柠檬水 (níng méng shuǐ/หนิงเหมิงสุ่ย) = น้ำมะนาว 橘子水 (Júzi shuǐ/จวี่จือสุ่ย)…