คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

数字 (shùzì/สู้จื้อ)
ตัวเลข
ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบค่ะ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

แบบที่ 1 เลขอารบิกสมัยใหม่ เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

แบบที่ 2 ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรียกว่า ตัวเขียนเล็ก 小写 (xiǎoxiě/เสียวเสี่ย) เช่น

advertisements
 • 一 (yī/อี) 1
 • 二 (èr/เอ้อร์) 2
 • 三 (sān/ซัน) 3
 • 四 (sì/ซื่อ) 4
 • 五 (wǔ/อู่) 5
 • 六 (liù/ลิ่ว) 6
 • 七 (qī/ชี) 7
 • 八 (bā/ปา) 8
 • 九 (jiǔ/จิ่ว) 9
 • 十 (shí/สือ) 10
 • o (líng/หลิง) 0

แบบที่ 3 อักษรจีนเขียนแทนจำนวน ในภาษาจีนจะเรียกตัวเขียนใหญ่ 大写 (dàxiě/ต้าเสี่ย) การเขียนแบบนี้นิยมใช้ในงานการบัญชีเพื่อป้องกันการแก้ไขจำนวน เช่น

 • 壹 (yī/อี) เลขหนึ่ง, 1
 • 贰 (èr/เอ้อร์) เลขสอง, 2
 • 叁 (sān/ซัน) เลขสาม, 3
 • 肆 (sì/ซื่อ) เลขสี่, 4
 • 伍 (wǔ/อู่) เลขห้า, 5
 • 陆 (liù/ลิ่ว) เลขหก, 6
  *อักษรตัวนี้ยังสามารถอ่านออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงคือ lù/ลู่ ที่แปลว่า พื้นดิน
 • 柒 (qī/ชี) เลขเจ็ด, 7
 • 捌 (bā/ปา) เลขแปด, 8
 • 玖 (jiǔ/จิ่ว) เลขเก้า, 9
 • 拾 (shí/สือ) เลขสิบ, 10
 • 零 (ling/หลิง) เลขศูนย์, 0

วิดีโอเพลงภาษาจีนสำหรับเด็กสอนนับตัวเลข

วิดีโอสอนลูกพูดภาษาจีน หมวดตัวเลข

เรียบเรียง Learningstudio.info
ที่มา www.facebook.com/oecschool
https://www.facebook.com/sonlukphudjeen/videos/387683132140494