คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนหมวดตัวเลข

数字 (shùzì/สู้จื้อ) ตัวเลข
ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบค่ะ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข

แบบที่ 1 เลขอารบิกสมัยใหม่ เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

แบบที่ 2 ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรียกว่า ตัวเขียนเล็ก 小写 (xiǎoxiě/เสียวเสี่ย) เช่น

advertisements
 • 一 (yī/อี) = เลขหนึ่ง, 1
 • 二 (èr/เอ้อร์) = เลขสอง, 2
 • 三 (sān/ซัน) = เลขสาม, 3
 • 四 (sì/ซื่อ) = เลขสี่, 4
 • 五 (wǔ/อู่) = เลขห้า, 5
 • 六 (liù/ลิ่ว) = เลขหก, 6
 • 七 (qī/ชี) = เลขเจ็ด, 7
 • 八 (bā/ปา) = เลขแปด, 8
 • 九 (jiǔ/จิ่ว) = เลขเก้า, 9
 • 十 (shí/สือ) = เลขสิบ, 10
 • o (líng/หลิง) = เลขศูนย์, 0

แบบที่ 3 อักษรจีนเขียนแทนจำนวน ในภาษาจีนจะเรียกตัวเขียนใหญ่ 大写 (dàxiě/ต้าเสี่ย) การเขียนแบบนี้นิยมใช้ในงานการบัญชีเพื่อป้องกันการแก้ไขจำนวน เช่น

 • 壹 (yī/อี) = เลขหนึ่ง, 1
 • 贰 (èr/เอ้อร์) = เลขสอง, 2
 • 叁 (sān/ซัน) = เลขสาม, 3
 • 肆 (sì/ซื่อ) = เลขสี่, 4
 • 伍 (wǔ/อู่) = เลขห้า, 5
 • 陆 (liù/ลิ่ว) = เลขหก, 6
  *อักษรตัวนี้ยังสามารถอ่านออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงคือ lù/ลู่ ที่แปลว่า พื้นดิน
 • 柒 (qī/ชี) = เลขเจ็ด, 7
 • 捌 (bā/ปา) = เลขแปด, 8
 • 玖 (jiǔ/จิ่ว) = เลขเก้า, 9
 • 拾 (shí/สือ) = เลขสิบ, 10
 • 零 (ling/หลิง) = เลขศูนย์, 0


เรียบเรียง: Learningstudio.info
ที่มา: www.facebook.com/oecschool