ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

Packaging Design, ออกแบบแพคเกจจิ้ง, ออกแบบแพ็กเกจจิ้ง, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบแพ็กเกจจิ้ง, ออกแบบแพคเกจจิ้ง, Packaging Design, ออกแบบหีบห่อ

1. Contain ดีหนักหนา
ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ ขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงข้ออื่น ยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) อาหารที่เราเห็นได้ง่าย คือ ใบตองและไม้กลัด จนเทคโนโลยีการผลิตวัสดุต่างๆ เข้ามา เราก็มีวัสดุที่ใส่อาหารได้คงทนขึ้น พูดได้ว่า ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ

Continue Reading →

ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

1. Easy Science for Kids เป็นแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์, พืช, ร่างกายมนุษย์, โลก, อากาศ, อวกาศ, สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, บุคคลสำคัญ เป็นต้น
http://easyscienceforkids.com/

 

2. ESA Kids เว็บไซต์แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก  จัดทำโดย The European Space Agency (ESA) ให้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล อวกาศ เทคโนโลยี และโลก  ผ่านตัวการ์ตูนอะนิเมชัน
www.esa.int/esaKIDSen/index.html

Science for kids ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

 

3. National Geographic Kids https://www.natgeokids.com/nz/

ความรู้วิทยาศาตร์สำหรับเด็ก

 

4. สื่อการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับท้องฟ้า ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเอกภพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก บรรยากาศ น้ำ ธรณี สิ่งมีชีวิต http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/lesa212/media.html

ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

ความรู้วิทยาศาสตร์ Science Knowledge

ความรู้วิทยาศาสตร์ Science Knowledge

 • ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กำเนิดสิ่งมีชีวิต
  สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less2_1.html
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
  www.lesa.biz/earth/earth-system/earth-origin
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ข่าวสารวิทยาศาตร์รอบโลก
  https://todayinsci.com
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อังกฤษ Science Museum United Kingdom
  www.sciencemuseum.org.ukhttps://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/resources
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไต้หวัน  National Taiwan Science Education Center
  https://en.ntsec.gov.tw/User/index.aspx
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง Hong Kong Science Museum
  http://hk.science.museum/en_US/web/scm/index.html
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ Science Centre Singapore
  www.science.edu.sg/Pages/SCBNewHome.aspx
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Discover South Kensington the home of science, arts and inspiration
  www.discoversouthken.com
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Natural History Museum www.nhm.ac.uk
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. learningspace.ipst.ac.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ วารสารความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) journal.sciencemuseum.ac.uk
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Ronald Laboratory indica.ucdavis.edu
 • ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.stkc.go.th
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย klc.tistr.or.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ภาพจากคำนวณด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แสดงกระแสลม : ทิศทาง & ความเร็ว ที่ระดับความสูงต่างๆ (ใช้ค่าความกดอากาศ) ข้อมูลมหาสมุทร : กระแสน้ำ อุณหภูมิผิวน้ำ และคลื่นองค์ประกอบของอากาศ : องค์ประกอบทางเคมี & อนุภาค earth.nullschool.net
 • สื่อการเรียนรู้ ชุดวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ พัฒนาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/index.html, portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/media.html
 • บล็อกความรู้วิทยาศาสตร์ scienceisbeauty.tumblr.com
 • ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS-Science and Technology Knowledge Services สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ stks.or.th
 • ความรู้ดาราศาสตร์ http://is-universe.com, https://www.facebook.com/AstrophysicsAndAstronomy?_rdr=p
 • Anatomy of Cerebral Hemispheres http://www.rahulgladwin.com/noteblog/neurology/cerebrum-higher-integrative-functions.php
 • Evolution http://www.pbs.org/wgbh/evolution/index.html

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่ ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่

Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว
家族 (jiāzú/เจียจู๋) วงศ์ตระกูล
家庭 (jiātíng/เจียถิง) ครอบครัว
亲戚 (qīnqī/ชินชิ) ญาติ
祖先 (zǔxiān/จู่เซียน) บรรพบุรุษ
家里人 (jiālǐrén/เจียหลี่เยริน) สมาชิกในครอบครัว
兄弟姐妹 (xiōngdìjiěmèi/ซงตี้เจี่ยเม่ย) พี่น้อง
爷爷 (yéye/เหยียเยีย) คุณปู่, อากง หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖父 (zǔfù/จู่ฟู่)
奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน) คุณย่า, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 祖母 (zǔmǔ/จู๋หมู่)
外公 (wàigōng/ไว่กง) คุณตา หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖父 (wàizǔfù/ไว่จู่ฟู่)
外婆 (wàipó/ไว่โผ) คุณยาย, อาม่า หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า 外祖母 (wàizǔmǔ/ไว่จู๋หมู่)
父亲 (fùqīn/ฟู่ชิน) พ่อ, บิดา (เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ 爸爸 (bàba/ป้าปะ)
母亲 (mǔqīn/หมู่ชิน) แม่, มารดา (เป็นการเรียกแบบทางการ) ภาษาพูดคือ 妈妈 (māma/มามะ)
*หากต้องการเรียกทั้งพ่อและแม่ก็เป็น 父母 (fùmǔ/ฟู่หมู่) หรือ 爸妈 (bàmā/ป้ามา)
义父 (yìfù/อี้ฟู่) พ่อบุญธรรม
义母(yìmǔ/อี้หมู่) แม่บุญธรรม

พี่น้องฝ่ายพ่อ
姑姑 (gū gu/กูกุ) ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
伯伯 (bóbo/โป๋โป) คุณลุง, ลุง, อาแปะ (พี่ชายพ่อ) หรือเรียกว่า 伯父 (bófù/โป๋ฟู่)
伯母 (bómǔ/โป๋หมู่) ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 伯娘 (bóniáng/โป๋เหนียง)
姑姑 (gūgu/กูกุ) อาหญิง, ป้าหรือเรียกว่า 姑母 (gūmǔ/กูหมู่) หรือ 姑妈 (gūmā/กูมา)
姑丈 (gūzhàng/กูจั้ง) ลุงเขย, อาเขย หรือเรียกว่า 姑父 (gūfù/กูฟู่)
叔叔 (shūshu/ซูซุ) อาชาย (น้องชายพ่อ), อาเจก
婶婶 (shěnshen /เซิ่นเซิน) อาสะใภ้ หรือเรียกว่า 婶母 (shěnmǔ/เสินหมู่)

พี่น้องฝ่ายแม่
舅舅 (jiùjiu/จิ้วจิว) น้าชาย (พี่ชายและน้องชายแม่) หรือเรียกว่า 舅父 (jiùfù/จิ้วฟู่)
舅妈 (jiùmā/จิ้วมา) น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้ หรือเรียกว่า 舅母 (jiùmǔ/จิ้วหมู่)
姨母 (yímǔ/อี๋หมู่) น้าหญิง, ป้า หรือเรียกว่า 姨妈 (yímā/อี๋มา) หรือ 阿姨 (ā yí/อาอี๋)
姨父 (yífù/อี๋ฟู่) ลุงเขย, น้าเขย หรือเรียกว่า 姨丈 (yízhàng/อี๋จั้ง)

พี่น้องของตัวเราเอง
哥哥 (gēge/เกอเกอะ) พี่ชาย ถ้าเป็นพี่ชายคนโตก็เรียกว่า 大哥 (dàgē/ต้าเกอ) พี่ชาย/เฮีย
姐姐 (jiějie/เจี่ยเจีย) พี่สาว ถ้าเป็นพี่สาวคนโตก็เรียกว่า 大姐 (dà jiě/ต้าเจี่ย) พี่สาว
弟弟 (dìdi/ตี้ติ) น้องชาย
妹妹 (mèimei/เม่ยเมย) น้องสาว

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary

ครอบครัวเราเอง
我 (wǒ/หว่อ) ฉัน หรือ 自己 (zìjǐ/จื้อจี่) ตัวเราเอง, ตัวฉันเอง
妻子 (qīzi/ชีจึ) ภรรยา หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老婆 (lǎopó/เหล่าโผ) ถ้าเป็นทางการก็ 太太 (tàitai/ไท่ไท) หรือ 夫人(fūren/ฟูเยริน)
丈夫 (zhàngfu/จั้งฟุ) สามี หากเป็นภาษาพูดแบบกันเองก็ใช้คำว่า 老公 (lǎogōng/เหล่ากง) ถ้าเป็นทางการก็ 先生 (xiānsheng/เซียนเซิง)
*นอกจากนี้ยังมีคำเรียกอื่นๆ ที่ไม่ระบุเพศ สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น 情人 (qíngrén/ฉิงเยริน) คนรัก, 爱人 (àirén/ไอ้เยริน) คนรัก (สามีหรือภรรยา)
儿子 (érzi/เอ๋อร์จึ)  ลูกชาย
媳妇 (xífù/สีฟู่) ลูกสะใภ้
女儿 (nǚ’ér/นวี่เอ๋อร์) ลูกสาว
女婿 (nǚxù/นวี่ซวี่) ลูกเขย

嫂子 (sǎozi/เส่าจึ) พี่สะใภ้ (ภรรยาของพี่ชาย) หรือเรียกว่า 嫂嫂 (sǎosao/เส่าเซา)
姐夫 (jiěfū/เจี่ยฟู) พี่เขย (สามีของพี่สาว)
弟妇 (dìfù/ตี้ฟู่) น้องสะใภ้ (ภรรยาของน้องชาย) หรือเรียกว่า 弟媳 (dìxí/ตี้สี)
妹夫 (mèifū/เม่ยฟู) น้องเขย (สามีของน้องสาว)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (ลูกของลุงและอาเท่านั้นนะคะ)
堂兄 (tángxiōng/ถางซง) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂嫂 (tángsǎo/ถางเส่า) ภรรยาของลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂姐 (tángjiě/ถางเจี่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
堂弟 (tángdì/ถางตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
堂妹 (tángmèi/ถางเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายูน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อ (อาและป้า)
姑表哥 (gūbiǎogē/กูเปี่ยวเกอ) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表姐 (gūbiǎojiě/กูเปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
姑表弟 (gūbiǎodì/กูเปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
姑表妹 (gūbiǎomèi/กูเปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary
ลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่
表兄 (biǎoxiōng/เปี่ยวซง) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้ชาย)
表姐 (biǎojiě/เปี๋ยวเจี๋ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่โตกว่าและเป็นผู้หญิง)
表弟 (biǎodì/เปี๋ยวตี้) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ชาย)
表妹 (biǎomèi/เปี๋ยวเม่ย) ลูกพี่ลูกน้อง (ที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้หญิง)

หลาน (ลูกของพี่น้อง)
侄子 (zhízǐ/จื๋อจื่อ) หลานชาย (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
侄女 (zhínǚ/จื๋อนวี่) หลานสาว (ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย)
外甥 (wàishēng/ไว่เซิ่ง) หลานชาย (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
外甥女 (shēngnǚ/เซิ่งนวี่) หลานสาว (ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว)
เรียนภาษาจีนออนไลน์ คำศัพท์ภาษาจีนกลางหมวดครอบครัว, mandarin chinese language family vocabulary
หลานปู่ย่า
孙子 (sūnzi/ซุนจึ) หลานชายปู่
孙女 (sūnnǚ/ซุนนวี่) หลานสาวปู่
外孙子 (wàisūnzi/ไว่ซุนจึ) หลานชายตา
外孙女 (wàisūnnǚ/ไว่ซุนนวี่) หลานสาวตา
孙媳妇 (sūnxífu/ซุนสีฟุ) ภรรยาหลานชายปู่
外孙女婿 (wàisūnnǚxù/ไว่ซุนนวี่ซวี่) ภรรยาของหลานสาว
曾孙子 (zēngsūnzi/เจิงซุนจึ) เหลนชาย (ลูกชายของหลานปู่ย่า)
曾孙女 (zēngsūnnǚ/เจิงซุนนวี่) เหลนสาว (ลูกสาวของหลานปู่ย่า)
外曾孙子 (wàizēngsūnzi/ไว่เจิงซุนจึ) เหลนชาย (ลูกชายของหลานตายาย)
外曾孙女 (wàizēngsūnnǚ/ไว่เจิงซุนนวี่) เหลนสาว (ลูกสาวของหลานตายาย)

คำเรียกอื่นๆ
岳父 (yuèfù/เยวี่ยฟู่) พ่อตา (พ่อของภรรยา)
岳母 (yuèmǔ/เยี่ยหมู่) แม่ยาย (แม่ของภรรยา)
*แต่เวลาที่เจอหน้ากันก็เรียกว่า爸爸 (bàba/ป้าปะ) พ่อ และ (māma/มามะ)
大舅 (dàjiù/ต้าจิ้ว) พี่ชายของภรรยา
大姨 (dàyí/ต้าอี๋) พี่สาวของภรรยา
小舅 (xiǎojiù/เสี่ยวจิ้ว) น้องชายของภรรยา
小姨 (xiǎoyí/เสี่ยวอี๋) น้องสาวของภรรยา
老爷 (lǎoyé/เหล่าเหยีย) พ่อสามี
奶奶 (nǎinai/ไหน่ไน) แม่สามี
大伯 (dàbó/ต้าโป๋) พี่ชายของสามี
小叔 (xoiǎoshū/เสี่ยวซู) น้องชายของสามี
大姑 (dàgū/ต้ากู) พี่สาวของสามี
小姑 (xiǎogū/เสี่ยวกู) น้องสาวของสามี

ที่มา https://www.facebook.com/oecschool/photos/a.543636792487081/429963913854370/?type=3&theater

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

ถอดความบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
จัดการ โดย ทพ.วัลลภ ธีรเวชกุล
ถอดความโดย แม่จิ๊บ

Executive Function (EF)

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF)

หากมีคนถามว่า
ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง?
เพราะบันได 7 ขั้น

เด็กที่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองตามบันได 7 ขั้นและทำบันไดในแต่ละขั้นให้สมบูรณ์ ย่อมมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า

บันได 7 ขั้น มีดังนี้
1. แม่มีจริง object constancy :ในช่วง 1 ขวบแรกของชีวิต แม่มอบความรัก อุ้มมาก ดูแลมากพอ แม่ก็จะมีจริง ประทับลงลึกถึงจิตใต้สำนึกของเด็ก แม้เมื่อเด็กโตขึ้น และแม่ไม่อยู่ด้วยกัน แต่แม่ก็ยังมีจริงในใจเสมอ

2. สายสัมพันธ์ attachment : 1-3 ปีแรกของชีวิต ลูกจะยังไม่แยกตัวออกจากแม่โดยสมบูรณ์ เป็นช่วงเวลาที่จะพัฒนาสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่สื่อด้วยใจ ผ่านการเลี้ยงดู ให้เวลาดูแล กอดหอม อุ้ม เล่น มากพอ เด็กก็พร้อมที่จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา เมื่ออายุ2 ½ – 3 ขวบ จะเกิดกระบวนการแยกตัวเป็นบุคคลอิสระจากแม่ (ดังนั้น การแยกกับแม่ก่อน 3 ขวบ ทำให้เกิดแผลทางใจ)

3. ตัวตน self : เข้าสู่ขวบปีที่ 3 เด็กจะแยกออกจากแม่โดยสมบูรณ์ แต่มีสายสัมพันธ์ที่สร้างไว้ในขั้นที่ 2 ผูกโยงจิตใจไว้
เป็นวัยที่เริ่ม “หนูทำได้ และหนูจะทำเอง” คือ autonomy & initiation ส่งเสริมขั้นนี้ด้วยการ ปล่อยให้ทำเอง ลองผิดลองถูกและเฝ้าดู

4. เซลฟ์เอสตีม self-esteem : ช่วง 3-5 ขวบ เด็กปีนบันไดทีละขั้น ทีละขั้น แล้วจะทำสำเร็จครบทุกขั้น งานบางอย่างจึงอาจต้องซอยงานให้ละเอียดเพื่อให้เด็กเข้าใจและทำสำเร็จได้ทีละขั้น เช่นถูบ้าน ต้องเริ่มจากขั้นแรก เปิดน้ำใส่ถัง ไม้จุ่มน้ำ ถูลงพื้น ล้างไม้ บิดตาก ทำให้สำเร็จเป็นขั้นๆ สะสมความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำทุกวัน และได้รับความชื่นชมที่การกระทำที่สำเร็จนั้นทุกๆวัน จนเกิดเป็น self-esteem
ปริมาณเวลาที่เราได้อยู่กับลูกสำคัญกว่าคุณภาพ เพราะ เราจะมีเวลามากขึ้น มองเห็นลูกชัดขึ้น ใจเย็นขึ้น รำคาญลูกยากขึ้น ชื่นชมลูกง่ายขึ้น

5. ควบคุมตนเอง self control : 3-6 ขวบ มีความสามารถทำงาน หรือกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบหรืออาจจะไม่ชื่นชอบจนสำเร็จ โดยไม่ถูกชักจูงไปทำอย่างอื่นจากสิ่งยั่วยุที่เข้ามา

6. Executive Function (EF) เป็นบันไดที่สำคัญที่ควรสร้างให้ได้ ภายใน 7 ปีแรก ของชีวิต (เริ่มได้ตั้งแต่ 2-3 ขวบ) เพราะเด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้มี Executive Function (EF) ที่ดีจะมีโอกาสที่จะประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้

Executive Function (EF) คืออะไร
EF คือ ความสามารถระดับสูงของสมอง ที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และ การกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
โดยที่เป้าหมายนั้นๆ ตั้งอยู่บนขีดจำกัดความสามารถของสมองแต่ละบุคคล ไม่เท่ากัน เป้าหมายของเด็กปกติกับเป้าหมายของเด็กพิเศษย่อมแตกต่างกัน ขอเพียงคุณพ่อ คุณแม่เปิดใจกว้างยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็น เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนพัฒนา Executive Function (EF) ได้ ในลู่วิ่งของตนเอง ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทุกคน ตามศักยภาพของตนเอง

Executive Function (EF) ที่ดี ประกอบไปด้วย
😀 ดูแลตนเองได้
😀 เอาตัวรอดได้
😀 มีอนาคต

7. ทักษะศตวรรษที่ 21 21st CSK เมื่อเด็กผ่านบันไดทั้ง 6 ขั้น ใน 7 ปีแรก มี Executive Function (EF) มี self-esteem ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นบันไดขั้นต่อไป เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างจากยุคของพ่อแม่โดยสิ้นเชิง

หมายเหตุ: ตัวเลขอายุเหลื่อมกันได้ แบ่งเป็นชั้นเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในความเป็นจริงพัฒนาการทุกด้านเกิดตามลำดับในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วเดินหน้าพร้อมกันด้วยความเร็วและความเร่งต่างกัน

ที่มา https://www.facebook.com/prasertpp/posts/507873126227853

 

ถอดความบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) (ตอนที่ 2) ถอดความโดย แม่จิ๊บ

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

พัฒนาการเด็ก

Executive Function (EF)

ทบทวน… Executive Function (EF) ที่ดี เป็นอย่างไร
😀 ดูแลตนเองได้
😀 เอาตัวรอดได้
😀 ดูมีอนาคต

(A)😀 ดูแลตนเองได้
เด็กพัฒนาโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการพัฒนา Executive Function (EF) คือ การสอนและฝึกให้เด็กสามารถดูแลตัวเองใน 4 บริเวณหลัก นับจากตัวเองออกสู่รอบๆ ตัวได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับบอกบท หรือคอยเตือนอยู่ข้างๆ

โดย 4 บริเวณที่ว่ามีดังต่อไปนี้

(1)🏃 ดูแลร่างกายตัวเอง :
เริ่มที่อายุ 2-3 ขวบ ควรดูแลตัวเองได้แล้ว ทานข้าวเอง แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว ปัสสาวะ อุจาระได้เอง Executive Function (EF) จึงจะเบ่งบาน #ถ้าทานข้าวได้เอง พัฒนาการทุกอย่างจะตามมาเป็นชุด แต่ถ้ายังคอยป้อนกันอยู่ ก็จะไม่เกิด Executive Function (EF) ### (สำคัญมากถ้าเด็กดูแลตัวเองได้ บริเวณอื่นๆต่อไปจะง่ายขึ้นมาก)

(2)🎒 ดูแลรอบร่างกายออกไป :
เริ่มที่ 3-5 ขวบ เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ เก็บหนังสือเมื่ออ่านเสร็จ เตรียมกระเป๋าไปโรงเรียนเอง ตื่นนอนเองแล้วเก็บที่นอนด้วยตัวเอง เป็นต้น ในบริเวณนี้ก็ยังเป็นการสร้าง Executive Function (EF) ที่ทำเพื่อตัวเองอยู่

(3)🏠 ดูแลบ้าน :
วัยประถม 6-7 ปีขึ้นไป ควรได้ทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อคนอื่น นั่นก็คือ งานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ถูโต๊ะ ล้างจาน (Executive Function (EF) ที่ทำให้คนอื่นๆ ในครอบครัว)

เมื่อเด็กกลับมาจากโรงเรียน ลำดับของกิจวัตรประจำวันที่แนะนำคือ
1. งานบ้าน ต้องทำเป็นอย่างแรก เพื่อให้เด็กนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
2. การบ้าน (หากบ้านไหนเด็กไม่มีการบ้านจากโรงเรียนก็อาจใช้ แบบฝึกเสริมอย่างอื่นแทน หรือซ้อมกีฬา ดนตรี เป็นต้น) 2 อย่างนี้ (งานบ้าน+การบ้าน) ควรทำก่อนเล่น เพื่อฝึกความรับผิดชอบ และยอมลำบากก่อน เพื่อสบายทีหลัง
3. เล่น ผ่อนคลาย ได้รางวัลหลังจากที่ยอมฝืนทำในสิ่งที่ตนไม่สนุกมาก่อนแล้วจนเสร็จ
4. อ่านนิทานก่อนนอน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก และ ลดกิจกรรมที่ตื่นเต้น เพื่อเตรียมส่งลูกเข้านอน

เด็กส่วนใหญ่ กลับถึงบ้านประมาณ 17:30 น. จะมีช่วงเวลาให้ทำ 4 ข้อ นี้ ตั้งแต่ 18.00-21.00 น. รวม 3 ชั่วโมง
เด็กจะจัดการบริหารเวลาอย่างไรให้สามารถทำงานบ้าน + การบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ไปเล่นนานๆ การที่ต้องบริหารเวลาด้วยตัวเอง นั่นคือการฝึก Executive Function (EF) (พ่อแม่กรุณาอย่าคอยบอกบท)

ซึ่งวัย 2-8 ขวบ เป็นช่วงที่เค้าต้องบริหารเวลาเป็น จะทำให้เด็กเข้าใจเรื่องมิติของเวลา(space&time) ผ่านการลงมือทำจริงในชีวิตประจำวัน

(4)🏫🏨 ดูแลนอกบ้าน(กฎกติกาสังคม ):
คือ พื้นที่ที่ 4 ที่เด็กต้องทำได้ เช่น ทานข้าวนอกบ้านไม่ส่งเสียงดัง รู้จักการเข้าคิวและการรอคอย เป็นต้น

ในวันบรรยายนั้นมีผู้ปกครองถามคำถามที่คำตอบของคุณหมอประเสริฐเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องนี้พอดี

คำถาม “ลูกอายุ 3 ขวบครึ่ง ให้ดูวิดีโอการ์ตูนความรู้จากมือถือบ้าง ให้เล่นเกมจากมือถือบ้าง พ่อสังเกตเห็นว่า ตั้งแต่ให้ลูกเล่นมือถือ ลูกใจร้อน และหงุดหงิดง่าย จึงมีความสงสัยว่าควรจะยื่นมือถือให้ลูกเมื่อไหร่ดี”

นพ. ประเสริฐ “ ตามที่สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐอเมริกา เคยให้มาตรฐานเอาไว้คือ 0-2 ขวบห้ามดูจออิเลคทรอนิคส์เลย!! 2-7 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องฝึกเด็กเพื่อพัฒนา Executive Function (EF) ในการดูแลพื้นที่ทั้ง 4 จึงควรฝึกเด็กให้มี Executive Function (EF) ที่ดีก่อนจะยื่นมือถือให้ลูก

ดูแล 4 พื้นที่นี้ได้ดี ช่วยตนเองได้จนถึงทำงานบ้านเพื่อคนอื่นได้

@. หากเด็กสามารถดูแลทั้ง 4 พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ไม่ต้องมีการกำกับจากภายนอก ก็พอจะบอกได้ว่าเด็กคนนี้ มี Executive Function (EF) ที่ดีแล้ว สามารถถอนตัวออกมาจากความสนุกที่กำลังดำเนินอยู่ได้เมื่อถึงกำหนดเวลา พ่อกับแม่ก็เบาใจพอจะยื่นมือถือให้เด็กได้ ในทางกลับกัน หากเด็กยังดูแลพื้นที่ทั้ง 4 ไม่ดีพอ การยื่นมือถือให้อาจจะรบกวนการพัฒนา Executive Function (EF)  ของเด็ก

@. ลูกบริหารเวลางานบ้าน การบ้าน การเล่นได้ เค้าควรบริหารเวลาเล่นเกมได้ด้วย

@. ไม่ต้องกลัว IT เพราะยังไงก็ต้องเจอ (หลายๆประเทศให้แทบเลตเด็ก ป.1 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การเรียน แต่อย่าลืมว่าการเลี้ยงเด็กแบบตะวันตก เด็กคงถูกฝึก Executive Function (EF) มาแล้ว)

(B)😀 เอาตัวรอดได้ จากสถานะการณ์เสี่ยง
เช่น เป้าหมาย อยากซิ่งมอเตอร์ไซค์Executive Function (EF) คือขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัย ต้องควบคุมความคิด อารมณ์ การกระทำที่ดี

ถ้าแม่มีจริง สายสัมพันธ์กับแม่มีจริงก็จะดึงรั้งสติของลูกไว้ (หน้าแม่ลอยมา/แม่เป็นห่วงน่ะลูก/คำพูดแม่ดึงสติเอาไว้) ให้เอาตัวออกห่างจากสถานะการณ์เสี่ยง

(C)😀 มีอนาคตที่สร้างได้
Executive Function (EF) ที่ดีอิงกับเรื่องสมอง ตั้งเป้าหมายที่สัมพัทธ์กับสมองของแต่ละคน คือ

# มองไปข้างหน้า
มีแรงจูงใจ
มีความมุ่งมั่น
ความหลงใหล passion เรียนตามความชอบ บ้านเราเรียนตามความหลงใหลไม่ได้ (รัฐสวัสดิการไม่ดีพอ เรียนบางอย่างเรียนจบออกมาไม่มีงานทำ) ก็ควรประยุกต์เอาตามแต่ละครอบครัว
# วางแผน
# ลงมือทำ
# รับผิดชอบ
# ยืดหยุ่น ปรับเป้าหมาย ปรับแผนได้ตลอดเวลา ไม่โทษตัวเอง ไม่โทษผู้อื่น

ที่มา https://www.facebook.com/prasertpp/posts/508278659520633

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พ.ศ. กับ ค.ศ.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พ.ศ. กับ ค.ศ.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) คือ / AD เช่น ปีนี้เป็น A.D. 2013
A.D. ย่อมาจาก Anno Domini เป็นภาษาละตินแปลว่า in the year of the Lord ในปีของพระคริสต์

พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ B.E. / BE ซึ่งย่อมาจาก Buddhist Era (ยุคของพระพุทธ) ปีนี้จึงเป็น 2556 B.E.

เคยเห็นมีคนเขียนผิดเป็น 2556 BC

B.C. / BC ย่อมาจาก Before Christ ก็คือ ปีก่อนคริสตกาล

B.B.E. / BBE = Before Buddhist Era คือ ปีก่อนพุทธกาล

ป.ล. ๑  AD BE BC BBE มีจุดก็ได้ ไม่มีก็ได้ (ตามทางเทคนิคของภาษาควรจะมีเพราะเป็นคำย่อ แต่คนขี้เกียจก็เลยไม่ใส่จุดจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกัน)

ป.ล. ๒ สังเกตได้ว่า AD เท่านั้นที่นำหน้าตัวเลขปี ส่วนคำอื่นตามหลังตัวเลขปีหมด

ที่มา https://www.facebook.com/EnglishNidNid/posts/324277711019933

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ กฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน

Continue Reading →

คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษตารางธาตุ Periodic Table of the Elements

Continue Reading →

เพลงไทยกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย

Thai Folk Song for kids

สื่อ”เพลงกล่อมไทย” บทเพลงไทยกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย ในโครงการวาดเพลงกล่อมไทย Pleng Klom Thai จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อำนวยการสร้างสรรค์โดย อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช

Continue Reading →