สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ (ฉบับภาษาไทย)

advertisements

五百字說華語 (中泰文版) เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองจากสนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ (ฉบับภาษาไทย)

หนังสือ (PDF) http://goo.gl/mu0ntv