โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS – CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว

advertisements

โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS – CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว 


ที่มา: Mahidol Channel

advertisements

โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS - CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว

ที่มา อินโฟกราฟิกส์ โรงพยาบาลสมิติเวช