เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

advertisements เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2 บทที่ 16 ไปซื้อที่ไหน? บทที่ 17 พู่กันราคาด้ามละเท่าไหร่? บทที่ 18 ไม่ทันแล้ว บทที่ 19 ทำให้พวกคุณรอเสียเวลา … Continue reading เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2