เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน

บทที่ 16 ไปซื้อที่ไหน?

บทที่ 17 พู่กันราคาด้ามละเท่าไหร่?

บทที่ 18 ไม่ทันแล้ว

บทที่ 19 ทำให้พวกคุณรอเสียเวลา

บทที่ 20 ลองดู

บทที่ 21 โทรศัพท์

บทที่ 22 รอเขาโทรกลับ

บทที่ 23 ทำไมโทรไม่ติด
 

บทที่ 24 ครอบครัวผมมีสมาชิก 6 คน

บทที่ 25 มาเที่ยวที่บ้านผม

บทที่ 26 หลงทาง

บทที่ 27 ไปทางไหน?

บทที่ 28 ไปซื้อที่ไหน?

บทที่ 29 ไปชายทะเล

บทที่ 30 ลูกๆ อายุเท่าไหร่แล้ว?

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

https://www.learningstudio.info/learn-chinese-conversation-1/

เรียบเรียง learningstudio.info

Comments are closed.

Post Navigation