ศิลปะ (Art)

วาทกรรมโลกศิลปะโลกาภิวัตรร่วมสมัย Art Worlds

วาทกรรมโลกศิลปะโลกาภิวัตรร่วมสมัย อุทิศ อติมานะ   มีโอกาสได้อ่านหนังสือประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จัดโดย ZKM ประเทศเยอรมัน มีชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า “โลกาภิวัตรร่วมสมัยกับการเกิดขึ้นของโลกศิลปะแบบใหม่” (The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds) กระตุ้นความสนใจหลายๆ ประเด็น เมื่อพิจารณาภาพรวมวัตถุประสงค์ของสิ่งพิมพ์นี้ มุ่งนำเสนอภาพแทนของโลกศิลปะปัจจุบันที่ปรับตัวสู่ความเป็นวัฒนธรรมโลกาภิวัตร ที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายมากกว่าที่ผ่านมา   อาจกล่าวได้ว่า จากโลกศิลปะ (Art World) ซึ่งอดีตสะท้อนเพียงบริบทวัฒนธรรมยุโรปและอเมริกาเป็นตัวละครนำหลัก สู่โลกาภิวัตรปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนมาสู่โลกศิลปะ (Art World ที่เติม s) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น  …

Marina Abramović: ศิลปิน performance art กับผลงาน The Artist Is Present

Review โดยคุณธันยพร หงษ์ทอง Marina Abramović: The Artist Is Present Directors Matthew Akers, Jeff Dupre Released 2012 Running Time 106 minutes ฉากหนึ่งในซีรี่ส์ Sex and the City (Season 6) ที่ Carrie Bradshaw พบกับศิลปินรัสเซีย Aleksandr Petrovsky เป็นครั้งแรก เกิดขึ้นในแกลเลอรี่ที่มีศิลปินหญิงคนหนึ่งกำลังจัดแสดง performance art ศิลปินสาวหน้าตาถมึงทึงราวผีดิบแสดงสดด้วยการเข้ามาอาศัยอยู่ในสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กจำนวน 3 ห้อง…

บทบาทของศิลปินในทัศนะของอาจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี

ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ตระหนักว่า เสรีภาพมีความสำคัญยิ่งในการสร้างผลงานทางศิลปะ และประชาธิปไตยคือหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้­าหมายดังกล่าวได้ ขณะที่บทบาทศิลปินนั้น เป็นมากกว่าการสะท้อนตัวตนของตัวเอง แต่ต้องเป็นปรอทในการวัดอุณหภูมิของสังคมด้วย ทัศนัย เศรษฐเสรี : ประชาธิปไตยกับศิลปะ (1) ทัศนัย เศรษฐเสรี : ศิลปะไม่ใช่อาชญากรรม (2) ทัศนัย เศรษฐเสรี : ศิลปินต้องเป็นปรอทวัดความเปลี่ยนแปลงของสังคม (3) ที่มา: คืนความจริง ประเทศไทย

สุนทรียศาสตร์ความงามขั้นเอกอุ (The Hardcore of Beauty) ตอนที่ 1

ความงามขั้นเอกอุ ปีเตอร์ ซุมตอร์ สองสัปดาห์ที่แล้ว ผมมีโอกาสได้ฟังรายการวิทยุที่ว่าด้วยกวีอเมริกันนาม วิลเลี่ยม คาร์ลอส วิลเลี่ยมส์ (William Carlos Williams) รายการนี้ใช้ชื่อว่า “ความงามขั้นเอกอุ (The Hardcore of Beauty) ชื่อที่ว่านี้สะดุดใจผมอย่างแรง ผมชอบความคิดที่ว่าความงามนั้นมีลำดับชั้นถึงขั้นเอกอุ และเมื่อผมคิดถึงสถาปัตยกรรม การเชื่อมโยงระหว่างความงามและลำดับขั้นอันเอกอุก็ดูจะมีอยู่จริง คำพูดของวิลเลี่ยมที่ว่า “เครื่องจักรกลเป็นสิ่งที่ไม่มีชิ้นส่วนอันฟุ่มเฟือยเลย” นั้นผมเข้าใจได้เป็นอย่างดี มันเป็นความคิดเช่นเดียวกันกับของปีเตอร์ ฮังเก้ (Peter Handke) กวีชาวออสเตรียเมื่อเขาบอกว่าความงามนั้นมีอยู่ในธรรมชาติ ในสิ่งที่งอกงามซึ่งไม่มีความหมายหรือสัญลักษณ์ใดเฉพาะเจาะจง ซึ่งทั้งที่เขากล่าวเช่นนั้น เขาก็ยังรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่อาจค้นพบหรือเปิดเผยความหมายหรือสัญลักษณ์ในสิ่งต่างๆ ได้เลย ผมได้เรียนรู้จากรายการวิทยุรายการนี้ว่า บทกวีของ วิลเลี่ยม คาร์ลอส วิลเลี่ยมส์นั้น อยู่บนความมั่นใจที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความหมายในตัวของมันเองและเป้าประสงค์ในศิลปะของเขาก็คือการทุ่มเทประสาทสัมผัสทั้งหมดในตัวให้กับสิ่งต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ให้ความหมายมันด้วยตัวของเขาเอง ผู้ดำเนินรายการกล่าวว่างานกวีของวิลเลี่ยมนั้นสั้นกระชับและปราศจากอารมณ์ฟูมฟาย…

ความหมายของศิลปะ จากทัศนะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

ความหมายของศิลปะ จากทัศนะอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี คืองานที่เกิดมากจากความรัก ความมุ่งมั่น ศรัทธา ประสบการณ์ หลอมรวมเป็นพลังขับเคลื่อนในทางสุนทรียภาพ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ประติกรรม อื่น ๆ ต้องมีองค์ประกอบ 6 อย่าง ได้แก่ 1. ความคิดคำนึง (หรือ concept แต่สำหรับอาจารย์ถวัลไม่ใช้คำนี้) 2. แสดงออกถึงรูปอารมณ์ของความสะเทือนใจของอารมณ์นั้น ๆ 3. มีท่วงท่าของจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ ร้อนเร่า เพลิงปรารถนา หรือความก่ำไหม้ของอารมณ์ซึ่งจะโศกเศร้า หรือ ปิติ ยินดี หรือกำหนัดก็ตามที จะต้องหลอมรวมอยู่ในนั้น 4. ต้องมีปัจเจกลักษณะส่วนตัวของบุคคลผู้ซึ่งสร้างทำ 5. ประสานกลมกลืน 6.…

Rhythm 0 by Marina Abramović ศิลปินสะท้อนจิตวิทยาว่าด้วย อำนาจ ความรุนแรง สามัญสำนึกภายใต้สถานการณ์ยุยงส่งเสริม

Rhythm 0 (1974) by Marina Abramović Rhythm 0 by Marina Abramović ศิลปินสะท้อนจิตวิทยาว่าด้วย อำนาจ ความรุนแรง สามัญสำนึกภายใต้สถานการณ์ยุยงส่งเสริม ในงานชิ้นนี้มารีน่าต้องการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้แสดงกับคนดู ซึ่งมารีน่าจะรับบทเป็นผู้ถูกกระทำจากคนดูของเธอ โดยเธอบอกกับผู้ชมว่าเธอจะไม่ขยับร่างกายไปไหนภายในเวลา 6 ชั่วโมง และเธอได้วางสิ่งของต่างๆไว้กว่า 72 ชิ้น ซึ่งผู้ชมสามารถหยิบใช้สิ่งของเหล่านี้กับเธอได้ตามใจปรารถนา (หรือแม้แต่จะใช้ทำร้ายเธอก็ได้!) สิ่งของเหล่านั้นมีตั้งแต่ กุหลาบ ขนนก กล้องโพลารอยด์ น้ำผึ้ง โซ่ แส้ มีด ยันปืนพกที่บรรจุกระสุนไว้ 1 นัด เธอเล่าว่า ในช่วงแรกผู้ชมค่อนข้างจะสงบเงียบและเคอะเขิน แต่ในเวลาไม่นานนักผู้ชมก็เริ่มเพิ่มระดับการใช้ความรุนแรงอย่างรวดเร็ว เริ่มจากผู้ชมใช้กล้องถ่ายภาพเธอ บ้างก็แกล้งแหย่เธออย่างขบขัน…

วิธีสอนเด็กวาดภาพ

จะสอนเด็กให้วาดภาพได้อย่างไร? โดย มาวิน บาร์เทล จากบทความ How to teach children drawing บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่ของเด็กชาย 8 ขวบชาวออสเตเรียนท่านหนึ่ง ซึ่งรู้สึกว่าลูกของเธอไม่มีการพัฒนาและอยากจะช่วยให้วาดภาพได้ดีขึ้น เธอต้องการทราบวิธีที่จะช่วยให้ลูกเธอวาดภาพได้ดีขึ้น การวาดภาพจากการสังเกตคือวิธีการนึงที่จะช่วยได้ แน่นอนว่าการวาดภาพจากการสังเกตไม่ใช่วิธีที่ดีวิธีเดียวในการฝึกการวาดภาพ แต่มันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการวาดภาพ การวาดภาพจากความทรงจำ ประสบการณ์และการวาดภาพจากจินตนาการ ล้วนเป็นวิธีการที่ดีในการพัฒนาการคิดด้านต่าง ๆ การวาดภาพจากการลอกแบบไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเรียนรู้การลอกแบบด้วยตนเองที่ให้เพียงความอดทน ศิลปินที่เรียนรู้ด้วยตนเองหลายคน ได้เรียนรู้จากการลอกแบบ(copy) เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขารู้ อย่างไรก็ตาม การลอกแบบผลงานศิลปินอื่น ไม่ใช่วิธีที่ดีในการเรียนรู้การวาดภาพวัตถุ สัตว์ ทิวทัศน์และผู้คนได้อย่างแท้จริง เด็ก กับ การวาดภาพ เด็กที่รู้จักผู้เขียนมักจะถามถึงวิธีการในการวาดภาพที่ดีขึ้น เด็กหลายคนไม่ทราบว่าศิลปินจะต้องเรียนรู้การวาดจากฝึกฝนการวาดจากการสังเกต พวกเขามักคาดเอาเองว่ามีเพียงบางคนที่เท่านั้นที่จะวาดภาพได้ แน่นอนว่ามันถูกต้อง แต่ถูกแค่เพียงว่าแทบทุกคนสามารถเรียนวาดภาพได้ในทุก ๆ…