บทบาทของศิลปินในทัศนะของอาจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี

advertisements

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี (Thasnai Sethaseree) อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ตระหนักว่า เสรีภาพมีความสำคัญยิ่งในการสร้างผลงานทางศิลปะ และประชาธิปไตยคือหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้­าหมายดังกล่าวได้ ขณะที่บทบาทศิลปินนั้น เป็นมากกว่าการสะท้อนตัวตนของตัวเอง แต่ต้องเป็นปรอทในการวัดอุณหภูมิของสังคมด้วย

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ประชาธิปไตยกับศิลปะ (1)

advertisements

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ศิลปะไม่ใช้อาชญากรรม (2)

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ศิลปินต้องเป็นปรอทวัดความเปลี่ยนแปลงของสังคม (3)

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ไม่ควรมีคนทำงานศิลปะต้องติดคุก (4)

ที่มา: คืนความจริง ประเทศไทย