คุยเรื่องศิลปะกับผศ. ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี Thasnai Sethaseree

advertisements

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากวิดีโอคุยเรื่องศิลปะกับผศ. ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี Thasnai Sethaseree

“เรื่องสำคัญที่สุดที่เรียนศิลปะ คือการพยายามทำความเข้าใจว่าศิลปะคืออะไร?
ศิลปะไม่ใช่แค่ว่าศิลปะคืออะไร? ลองมาหมดทุกวิธีคืออะไร?

ความหมายของศิลปะกว้างไปเรื่อยๆ
จนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้าใกล้ความเข้าใจคำตอบ

หลังจากมีลูกเริ่มชัดขึ้น เริ่มเข้าใจ
ไม่อยากเผาโลกเหมือนเมื่อก่อน
โลกยังบ้าคลั่งแต่ภายในไม่บ้าคลั่งตาม

วางลงได้ไม่ทำให้แบกหนัก อยู่อย่างเข้าใจ
ไม่ใช่เพราะความทน เพราะเข้าใกล้ความตาย
ไปม็อบเกิดอะไรขึ้นขอตายก่อน

ทนไม่ได้จนถึงจุดพีกที่จะไม่อยากจะอยู่

คิดถึงความตาย สุดท้ายชีวิตคนมันสำคัญที่สุด
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่จะไปไม่มีอะไรสำคัญที่สุดแล้ว

ไม่ได้เกิดจากโลกทัศน์ของความคิด
มันเหมือนคนปรารถนาที่จะตาย

ทำศิลปะที่ทำแล้วไม่ติดใจอะไรอีกแล้ว
ไม่อยากอธิบายผลงานแล้วให้งานแสดงผลงานตัวเอง

เมื่อก่อนต้องมาเหนือเมฆเหนือกว่าคนอื่น
ความรู้สึกที่จะต้องแข่งขันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมาก่อน

สุขภาพไม่ดี ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
ไม่กังวล คงถึงเวลาแล้ว แรงปรารถนาสู่ความตายไม่มีข้อขัดแย้ง
เรียนรู้วิถีทำงานจากร่างกายอ่อนแอ

advertisements

อะไรคือความน่าสนใจที่สำคัญ ทำงานศิลปะที่สำคัญและน่าสนใจ
ไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจและน่าสนใจ

เสรีภาพในการเมืองไทยมันจำกัด

เสรีภาพในทางปรัชญา เชื่อได้หลายสาย แบบสุดโต่งเป็นปัญหา ที่สุดแล้วความตายเท่านั้นที่จะปลดแอก ความจริงเป็นไปยาก เสรีภาพอยู่ในเรื่องของขบวนการปัจเจกชนมาร่วมกัน

อำนาจเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่น ห้ามวัฎจักรนี้ไม่ได้ ในเรื่องสำนึกของผู้คน

ช่วงเวลาที่ได้อยู่ในวิหารแห่งอิสรภาพ ตัดความกังวลทั้งหมดออกไป นั่งดูผลงานที่ทำเฉยๆ ได้รู้สึกปลดปล่อยมาก…

ARTIST RUN TALKS: Thasnai Sethaseree ทัศนัย เศรษฐเสรี ตอนที่ 1

ARTIST RUN TALKS: Thasnai Sethaseree ทัศนัย เศรษฐเสรี ตอนที่ 2

ARTIST RUN TALKS: Thasnai Sethaseree ทัศนัย เศรษฐเสรี ตอนที่ 3

ARTIST RUN TALKS: Thasnai Sethaseree ทัศนัย เศรษฐเสรี ตอนที่ 4

ที่มา https://www.youtube.com/channel/UCptzZhkORqRe3jUnzVj7eZw