การศึกษา (Education)

พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูก การจัดพื้นที่นอนของลูกน้อยวัยทารก

พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูก การจัดพื้นที่นอนของลูกน้อยวัยทารก

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูก การจัดพื้นที่นอนของลูกน้อยวัยทารก นอนหลับอย่างปลอดภัย : ตอนที่ 1 ท่านอน  การจัดพื้นที่นอนของลูกน้อยวัยทารกที่เหมาะสม ให้นอนในท่าที่ปลอดภัย เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดอันตรายขึ้นกับลูกน้อยวัยทารกได้ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามค่ะ

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่ ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

ถอดความบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ จัดการ โดย ทพ.วัลลภ ธีรเวชกุล ถอดความโดย แม่จิ๊บ หากมีคนถามว่า ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง? เพราะบันได 7 ขั้น เด็กที่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองตามบันได 7 ขั้นและทำบันไดในแต่ละขั้นให้สมบูรณ์ ย่อมมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า บันได 7 ขั้น มีดังนี้ 1. แม่มีจริง object constancy :ในช่วง 1 ขวบแรกของชีวิต…

สื่อเพื่อการศึกษาสำหรับอาจารย์ ผู้ปกครองและเด็ก ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์

สื่อเพื่อการศึกษาสำหรับอาจารย์ ผู้ปกครองและเด็ก ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับอาจารย์ ผู้ปกครองและเด็ก ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ www.schoolbag.sg

พัฒนาการเด็ก ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน (6Q)

สมัยก่อนเรารู้ว่าคนเก่งนั้นต้องมีไอคิวสูง แต่เรากลับพบว่าคนที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำ MQ ต่ำ นั้นก่อปัญหามากมายในสังคม ทำให้นักวิจัยศึกษาว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริง หรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะต้องมีถึง 6 Q กันเลยทีเดียว ปัจจุบันจึงไม่เน้นให้พ่อแม่มุ่งเน้นเคร่งเครียดยัดเยียดทางความรู้วิชาการให้กับเด็กๆ จนลืมนึกถึงความสุขและมั่นคงทางใจของเด็ก รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และการออกกำลังกาย เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญของเด็ก จึงเรียกว่าเก่งครบทุกแง่มุมตัวจริงค่ะ แต่น่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาของไทยยังล้าสมัยมาก วัดเด็กที่คะแนนสอบอย่างเดียวตะพึดตะพือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะคะ หากลูกเราผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่เก่งหรือแย่ไปหมด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมเลยที่จะบอกว่าเด็กเก่ง อาทิเช่น ลูกเราเล่นกีฬาเก่ง ลูกเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ดี หรือลูกเราเป็นคนที่จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้คะแนนสอบของเด็กเลยทีเดียว 6Q คือ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้แก่ 1. IQ : INTELLIGENCE…