พัฒนาการเด็ก ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน (6Q)

advertisements

สมัยก่อนเรารู้ว่าคนเก่งนั้นต้องมีไอคิวสูง แต่เรากลับพบว่าคนที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำ MQ ต่ำ นั้น ก่อปัญหามากมายในสังคม ทำให้นักวิจัยศึกษาว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริง หรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะต้องมีถึง 6 Q กันเลยทีเดียว

ปัจจุบันจึงไม่เน้นให้พ่อแม่มุ่งเน้นเคร่งเครียดยัดเยียดทางความรู้วิชาการให้กับเด็กๆ จนลืมนึกถึงความสุขและมั่นคงทางใจของเด็ก รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และการออกกำลังกาย เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญของเด็ก จึงเรียกว่าเก่งครบทุกแง่มุมตัวจริงค่ะ

แต่น่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาของไทยยังล้าสมัยมาก วัดเด็กที่คะแนนสอบอย่างเดียวตะพึดตะพือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะคะ หากลูกเราผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่เก่งหรือแย่ไปหมด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมเลยที่จะบอกว่าเด็กเก่ง อาทิเช่น ลูกเราเล่นกีฬาเก่ง ลูกเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ดี หรือลูกเราเป็นคนที่จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้คะแนนสอบของเด็กเลยทีเดียว

6Q คือ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้แก่

1. IQ: INTELLIGENCE QUOTIENT หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา

2. EQ: EMOTIONAL QUOTIENT คือ ความฉลาดทางอารมณ์

3. CQ: CREATIVITY QUOTIENT คือ เป็นความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

4. MQ: MORAL QUOTIENT คือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม

5. PQ: PLAY QUOTIENT (PQ) คือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น บางตำราก็ว่า P.Q คือ PHYSICAL QUOTIENT (PQ) คือ ความฉลาดทางพลานามัย ก็คล้ายๆ กัน เล่นมากได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เป็นการออกกำลังกาย ร่างกายก็แข็งแรง เด็กก็จะฉลาดเรียนรู้ได้ดีตามวัย
และ สุดท้ายคือ ….

advertisements

6. AQ: ADVERSITY QUOTIENT ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ หรือความยากลำบากต่างๆ ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ กันได้ มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ ความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ในบรรดาตระกูลคิว Q ทั้งหลาย A.Q. เน้นเรื่องความสามารถในการทำงานมากกว่า Q อื่นๆ และเป็น Q ที่ขณะนี้กำลังฮิตอยู่ทั่วโลกและถูกใช้ในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรต่างๆ

A.Q. เป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ หรือความยากลำบากต่างๆ ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ กันได้ แก่นของ A.Q. คือ CORE ซึ่งมาจาก C (CONTROL) คือ ความสามารถ ในการควบคุมสถานการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ O (OWNERSHIP) คือ ความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากการกระทำของตนเองหรือผู้ร่วมงานด้วยกันได้ R (REACH) คือ ความสามารถในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้อยู่ในวงจำกัด และสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยมิให้ปัญหานั้นๆ ไปส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ E (ENDURANCE) คือ ความสามารถในการรักษากำลังใจของตนเอง ในการต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อย่างมุ่งมั่น

ที่มาข้อมูลจาก www.dumex.co.th, www.vcharkarn.com เพจ การดูแลเด็ก ปฐมวัย