บทเรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

advertisements

Learn From Home พัฒนาตัวเอง💡
มูลค่ากว่า 300,000 บาท เรียนฟรี

บทเรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

บทเรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

เรียนคอร์ส Online ฟรีทาง Facebook
คอร์ส Calculus 1 (16 ชั่วโมง)
คอร์ส Arduino Programming (6 ชั่วโมง)
คอร์ส Business Model (2 ชั่วโมง)
คอร์ส Computer Programming (15 ชั่วโมง)
คอร์ส Java Programming (11 ชั่วโมง)
คอร์ส Calculus 2 (12 ชั่วโมง)
คอร์ส Software Engineering (16 ชั่วโมง)
คอร์ส Artificial Intelligence (1 ชั่วโมง)
คอร์ส Flowgorithm Programming (1.5 ชั่วโมง)
คอร์ส Digital System Fundamentals (16 ชั่วโมง)
https://www.facebook.com/ajnesttheseries/videos/
และคอร์สอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 Clips ทาง YouTube
https://www.youtube.com/ajnesttheseries
————————————————————
คลิปใหม่แนะนำ
ทักษะการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2021
Artificial Intelligence for Business
https://youtube.com/playlist…

เส้นทางการเรียนสาย Data Science 2021 คลิปเดียว…จบ!!!
https://youtu.be/cI9y55rnxO8

เส้นทางการเรียนสาย Software Engineer 2021 ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
https://youtube.com/playlist…

เรียน Object-Oriented Programming จบในคลิปเดียว
https://youtu.be/OZH7TBoKyks

เข้าใจพื้นฐาน Digital Systems 2021
https://youtu.be/VbpXsjm1fjs

สอนเขียน Use Case Diagram ออกแบบ IoT Smart Farm
https://youtu.be/hsEJYbXnhn0

วิธีทำสีให้ Mouse เวลาสอนออนไลน์
https://youtu.be/xXs0yPlGEXE

ขายอะไรดี? ด้วย 3 เครื่องมือค้นหาเทรนด์สินค้า
https://youtu.be/URFesW0CwuY

แนวทางการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วย Data-Driven Marketing
https://youtube.com/playlist…

อัพโหลด Code ผ่าน Github ด้วย Visual Studio Code
https://youtu.be/IW8YLOwkGNM

เรียน Circuit Wizard ออกแบบต่อวงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
https://youtu.be/jBhD2_Izz18

เทคนิคการเขียนโครงการให้ประสบความสำเร็จ สำหรับส่งประกวดแข่งขัน
https://youtu.be/p02fT3VqaBQ

เพิ่มสีสันการเรียน Online ด้วย Snap Camera Update Dec 2020
https://youtu.be/NWThYrBohi0

Classroom Check-in System with Google Forms & Sheets เทคนิคสร้างระบบเช็คชื่อและคะแนนอัตโนมัติ
https://youtu.be/SiUA-9HIJ2E

เรียนรู้การใช้งาน Google Apps for Work สำหรับองค์กร
https://www.youtube.com/playlist…

ประกอบคอมพิวเตอร์ผ่านเกม
PC Building Simulator
https://youtu.be/q-RoBRF4FuQ
PC Building Simulator Prototype
https://youtu.be/FTRo4ikkWKc

Introduction to Artificial Intelligence
https://www.youtube.com/playlist…

TinkerCAD ออกแบบต่อวงจรและเขียนโปรแกรม Arduino ผ่านบอร์ดจำลอง
https://youtu.be/kxojYz9kpt8

เขียนโปรแกรม Flowchart to Source Code with Flowgorithm
แปลง Flowchart เป็น Source Code 28 ภาษา
https://www.youtube.com/playlist…

รวมศาสตร์ Programming ภาษาต่าง ๆ
เสริมความรู้ปี 2020
Python Programming
https://www.youtube.com/playlist…

Python with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist…

Python for Data Visualization with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist…

Python in Data Structures and Algorithms
https://www.youtube.com/playlist…

Python in Data Structures and Alogorithms with Google Colab
https://www.youtube.com/playlist…

Objected-Oriented Programming (OOP)
https://www.youtube.com/playlist…

Update Java Programming และ OOP
https://www.youtube.com/playlist…

Java Programming
https://www.youtube.com/playlist…

C Programming
https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

Arduino Programming with C Language
https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

Coding Unplugged
https://www.youtube.com/playlist…

Flowchart Workshops
https://www.youtube.com/playlist…

Scratch Programming
https://www.youtube.com/playlist…

—— Data Visualization with Tableau ——

Tableau Animation for COVID-19
https://www.youtube.com/playlist…

Tableau Workshop for Beginners
https://www.youtube.com/playlist…

Tableau Charts the Series
https://www.youtube.com/playlist…

Data Visualization
https://www.youtube.com/playlist…

advertisements

Data Visualization and Open Data Thailand
https://www.youtube.com/playlist…

Data Visualization Processes
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Probability and Statistics ——

https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Physics ——

พื้นฐานฟิสิกส์
https://www.youtube.com/playlist…

ฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Digital Systems ——

Digital Systems Fundamentals
https://www.youtube.com/playlist…

Digital Counter Systems
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Education Technology ——

เทคนิค Google Form สร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบและให้คะแนนนักเรียนแบบอัตโนมัติ ไม่ยากอย่างที่คิด
https://youtu.be/cQHNgZVRhFY

เจาะลึกพลังการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และวิเคราะห์ผลด้วย Google Forms
https://youtu.be/HiBJoJjNNu0

Google AI Experiments
https://www.youtube.com/playlist…

Google Meet Grid View
https://youtu.be/3HEobltsXQ8

Snap Camera Animation for Online Learning
https://youtu.be/_mbv7p9AemE

https://youtu.be/woMY5Z0KMPg

—— ด้าน Technology ——

Digital Disruption
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Big Data, Data Science and ML ——

Big Data
https://www.youtube.com/playlist…

RapidMiner Studio for Data Science
https://www.youtube.com/playlist…

AI and ML
https://www.youtube.com/playlist…

Chatbot with DialogFlow
https://www.youtube.com/playlist…

———— ด้าน Design Thinking ———

10 คำถามเข้าใจ Design Thinking & Service Design
https://www.youtube.com/playlist…

ทำความเข้าใจ Design Thinking
https://www.youtube.com/playlist…

อบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Workshop
https://www.youtube.com/playlist…

แนะนำ Design Thinking พร้อมตัวอย่างประกอบ
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Software Engineering ——

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

แนวข้อสอบ Software Engineering
https://www.youtube.com/playlist…

—— Engineering Drawing ——

เขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

แนวข้อสอบเขียนแบบวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist…

AutoCAD
https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

SolidWorks
https://www.youtube.com/playlist…

FreeCAD
https://www.youtube.com/playlist…

—— Pre-Calculus ——

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
https://www.youtube.com/playlist…

—— Calculus 1 ——

https://www.youtube.com/playlist…

Functions and Limits
https://www.youtube.com/playlist…

Differentiation
https://www.youtube.com/playlist…

Integration
https://www.youtube.com/playlist…

—— Calculus 2 ——

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

—— Calculus 3 ——

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.youtube.com/playlist…

—— Engineering Mathematics ——

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
https://www.youtube.com/playlist…

—— The Art of Life ——

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
https://www.youtube.com/playlist…

—— ด้าน Business ——

Business Model Canvas
https://www.youtube.com/playlist…

Business and Passive Income
https://www.youtube.com/playlist…

ที่มา