แจกไฟล์หนังสือ คู่มือดูแลและพัฒนาเด็ก

advertisements

แจกไฟล์หนังสือ คู่มือดูแลและพัฒนาเด็กสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่
📙1. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี คลิกเลย https://goo.gl/rsMBY8

📘2. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยอนุบาล 3-6 ปี คลิกเลย https://goo.gl/kKLJnE

📗3. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี คลิกเลย https://goo.gl/dYMEmf

📕4. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด คลิกเลย https://goo.gl/uYqi6o

คู่มือดูแลและพัฒนาเด็ก Child Development

ที่มา : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย thaipediatrics.org