คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

advertisements

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่

1. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี
https://goo.gl/rsMBY8

2. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน วัยอนุบาล 3-6 ปี
https://goo.gl/kKLJnE

3. คู่มือสำหรับพ่อแม่มือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี
https://goo.gl/dYMEmf

4. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด https://goo.gl/uYqi6o

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

advertisements

ที่มา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย thaipediatrics.org