คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

advertisements

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดทักทาย

 ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม
สวัสดี ซิน จ่าว
ขอโทษ ซิน โหลย
ราตรีสวัสดิ์ จุ๊บ หงู งอน
ลาก่อน ตาม เบียด
พบกันใหม่ แฮน กัพ ไล
 สบายดีหรือ บั๊ก โก แคว คง
 คุณชื่ออะไร เติน อง ลา จี
 ฉันรักเธอ อัน เอียว เอ็ม

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดการกิน

 ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม
หิวมาก ดอย หลำ
กระหายน้ำ ค้าด หลำ
อร่อยมาก งอน หลำ

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดไม่สบาย

 ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม
ฉันไม่สบาย โตย โอม
ฉันท้องเสีย โตย บี ดี หง่วย

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดการซื้อของ

advertisements
 ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม
ราคาเท่าไหร่ บาว เยียว
ราคาแพงไป มัก กว๊า
ลดราคาได้หรือไม่ เบิก เยียะ คอม

คำศัพท์ภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดสถานที่

 ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม
สนามบิน เซิน ไบ
สถานีรถไฟ เบ๋น แซ ตัค ซี่
ห้องน้ำ ยา เว ซิง
โรงแรม ค้าก ซาน
ธนาคาร เงิน ห่าง
สถานีรถประจำทาง เบ๋น แซ

ที่มา:www.moc.go.th/opscenter/md/?p=546, www.thaiembassy.org/hanoi,http://neroc.kku.ac.th/files/doc/2008-09-15265.pdf

เรียบเรียง Learningstudio.info