แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

แนะนำเว็บสอนภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน http://thai.cri.cn

บทที่ 1 ทักทาย 问候
http://thai.cri.cn/424/2009/11/17/21s163324.htm

บทที่ 2 ขอบคุณและขอโทษ 感谢与道歉
http://thai.cri.cn/424/2009/11/25/21s164082.htm

บทที่ 3 สุขสันต์วันเกิด 生日快乐
http://thai.cri.cn/424/2010/01/08/21s167476.htm

บทที่ 4 ล่ำลา 告别
http://thai.cri.cn/424/2010/01/12/21s167807.htm

ที่มา: http://thai.cri.cn/424/2011/09/30/242s190561.htm