คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

get in แปลว่า ขึ้นรถ
get out แปลว่า ลงรถ
put on แปลว่า ใส่
take off แปลว่า ถอดเสื้อ
call up แปลว่า โทรหา
turn on แปลว่า เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
at lest แปลว่า อย่างน้อย
put away แปลว่า เอาออกไป
take place แปลว่า เกิดขึ้น
take a stroll แปลว่า เดินเล่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

all of a sudden แปลว่า ทันทีทันใด
to be up แปลว่า หมดเวลา
to be over แปลว่า เสร็จ
on time แปลว่า ตรงเวลา
call it a day แปลว่า หมดเวลาทำงาน
figure out แปลว่า คิดออก
turn around แปลว่า หันกลับ
pay attention แปลว่า ตั้งใจ
over and over แปลว่า ซ้ำๆ
wear out แปลว่า ใช้ของจนหมดค่า, ทำให้ (ใคร) เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก, ใช้หรือทำให้ (อะไร) เสียหายหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

look up to แปลว่า เคารพ
look down on แปลว่า ดูถูก
close call แปลว่า สถานการณ์เสี่ยงตาย
get on ones’ nerves แปลว่า รำคาญ
stay up แปลว่า ยังไม่นอน
clean out แปลว่า ทำให้ว่างเปล่า
run into แปลว่า เจอโดยบังเอิญ
get away แปลว่า หนี
let on แปลว่า บอกใบ้
fade away แปลว่า ค่อยๆ หายไปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

lood after แปลว่า ดูแล
look forward แปลว่า คาดหวัง
fill in แปลว่า ตอบคำถาม
take advantage of แปลว่า ได้เปรียบ
take up with แปลว่า ปรึกษากับ (คน)
out touch with แปลว่า ไม่ได้ติดต่อ (คน)
on one’s toes แปลว่า ระวัง
keep in mind แปลว่า จำได้
go off แปลว่า ระเบิดออก
cut out แปลว่า ตัดออกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

on the other hand แปลว่า อย่างไรก็ตาม
above all แปลว่า โดยรวมแล้ว
try out แปลว่า ลอง
tear down แปลว่า ทำลาย
tear up แปลว่า ทำให้เป็นชิ้นเล็ก
go over แปลว่า ยอมรับได้
run out of แปลว่า หมด
at heart แปลว่า โดยพื้นฐาน
tell apart แปลว่า แยกแยะ
in vain แปลว่า ไร้ค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

hold still แปลว่า ไม่ขยับ
hold up แปลว่า ทำให้ช้าลง
run away แปลว่า หนี
rule out แปลว่า ห้าม
no wonder แปลว่า ไม่สงสัย
take apart แปลว่า นำไปแยก
put together แปลว่า นำไปประกอบกัน
stop by แปลว่า แวะ
take pains แปลว่า ทำอย่างระวัง
look on แปลว่า สังเกต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

make out แปลว่า ทำ
keep out แปลว่า ไม่ให้เข้าใกล้
do over แปลว่า ทำซ้ำ
look into แปลว่า สืบสวน
up to date แปลว่า ทันยุค
out of date แปลว่า ตกยุค
brake down แปลว่า พัง
give up แปลว่า ยอมแพ้
make clear แปลว่า อธิบายให้เข้าใน
call for แปลว่า ต้องการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

break off แปลว่า หยุด
ware off แปลว่า ค่อยๆ หายไป
touch and go แปลว่า ไม่แน่นอน
work out แปลว่า ออกกำลังกาย
back up แปลว่า สนับสนุน
dry up แปลว่า ทำให้หายไป
put an end to แปลว่า ทำให้จบ
fool around แปลว่า เสียเวลา
stir up แปลว่า ทำให้โกรธ
on edge แปลว่า ตื่นตระหนก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

out of question แปลว่า เป็นไปไม่ได้
get in touch with แปลว่า ติดต่อ
in on time แปลว่า อย่างรวดเร็ว
cut down แปลว่า ลดจำนวน
quite a few แปลว่า มากมาย
use to แปลว่า เคย
now and then แปลว่า บางโอกาส
get rid of แปลว่า ทำลาย
go with แปลว่า จับคู่
fist-rate แปลว่า ดีมาก

die out (phr. v.) แปลว่า หายไป, สูญพันธุ์
เช่น  -Some traditional customs are beginning to die out each decade.
– Dinosaurs died out millions of years ago.

run out (phr. v.) สามารถใช้ได้ 2 แบบ คือทั้ง Transitive verb และ Intransitive verb ค่ะ
• Transitive verb: นำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ แปลว่า ใช้จนหมด (ไม่มีเหลือ), หมด (เวลา/อายุ)
เช่น – His patience has run out.
– My passport has just run out.
• Intransitive verb: เมื่อนำมาใช้ต้องตามด้วย of เป็น run out + of แปลว่า ใช้หรือขายไปจนหมด จนไม่มีเหลือเลย ส่วนใหญ่ใช้กับ food/ money/ ideas/ patience.
เช่น – Shopkeeper: Sorry, we’ve run out of milk.
– I’m running out of patience.

make out (phr. v.)  กริยาคำนี้นะคะ มีความหมายอยู่ 2 จำพวกใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ formal และ informal
ความหมายในแบบ formal มีรูปแบบการใช้ดังนี้ค่ะ
• make (sth./s.b.) out แปลว่า เข้าใจ, มองเห็นชัดเจน
เช่น – The letters are too small. I can’t make them out at all.
– I can’t make out your presentation.
• make (sth.) out แปลว่า เขียน
I made a cheque out for my daughter.
ส่วนความหมายแบบ informal จะใช้แบบนี้ค่ะ
• make out (sth.) แปลว่า อ้าง, กล่าวอ้างถึงความถูกต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น Jim made out (that) he had just dated with a celebrity.
• make out แปลว่า ประสบความสำเร็จ
เช่น How does she make out in her new job?
•make out แปลว่า มีความสัมพันธ์ทางเพศ (ความหมายนี้แอบอีโรติกนิดส์นึงนะคะ)
เช่น He’s not a good guy. He’s just only interested in making out with girls.

bring out (phr. v.)
• bring (s.b.) out แปลว่า ทำให้มั่นใจ
เช่น He’s too shy to speak. I need to find ways to bring him out.
• bring (sth.) out แปลว่า ผลิต
เช่น Apple Computer, Inc. has just brought out a new i-Phone called ‘iPhone 4’.
• bring (sth.) out = เผยให้เห็น, ทำให้เห็น
เช่น Alcohol brings out the worst in him.

น้องจะเห็นว่าแต่ละคำศัพท์ที่ดูว่าความหมายคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วก็มีข้อแตกต่างอยู่ เพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้ก็ต้องระวังให้มากหน่อยจ้า

ที่มา Minimalenglish 

www.facebook.com/englishwithkaylee/posts/1864553537168320 

https://www.facebook.com/notes/enconcept-e-academy/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-pitchapa-kauykietkul-%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-/146039192073548/