คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

get in = ขึ้นรถ
get out = ลงรถ
put on = ใส่
take off = ถอดเสื้อ
call up = โทรหา
turn on = เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
at lest = อย่างน้อย
put away = เอาออกไป
take place = เกิดขึ้น
take a stroll = เดินเล่น

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

all of a sudden = ทันทีทันใด
to be up = หมดเวลา
to be over = เสร็จ
on time = ตรงเวลา
call it a day = หมดเวลาทำงาน
figure out = คิดออก
turn around = หันกลับ
pay attention = ตั้งใจ
over and over = ซ้ำๆ
wear out = ใช้ของจนหมดค่า, ทำให้ (ใคร) เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก, ใช้หรือทำให้ (อะไร) เสียหายหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

look up to = เคารพ
look down on = ดูถูก
close call = สถานการณ์เสี่ยงตาย
get on ones’ nerves = รำคาญ
stay up = ยังไม่นอน
clean out = ทำให้ว่างเปล่า
run into = เจอโดยบังเอิญ
get away = หนี
let on = บอกใบ้
fade away = ค่อยๆ หายไปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

lood after = ดูแล
look forward = คาดหวัง
fill in = ตอบคำถาม
take advantage of = ได้เปรียบ
take up with = ปรึกษากับ (คน)
out touch with = ไม่ได้ติดต่อ (คน)
on one’s toes = ระวัง
keep in mind = จำได้
go off = ระเบิดออก
cut out = ตัดออกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

on the other hand = อย่างไรก็ตาม
above all = โดยรวมแล้ว
try out = ลอง
tear down = ทำลาย
tear up = ทำให้เป็นชิ้นเล็ก
go over = ยอมรับได้
run out of = หมด
at heart = โดยพื้นฐาน
tell apart = แยกแยะ
in vain = ไร้ค่า

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

hold still =ไม่ขยับ
hold up = ทำให้ช้าลง
run away = หนี
rule out = ห้าม
no wonder = ไม่สงสัย
take apart = นำไปแยก
put together = นำไปประกอบกัน
stop by = แวะ
take pains = ทำอย่างระวัง
look on = สังเกต

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

make out = ทำ
keep out = ไม่ให้เข้าใกล้
do over = ทำซ้ำ
look into = สืบสวน
up to date = ทันยุค
out of date = ตกยุค
brake down = พัง
give up = ยอมแพ้
make clear = อธิบายให้เข้าใน
call for = ต้องการ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

break off = หยุด
ware off = ค่อยๆ หายไป
touch and go = ไม่แน่นอน
work out = ออกกำลังกาย
back up = สนับสนุน
dry up = ทำให้หายไป
put an end to = ทำให้จบ
fool around = เสียเวลา
stir up = ทำให้โกรธ
on edge = ตื่นตระหนก

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms

out of question = เป็นไปไม่ได้
get in touch with = ติดต่อ
in on time = อย่างรวดเร็ว
cut down = ลดจำนวน
quite a few = มากมาย
use to = เคย
now and then = บางโอกาส
get rid of = ทำลาย
go with = จับคู่
fist-rate = ดีมาก
_________

die out (phr. v.) = หายไป, สูญพันธุ์
เช่น
Some traditional customs are beginning to die out each decade.
Dinosaurs died out millions of years ago.

run out (phr. v.) สามารถใช้ได้ 2 แบบ คือทั้ง Transitive verb และ Intransitive verb ค่ะ
Transitive verb นำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ = ใช้จนหมด (ไม่มีเหลือ), หมด (เวลา/อายุ)
เช่น
His patience has run out.
My passport has just run out.

Intransitive verb เมื่อนำมาใช้ต้องตามด้วย of เป็น run out + of = ใช้หรือขายไปจนหมด จนไม่มีเหลือเลย ส่วนใหญ่ใช้กับ food/ money/ ideas/ patience.
เช่น
Shopkeeper: Sorry, we’ve run out of milk.
I’m running out of patience.

make out (phr. v.) กริยาคำนี้นะคะ มีความหมายอยู่ 2 จำพวกใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ formal และ informal
ความหมายในแบบ formal มีรูปแบบการใช้ดังนี้ค่ะ
• make (sth./s.b.) out = เข้าใจ, มองเห็นชัดเจน
เช่น
The letters are too small. I can’t make them out at all.
I can’t make out your presentation.

• make (sth.) out = เขียน
I made a cheque out for my daughter.

ส่วนความหมายแบบ informal จะใช้แบบนี้ค่ะ
• make out (sth.) = อ้าง, กล่าวอ้างถึงความถูกต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น Jim made out (that) he had just dated with a celebrity.

• make out = ประสบความสำเร็จ
เช่น How does she make out in her new job?

• make out = มีความสัมพันธ์ทางเพศ (ความหมายนี้แอบอีโรติกนิดส์นึงนะคะ)
เช่น He’s not a good guy. He’s just only interested in making out with girls.

bring out (phr. v.)
• bring (s.b.) out = ทำให้มั่นใจ
เช่น He’s too shy to speak. I need to find ways to bring him out.

• bring (sth.) out = ผลิต
เช่น Apple Computer, Inc. has just brought out a new iPhone called ‘iPhone 4’.

• bring (sth.) out = เผยให้เห็น, ทำให้เห็น
เช่น Alcohol brings out the worst in him.

จะเห็นว่าแต่ละคำศัพท์ที่ดูว่าความหมายคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วก็มีข้อแตกต่างอยู่ เพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้ก็ต้องระวังให้มากหน่อยจ้า

Content: Minimalenglish, Enconcept
Content Editor: Learningstudio.info