คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary)

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary)

 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

ความหมาย

Merry Christmas  /ˈmeri krɪsməs/
‘เมะริ คริสเมิสฺ
สุขสันต์วันคริสมาสต์
Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/
‘แซนเทอะ คลอซฺ
ซานตาคลอส
Reindeer UK /ˈreɪndɪə(r)/
‘เรนเดียรฺ

US /ˈreɪndɪr/
‘เรนดิรฺ
กวางเรนเดียร์
Bell /bel/
เบลฺ
กระดิ่ง ระฆัง
Snowman  /ˈsnoʊmæn/
‘สโนแมนฺ
รูปปั้นหิมะ
Stocking UK /ˈstɒkɪŋ/
‘สท็อกคิง

US /ˈstɑːkɪŋ/
‘สทากคิง
ถุงเท้ายาว
Present  /ˈpreznt/
‘เพระซึนทฺ
ของขวัญ
Gift /ɡɪft/
กิฟทฺ 
ของขวัญ
Christmas tree /ˈkrɪsməs triː/
‘คริสเมิสฺ ทรี
ต้นคริสต์มาส
Sleigh /sleɪ/
ซเล
รถลากบนหิมะ
Christmas card /ˈkrɪsməs kɑːrd/
‘คริสเมิสฺ คาร์ด
การ์ดคริสต์มาส
Elf /elf/
เอลฟฺ 
ภูติ เทวดา
Light  /laɪt/
ไลทฺ
ไฟ
Snowflake /ˈsnoʊfleɪk/
‘สโนเฟลคฺ
เกล็ดหิมะ 
Candy cane  /ˈkændi keɪn/
‘แคนดิ เคนฺ
ท๊อฟฟี่ลายทางสีขาวแดง
Holly UK /ˈhɒli/
‘ฮ็อล ลิ

US /ˈhɑːli/
‘ฮา ลิ
ต้นฮ็อลลี่มีผลสีแดงเบอร์รี่
Ornament UK /ˈɔːnəmənt/
‘ออเนอะเมินทฺ
US /ˈɔːrnəmənt/
‘ออรฺเนอะเมินทฺ
ของประดับตกแต่ง
Gingerbread UK /ˈdʒɪndʒəbred/
‘จินเจอะเบรดฺ
US /ˈdʒɪndʒərbred/
‘จินเจิรเบรดฺ
ขนมนิยมทำเป็นของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาส
Wreath /riːθ/
รีซฺ

pl.wreaths /riːðz/
รีดซ
ดอกไม้ ไม้ประดับเทศกาลคริสต์มาส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

advertisements

เรียบเรียง www.learningstudio.info

ชุดวันคริสต์มาส ชุดแซนตี้เด็กๆ น่ารัก

สินค้าเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ชุดวันคริสต์มาสเด็ก ชุดแซนตี้

Link https://bit.ly/3uoD7uF

ต้นคริสต์มาสคละสี ชุดต้นคริสต์มาสพร้อมไฟสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาส

สินค้าเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาส ของประดับวันคริสต์มาส

Link https://bit.ly/3UqhO6x