คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary, คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน ความหมาย
Merry Christmas  /ˈmeri krɪsməs/ ‘เมะริ คริสเมิช สุขสันต์วันคริสมาสต์
Santa Claus /ˈsæntə klɔːz/ ‘แซนเทอะ คลอซ  ซานตาคลอส
Reindeer BrE /ˈreɪndɪə(r)/ ‘เรนเดียรฺ
NAmE /ˈreɪndɪr/ ‘เรนดิรฺ
กวางเรนเดียร์
Bell /bel/ เบล กระดิ่ง ระฆัง
Snowman  /ˈsnoʊmæn/ ‘สโนแมน รูปปั้นหิมะ
Stocking BrE /ˈstɒkɪŋ/ ‘สท็อกคิง
NAmE /ˈstɑːkɪŋ/ ‘สทากคิง
ถุงเท้ายาว
Present  /ˈpreznt/ ‘เพรเซ็นทฺ ของขวัญ
Gift /ɡɪft/ กิฟทฺ  ของขวัญ
Christmas tree /ˈkrɪsməs triː/ ‘คริสเมิช ทรี ต้นคริสต์มาส
Sleigh /sleɪ/ ซเล รถลากบนหิมะ
Christmas card /ˈkrɪsməs kɑːrd/ ‘คริสเมิช คาร์ด การ์ดคริสต์มาส
Elf /elf/ เอลฟฺ  ภูติ เทวดา
Light  /laɪt/ ไลท ไฟ
Snowflake /ˈsnoʊfleɪk/ ‘สโนเฟลค เกล็ดหิมะ 
Candy cane  /ˈkændi keɪn/ ‘แคนดิ เคน ท๊อฟฟี่ลายทางสีขาวแดง
Holly BrE /ˈhɒli/ ‘ฮ็อล ลิ
NAmE /ˈhɑːli/ ‘ฮา ลิ
ต้นฮ็อลลี่มีผลสีแดงเบอร์รี่
Ornament BrE /ˈɔːnəmənt/’ออเนอะเมินทฺ
NAmE /ˈɔːrnəmənt/ ‘ออรฺเนอะเมินทฺ
ของประดับตกแต่ง
Gingerbread BrE /ˈdʒɪndʒəbred/ ‘จินเจอะเบรด NAmE /ˈdʒɪndʒərbred/ ‘จินเจิรเบรด ขนมนิยมทำเป็นของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาส
Wreath /riːθ/ รีซฺ
pl.wreaths /riːðz/ รีดซ 
ดอกไม้ ไม้ประดับเทศกาลคริสต์มาส

***BrE อ่านแบบอังกฤษ, NAmE อ่านแบบอเมริกัน

วิดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดวันคริสต์มาส Christmas Vocabulary

วิดีโอสอนร้องเพลง Jingle Bells

เรียบเรียง www.learningstudio.info