ความรู้วิทยาศาสตร์ Science Knowledge

advertisements

ความรู้วิทยาศาสตร์ Science Knowledge

 • ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กำเนิดสิ่งมีชีวิต
  สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less2_1.html
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
  www.lesa.biz/earth/earth-system/earth-origin
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ข่าวสารวิทยาศาตร์รอบโลก
  https://todayinsci.com
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อังกฤษ Science Museum United Kingdom
  www.sciencemuseum.org.ukhttps://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/resources
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไต้หวัน  National Taiwan Science Education Center
  https://en.ntsec.gov.tw/User/index.aspx
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง Hong Kong Science Museum
  http://hk.science.museum/en_US/web/scm/index.html
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ Science Centre Singapore
  www.science.edu.sg/Pages/SCBNewHome.aspx
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Discover South Kensington the home of science, arts and inspiration
  www.discoversouthken.com
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Natural History Museum www.nhm.ac.uk
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. learningspace.ipst.ac.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ วารสารความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ London’s Science Museum (ภาษาอังกฤษ) journal.sciencemuseum.ac.uk
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ Ronald Laboratory indica.ucdavis.edu
 • ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.stkc.go.th
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย klc.tistr.or.th
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ภาพจากคำนวณด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แสดงกระแสลม : ทิศทาง & ความเร็ว ที่ระดับความสูงต่างๆ (ใช้ค่าความกดอากาศ) ข้อมูลมหาสมุทร : กระแสน้ำ อุณหภูมิผิวน้ำ และคลื่นองค์ประกอบของอากาศ : องค์ประกอบทางเคมี & อนุภาค earth.nullschool.net
 • สื่อการเรียนรู้ ชุดวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ พัฒนาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/index.html, portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/media.html
 • บล็อกความรู้วิทยาศาสตร์ scienceisbeauty.tumblr.com
 • ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS-Science and Technology Knowledge Services สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ stks.or.th
 • ความรู้ดาราศาสตร์ http://is-universe.com, https://www.facebook.com/AstrophysicsAndAstronomy?_rdr=p
 • Anatomy of Cerebral Hemispheres http://www.rahulgladwin.com/noteblog/neurology/cerebrum-higher-integrative-functions.php
 • Evolution http://www.pbs.org/wgbh/evolution/index.html