รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

advertisements

รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

1. Easy Science for Kids

เป็นแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์, พืช, ร่างกายมนุษย์, โลก, อากาศ, อวกาศ, สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, บุคคลสำคัญ เป็นต้น
http://easyscienceforkids.com/

รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

2. ESA Kids 

เว็บไซต์แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก  จัดทำโดย The European Space Agency (ESA) ให้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล อวกาศ เทคโนโลยี และโลก  ผ่านตัวการ์ตูนอะนิเมชัน
www.esa.int/esaKIDSen/index.html

รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

advertisements

 

3. National Geographic Kids

https://www.natgeokids.com/nz/

รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids

 

4. สื่อการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 

แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับท้องฟ้า ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเอกภพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก บรรยากาศ น้ำ ธรณี สิ่งมีชีวิต http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/lesa212/media.html

รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก Science for Kids