สรุปประเด็นสำคัญจากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum “Beyond The Elephant in The Room”

advertisements

สรุปประเด็นสำคัญจากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum “Beyond The Elephant in The Room”

Disclaimer: งานนี้เนื้อหาแน่นและล้ำมาก ผู้สรุปคงมีตกหล่นไปหลายประเด็น นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนในสรุปมาจากการตีความส่วนตัวของซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงเจตนารมณ์แรกเริ่มของผู้นำเสนอ ผู้สรุปจะพยายามใส่ keyword + ref เข้าไปเท่าที่จดมาทัน ใครสนใจไปหาอ่านเพิ่มเติมกันเอง มีตรงไหนผิดพลาดหรือเพิ่มเติมใส่ใน comment มาได้เลยครับ