สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes

การตระหนักรับรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย (Phonemic Awareness)
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากเรียนรู้ชื่อตัวอักษรพยัญชนะและสระ A-Z ทั้ง  26 ตัวแล้ว

ขั้นตอนต่อมาคือการเรียนรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes
ซึ่งมีเสียงแตกต่างกันในแต่ละหน่วยเสียงประมาณ 44-46 เสียง
สำหรับผสมเสียง เมื่อผสมเสียงแต่ละหน่วยย่อย จะเกิดเป็นพยางค์และคำที่มีความหมาย

สู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโฟนิกส์ Phonics ในลำดับต่อไป
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ความหมายของคำ และนำไปใช้สื่อสารอย่างถูกต้องและดียิ่งขึ้น

วิดีโอสาธิตการออกเสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes

The 44 Sounds (Phonemes) of English

Click to access the-44-phonemes-of-english.pdf

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ

ที่มา www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg

https://www.dyslexia-reading-well.com/phonemes.html