สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes

advertisements

การตระหนักรับรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย (Phonemic Awareness) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ

นอกจากเรียนรู้ชื่อตัวอักษรพยัญชนะและสระ A-Z ทั้ง  26 ตัวแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเรียนรู้เสียงภาษาอังกฤษหน่วยย่อย Phonemes ซึ่งมีเสียงแตกต่างกันในแต่ละหน่วยเสียงประมาณ 44-46 เสียง สำหรับผสมเสียง เมื่อผสมเสียงแต่ละเสียงหน่วยย่อย จะเกิดเป็นพยางค์และคำที่มีความหมาย ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโฟนิกส์ Phonics ในลำดับต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้ความหมายของคำ และนำไปใช้สื่อสารอย่างถูกต้องและดียิ่งขึ้น

advertisements

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงหน่วยย่อยภาษาอังกฤษ Phonemes, Phonics, โฟนิค, โฟนิกส์

 

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ

ที่มา www.youtube.com/watch?v=wBuA589kfMg