ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z

โฟนิกส์ หรือโฟนิคส์ (Phonics) คือการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษกับวิธีการออกเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการออกเสียง พูด อ่าน  เขียน สะกดคำ เพื่อช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z

ภาษาอังกฤษมี 26 ตัวอักษร แต่มีเสียง 44 เสียง

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z | ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z
จัดเต็ม Beginning Sounds A-Z | Phonics 1 st

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z
A-Z ออกเสียงยังไงถึงจะชัด

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z
Full A-Z Phonic Sounds For Reference

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z
Learn English-English Alphabet (ABC)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) A-Z
Oxford Phonics World
https://elt.oup.com/student/oxfordphonicsworld/?cc=th&selLanguage=th

เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ Phonics A-Z

เรียบเรียงlearningstudio.info