เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

advertisements

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เด็กๆ รักที่จะฟังเรื่องต่างๆ การเล่านิทานก่อนนอนทุกๆ วัน เพียง 15 นาที จะได้ผลลัพท์ที่ดี นอกจากได้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันสร้างความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วย

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

เรื่องเล่า นิทาน ฝึกอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Stories for Kids)

1. Storylineonline เว็บไซต์วิดีโอเล่านิทานพร้อมภาพประกอบน่ารักๆ จากนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียง

advertisements

www.youtube.com/user/StorylineOnline
www.storylineonline.net

2. Little Fox เว็บไซต์วิดีโอการ์ตูน เรื่องเล่า ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

http://www.littlefox.com/en/readers

3. National Geographic Young Explorer เว็บไซต์หนังสือออนไลน์พร้อมเสียง (ต้องลงทะเบียนสมาชิกกับเว็บไซต์ก่อน)
http://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html

4. Gutenberg เว็บไซต์ฟรี E-Book เรื่องเล่า นิทาน สำหรับเด็ก
www.gutenberg.org
www.gutenberg.org/ebooks/author/292

ที่มา www.kcedventures.com/blog/read-aloud-books-for-kids-free-books-for-kids
เรียบเรียง Learningstudio.info