ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)

advertisements

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)

PBS Kids
pbskids.org/games/letters.html

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)

 

British Council 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for kids)

advertisements

 

Nickjr. http://www.nickjr.comภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for kids)

 

Caillou

www.cillou.comภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for kids)

ELF Kids Videos

เรียบเรียง learningstudio.info