ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online

advertisements

เว็บไซต์ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online สำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน และคำแปลภาษาอังกฤษ

ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online
1. Cambridge Dictionaries

dictionary.cambridge.org

ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionaries Online


2. Longman Dictionary
www.ldoceonline.com

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionary

advertisements

3. Oxford Dictionary 
oxfordlearnersdictionaries.com

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionary

4. Longdo Dictionary dict.longdo.com

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionary

5. Merriam-webster
www.merriam-webster.com

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ English Dictionary