สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ 8 ขั้นตอน สอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก (Phonics for Kids)

advertisements

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ
8 ขั้นตอน สอนโฟนิกส์สำหรับเด็ก (Phonics for Kids)

1. รู้จักตัวอักษร
2. สระเสียงสั้น
3. Word Family
4. Consonant Blends
5. Sight Words
6. สระเสียงยาว
7. Digraph
8. คำยาก คำยาว
ขั้นตอนที่ 5 และ 7 สามารถสอนไปพร้อมขั้นตอนที่ 3-4 ได้นะคะ แต่ต้องดูคำที่เราจะสอนว่ามีความยากง่ายแค่ไหน digraph ก็มีทั้งที่เป็นพยัญชนะและสระ digraph แบบพยัญชนะสามารถสอนได้ก่อน ในขณะที่ digraph ที่เป็นสระควรสอนทีหลังค่ะ

ออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ a-z แบบโฟนิกส์

advertisements

สระ i เสียงสั้น ผสมและอ่านคำภาษาอังกฤษ short i vowel sound

สระเสียงสั้น o vowel sound ผสมและอ่านคำภาษาอังกฤษ

Phonics Short A Long A เสียงสั้น เสียงยาว

Digraph คืออะไร?

Split Digraph

เรียบเรียง learningstudio.info
ต้นคริสต์มาสคละสี ชุดต้นคริสต์มาสพร้อมไฟสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาส,แพ็กเกจต้นคริสต์มาสยาว1.5เมตร1.8/2.1เมตร
ราคาสินค้า: ฿2,118
ส่วนลดสินค้า: ฿1,109